lavg.nl

Website:https://www.lavg.nl/
Upvotes ontvangen53
Downvotes ontvangen93
Karma:-39 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (84)

1

9 Thumbs up   9 Thumbs down

dossier


Een verzameling van gegevens van de opdrachtgever en de debiteur die op een bepaalde zaak of persoon betrekking hebben.
Bron: lavg.nl

2

8 Thumbs up   4 Thumbs down

toevoeging


Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een raadsman wordt toegewezen.
Bron: lavg.nl

3

5 Thumbs up   5 Thumbs down

executie


Het uitvoeren van vonnissen, beschikkingen, dwangbevelen en akten. Voorbeelden hiervan zijn beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.
Bron: lavg.nl

4

5 Thumbs up   4 Thumbs down

ontruiming


Een gerechtsdeurwaarder mag de debiteur dwingen een onroerende zaak (pand) te verlaten als deze in gebreke blijft. Ontruiming kan uitsluitend met een gerechtelijk bevel (vonnis van kantonrechter). De gerechtsdeurwaarder haalt alle goederen die niet bij het betreffende pand horen uit dat pand en plaats deze op straat. Deze goederen worden vervolgens [..]
Bron: lavg.nl

5

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Advocaat


Een advocaat voert de procedure bij de rechtbank. Hij is verantwoordelijk voor de rechtszaak en zorgt ervoor dat alle benodigde documenten op tijd bij de rechtbank liggen. Ook voert hij het woord tijdens de rechtszitting.
Bron: lavg.nl

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

betekening


Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking door een deurwaarder van stukken en mededelingen aan de schuldenaar.
Bron: lavg.nl

7

2 Thumbs up   4 Thumbs down

eis


Vordering van de schuldeiser op de schuldenaar.
Bron: lavg.nl

8

2 Thumbs up   4 Thumbs down

eïs


Vordering van de schuldeiser op de schuldenaar.
Bron: lavg.nl
Deze betekenis is afgekeurd

9

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Grondwet


In de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers, en de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koningin. Er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat.
Bron: lavg.nl

10

2 Thumbs up   8 Thumbs down

titel


Juridische basis bijvoorbeeld vonnis, notariële akte, dwangbevel of beschikking
Bron: lavg.nl


Login in om alle 84 betekenissen te bekijken