Betekenis besluit
Wat betekent besluit? Hieronder vind je 14 betekenissen van het woord besluit. Je kunt ook zelf een definitie van besluit toevoegen.

1

8   3

besluit


Een conclusie waarmee men een proces van overdenking of overleg afsluit en waaraan men voor de toekomst gevolgen verbindt (b.v. actie).
Bron: kennisconsult.nl

2

6   3

besluit


aan het einde van iets
Voorbeeld: tot besluit gingen we [..]
Bron: www.muiswerk.nl

3

5   4

besluit


onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Bron: aquo.nl

4

5   5

besluit


Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. De Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin de term e [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

4   5

besluit


Schriftelijke beslissingen van een bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is tot het nemen van besluiten. Een besluit leidt tot wijziging in de rechten en plichten van burgers. Het kan gelden voor een i [..]
Bron: eppa.nl

6

2   4

besluit


In een document vastgelegde beslissing van een persoon, groep personen of organisatie.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

7

2   4

besluit


Besluit kan verwijzen naar: Een beslissing in het algemeen, waar men na een overweging toe komt. Een juridisch document, zie voor Nederland Besluit (Algemene wet bestuursrecht) Koninklijk Besluit Een [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

2   4

besluit


Besluit, o. (-en), einde, slot; beslissing; dekreet; konklusie; een - nemen; een - trekken. *-ELOOS, bn. en bijw. onzeker. -HEID, v. gmv. *-EN, bw. ong. (ik besloot, heb besloten), omsluiten, omvatten [..]
Bron: dbnl.org

9

2   5

besluit


bijzonder, afgesloten kamer of zaal
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

10

2   5

besluit


handeling vastgesteld door de regering of door één of meer ministers teneinde de tenuitvoerlegging van een wet, een decreet of een ordonnantie mogelijk te maken ; de besluiten kunnen nooit de wet (het decreet of de ordonnantie) wijzigen of schorsen of vrijstelling van uitvoering ervan verlenen.
Bron: parlbruparl.irisnet.be

11

2   5

besluit


bijzonder, afgesloten kamer of zaal
Bron: dumont-andre.nl

12

3   6

besluit


bijzonder, afgesloten kamer of zaal
Bron: genealogie.hcc.nl

13

3   7

besluit


 • een vastgestelde keuze Er moet een besluit genomen worden of het nieuwe bedrijvenpark gebouwd moet worden.
 • enkelvoud tegenwoordige tijd van besluiten
 • gebiedende wijs van bes [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  14

  2   6

  besluit


  bijzonder, afgesloten kamer of zaal
  Bron: home.planet.nl

  Betekenis van besluit toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << Bel20 Belá >>
  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen