Betekenis preventie
Wat betekent preventie? Hieronder vind je 32 betekenissen van het woord preventie. Je kunt ook zelf een definitie van preventie toevoegen.

1

37 Thumbs up   9 Thumbs down

preventie


Maatregel om iets vervelends te voorkomen
Bron: scholieren.com

2

11 Thumbs up   4 Thumbs down

preventie


maatregel uit voorzorg, om nare dingen te voorkomen
Voor [..]
Bron: www.muiswerk.nl

3

10 Thumbs up   5 Thumbs down

preventie


Drie preventieniveaus kunnen worden onderscheiden.
Bron: minerva-ebm.be

4

9 Thumbs up   4 Thumbs down

preventie


voorkoming
Bron: home.planet.nl

5

8 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


  Problemen voorkomen, ervoor zorgen dat iets niets gebeurt.
Bron: gbsoosterzele.be

6

8 Thumbs up   5 Thumbs down

preventie


Alle activiteiten gericht op het voorkomen of het beperken van negatieve gevolgen of gebeurtenissen.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

7

6 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


(Engels: Prevention) voorkoming (van ziekte)
Bron: gezondheidsplein.nl

8

6 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


(Engels: Prevention) voorkoming (van ziekte)
Bron: ziekenhuis.nl

9

6 Thumbs up   4 Thumbs down

preventie


Schendingen van mensenrechten kunnen worden voorkomen door o.m. tijdig in te gaan op signalen (early warnings); rondetafelconferenties tussen de partijen; mensenrechteneducatie, m.n. van wetshandhavers en veiligheidsdiensten; rapportage; diplomatieke bemiddeling; actie in intergouvernementele organisaties; en in het algemeen, door politieke en econ [..]
Bron: amnesty.nl

10

7 Thumbs up   5 Thumbs down

preventie


Voorkoming van crimineel gedrag door. Maatregelen zoals het versterken van de sociale controle. Bv. Stewarts, meer wijkagenten, snelrecht bij vandalisme etc.
Bron: scholieren.com

11

5 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


voorkoming
Bron: medisch-woordenboek.nl

12

7 Thumbs up   5 Thumbs down

preventie


De GGD’en hebben als taak om wil infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Voorlichting is daarom erg belangrijk. Voorlichting De verpleegkundigen van de GGD geven voorlichting aan patiënten met een infectieziekte en aan personen in hun (directe) omgeving. Wij doen dat om de verspreiding te voorkomen en ze te leren er in de praktijk mee om te g [..]
Bron: ggdhvb.nl

13

4 Thumbs up   2 Thumbs down

preventie


Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het problee [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

4 Thumbs up   2 Thumbs down

preventie


Het voorkómen van een ongewenste situatie.
Bron: zorgbelang-nederland.nl

15

4 Thumbs up   2 Thumbs down

preventie


Het voorkómen van een ongewenste situatie.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

16

4 Thumbs up   2 Thumbs down

preventie


In voorbereiding.
Bron: kennisconsult.nl

17

4 Thumbs up   2 Thumbs down

preventie


voorkoming
Bron: dumont-andre.nl

18

5 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


voorkoming
Bron: genealogie.hcc.nl

19

4 Thumbs up   2 Thumbs down

preventie


Zie ook Generale preventie en Speciale preventie. 
Bron: bellevueholidayrentals.com

20

4 Thumbs up   2 Thumbs down

preventie


Preventie is een zelfstandig naamwoord dat 'voorkoming' betekent. Een preventieve maatregel is een maatregel die ondernomen wordt om iets anders te voorkomen. Zo duidt zwangerschapspreventie op een maatregel om zwangerschap te voorkomen. Er zijn uiteraard allerlei redenen en situaties waarin met preventief optreedt om iets te voorkomen.
turelinckx - 9 april 2014

21

5 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


Maatregelen ter voorkoming of ter beperking van schade is preventie. Preventiemaatregelen kunnen genomen worden op het gebied van brand of van inbraak.
Bron: verzekeringen-online.nl

22

4 Thumbs up   2 Thumbs down

preventie


Maatregelen ter voorkoming of ter beperking van schade is preventie. Preventiemaatregelen kunnen genomen worden op het gebied van brand of van inbraak.
Bron: verzekering.nu

23

5 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


voorkoming
Bron: collegenet.nl

24

4 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


Voorkómen
Bron: www.dokterdokter.nl

25

4 Thumbs up   3 Thumbs down

preventie


voorkoming (van ziekte, brand, etc)
Bron: nl.wiktionary.org

26

5 Thumbs up   4 Thumbs down

preventie


voorkoming
Bron: home.planet.nl

27

7 Thumbs up   6 Thumbs down

preventie


Meer specifiek:
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

28

7 Thumbs up   6 Thumbs down

preventie


het optreden tot het voorkomen van verstoring van de rechtsordepreventief optreden
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

29

7 Thumbs up   6 Thumbs down

preventie


Voorkomen dat ziekten gaan ontstaan.
Bron: borstkanker.nl

30

6 Thumbs up   5 Thumbs down

preventie


Voorkoming
Bron: complete-encyclopedie.nl

31

1 Thumbs up   0 Thumbs down

preventie


het voorkomen van iets vervelends, iets wat je liever niet wilt.
anoniem - 24 mei 2019

32

0 Thumbs up   1 Thumbs down

preventie


maatregel om iets vervelends te voorkomen
Bron: scholieren.com
<< postinitieel politieonderwijs prostitutiecontroles >>