parlbruparl.irisnet.be

Website:https://www.parlement.brussels/
Upvotes ontvangen56
Downvotes ontvangen89
Karma:-32 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (31)

1

12 Thumbs up   14 Thumbs down

autonomie


vrijheid of bevoegdheid om zelf te handelen of te besturen
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

2

8 Thumbs up   5 Thumbs down

commissie


in een assemblee, een beperkte groep leden van het parlement, die er voornamelijk mee belast is de werkzaamheden voor te bereiden door een grondig onderzoek te wijden aan de ontwerpen en voorstellen die aan het Parlement worden voorgelegd en door een verslag op te maken van de werkzaamheden ; de commissie kan de teksten amenderen maar de uiteindeli [..]
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

3

5 Thumbs up   4 Thumbs down

resolutie


besluit genomen door een assemblee naast de procedure voor de totstandkoming van de wetten (decreten of ordonnanties) en dat tot doel heeft aan de regering een aanbeveling te doen of een wens van algemeen belang kenbaar te maken
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

4

4 Thumbs up   4 Thumbs down

decreet


benaming gegeven aan wetgevende bepalingen, zijnde het equivalent van wetten* in de gemeenschappen en de gewesten (met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar zij ordonnanties worden genoemd)
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

5

3 Thumbs up   4 Thumbs down

begroting


handeling waarbij de ontvangsten en de uitgaven voor één dienstjaar worden vastgelegd
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

6

3 Thumbs up   4 Thumbs down

oppositie


geheel van politieke krachten die zich opstellen tegenover de partijen die aan het bewind zijn ; ander woord voor minderheid
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

7

2 Thumbs up   7 Thumbs down

amenderen


voorstel ingediend tijdens de bespreking teneinde de inhoud van de onderzochte tekst te wijzigen ; wanneer een amendement is aangenomen, wordt gezegd dat de tekst geamendeerd is.
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

8

2 Thumbs up   5 Thumbs down

besluit


handeling vastgesteld door de regering of door één of meer ministers teneinde de tenuitvoerlegging van een wet, een decreet of een ordonnantie mogelijk te maken ; de besluiten kunnen nooit de wet (het decreet of de ordonnantie) wijzigen of schorsen of vrijstelling van uitvoering ervan verlenen.
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

9

2 Thumbs up   7 Thumbs down

grondwet


opperste wet, grondslag van alle wetten , geheel van opperste regels die aan de burgers bepaalde vrijheden verzekeren en die de instellingen van het land en hun respectievelijke machten organiseren
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

10

2 Thumbs up   4 Thumbs down

plenair


zie plenaire* vergadering
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)


Login in om alle 31 betekenissen te bekijken