Betekenis Grondwet
Wat betekent Grondwet? Hieronder vind je 28 betekenissen van het woord Grondwet. Je kunt ook zelf een definitie van Grondwet toevoegen.

1

24 Thumbs up   18 Thumbs down

Grondwet


De belangrijkste Nederlandse wet. In de Grondwet zijn onder meer de bevoegdheden van koning, regering en parlement geregeld. Ook zijn in de Grondwet de belangrijkste rechten en plichten van de burgers [..]
Bron: verkiezingsaffiches.nl

2

15 Thumbs up   11 Thumbs down

Grondwet


Basiswet van een land, waar alle andere wetten op zijn gebaseerd
Bron: scholieren.com

3

10 Thumbs up   11 Thumbs down

Grondwet


wet waarin staat hoe een land geregeerd moet worden en wat de rechten en plichten van de burgers zijn.
Bron: scholieren.com

4

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Grondwet


belangrijkste wet, waarin de grondrechten van de burger zijn opgenomen en waarin de grondslag van onze staatsinrichting wordt gelegd
Bron: scholieren.com

5

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Grondwet


wet waarin de grondbeginselen van de regering van een staat vervat zijn => constitutie, staatsregeling
Bron: scholieren.com

6

6 Thumbs up   9 Thumbs down

Grondwet


In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak, maar niet altijd, vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van de s [..]
Bron: nl.wikipedia.org

7

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Grondwet


In de Grondwet staan de basisprincipes van de democratische rechtstaat. Onze grondwet bevat de volgende basisprincipes: - Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. - De scheiding der machten, dit zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. - Wetten komen tot stand bij meerderheidsbesluiten. - Er is een onafhankelijk gerecht, [..]
Bron: dekrachtvanjestem.be (offline)

8

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Grondwet


In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.
Bron: lavg.nl (offline)

9

2 Thumbs up   6 Thumbs down

Grondwet


hierin staat de Rechten van de Mens.
Bron: scholieren.com

10

4 Thumbs up   8 Thumbs down

Grondwet


wet waarin staat hoe het land bestuurd wordt en welke rechten het volk heeft
Bron: blaucapel.nl (offline)

11

2 Thumbs up   6 Thumbs down

Grondwet


In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak, maar niet altijd, vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van de s [..]
Bron: nl.wikipedia.org

12

4 Thumbs up   9 Thumbs down

Grondwet


( regering ) wet die de principes van een staat definieert
Bron: nl.wiktionary.org

13

3 Thumbs up   8 Thumbs down

Grondwet


wet inhoudende de grondslag der staatsinrichting en de rechtsorde van het land: in haar totstandkoming, wijziging en handhaving met bijzondere waarborg omgeven
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

14

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Grondwet


In democratische landen: een bindende constitutie, eerste wet die ten grondslag ligt aan alle andere wetten, hoewel die er ook weer van afhangen. In Nederland: een vod dat door de koningin gebruikt wordt als WC-papier, vervolgens als zakdoek
Bron: woordenboer.nl (offline)

15

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Grondwet


Dat hangt van de betekenis af. Als een unieke tekst wordt bedoeld, schrijven we een hoofdletter, anders een kleine letter.
Bron: taaladvies.net

16

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Grondwet


De belangrijkste Nederlandse wet. In de Grondwet zijn naast de bevoegdheden van Koning, regering en parlement ook de taken van provincies en gemeenten op hoofdlijnen geregeld. Ook zijn in de Grondwet de belangrijkste rechten en plichten van de burgers vastgelegd. Voor wijziging van de Grondwet is een tweederde meerderheid in het parlement nodig. Bo [..]
Bron: leiden.christenunie.nl (offline)

17

5 Thumbs up   10 Thumbs down

Grondwet


zie constitutie.
Bron: staatsinrichting.nl (offline)

18

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Grondwet


Heersende klasse: De bevolkingsgroep die de productiemiddelen bezit
Bron: scholieren.com

19

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Grondwet


Belangrijke wet van een staat waarin de rechten van de mens zijn vastgelegd en de regeringsvorm en de verdeling van de macht staan beschreven
Bron: scholieren.com

20

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Grondwet


De bevolkingsgroep die de productiemiddelen bezit
Bron: scholieren.com

21

0 Thumbs up   5 Thumbs down

Grondwet


Een grondwet is een wet waar iedereen van een land zich aan moet houden. De grondwet was een gevolg van de Franse revolutie. De leden van de nationale vergadering waren het zat dat de koning alles maa [..]
Bron: scholieren.com

22

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Grondwet


de belangrijkste wet van een land, met de grondrechten en de hoofdlijnen van de staatsinstellingen.
Bron: scholieren.com

23

5 Thumbs up   10 Thumbs down

Grondwet


Verzameling van de hoogste wetten in het land met grondrechten en plichten van burger en bestuur.
Bron: scholieren.com

24

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Grondwet


Het gedeelte van het rechtsstelsel waarin de fundamentele rechten zijn vastgelegd. In Nederland en België bevat de grondwet een opsomming van de grondrechten, maar bijv. in de Franse grondwet komen de grondrechten nauwelijks aan de orde. In Nederland en België mag een rechter de wetten niet toetsen aan de grondwet, in bijv. Duitsland wel. [..]
Bron: amnesty.nl (offline)

25

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Grondwet


opperste wet, grondslag van alle wetten , geheel van opperste regels die aan de burgers bepaalde vrijheden verzekeren en die de instellingen van het land en hun respectievelijke machten organiseren
Bron: parlbruparl.irisnet.be (offline)

26

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Grondwet


Ik moet nog steeds hard lachen om artikel 1 paragraaf 1 van de grondwet: “Bij deze grondwet die geïnspireerd wordt door de wil van de burgers…” Zeker als dan de aanhef begint met de [..]
Bron: vrijspreker.nl

27

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Grondwet


een van de pijlers van een democratie is dat burgers op de hoogte moeten zijn van de beslissingen van overheid van de regering Dat gebeurt via het Belgisch staatsblad in 1993 stond in het Belgisch staatsblad dat het eerste artikel van de Belgische grondwet veranderde
Jafar - 25 februari 2015

28

4 Thumbs up   10 Thumbs down

Grondwet


belangrijkste wet van een land, er staan meestal 2 belangrijke dingen in: regels voor het besturen, en de rechten van de burgers van het land;
Bron: scholieren.com

<< Democratische revolutie Staatsburgers >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen