ggdhvb.nl

Website:https://www.ggdhvb.nl
Upvotes ontvangen72
Downvotes ontvangen83
Karma:-10 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (104)

1

17 Thumbs up   20 Thumbs down

tarieven


Het bezoeken van het reizigersspreekuur van de GGD kost geld. Dat geldt ook voor een telefonisch consult en de vaccinaties. Een overzicht van de tarieven vindt u onderaan op deze pagina. Vergoeding door verzekeraar Vaak vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten van een vaccinatie of een deel daarvan. Dit hangt af van uw verzekeringspakket en van uw zor [..]
Bron: ggdhvb.nl

2

7 Thumbs up   11 Thumbs down

besmetting


Er zijn verschillende manieren waarop een besmetting met een infectieziekte plaatsvindt. Dat kan door direct en indirect contact. Bij direct contact moet u denken aan: niezen, hoesten (o.a. griep, tuberculose); huidcontact (o.a. schurft / krentenbaard); seksueel contact (o.a. chlamydia/gonorroe); van moeder op kind (o.a. hepatitis B). Besmettingen [..]
Bron: ggdhvb.nl

3

7 Thumbs up   5 Thumbs down

preventie


De GGD’en hebben als taak om wil infectieziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Voorlichting is daarom erg belangrijk. Voorlichting De verpleegkundigen van de GGD geven voorlichting aan patiënten met een infectieziekte en aan personen in hun (directe) omgeving. Wij doen dat om de verspreiding te voorkomen en ze te leren er in de praktijk mee om te g [..]
Bron: ggdhvb.nl

4

5 Thumbs up   4 Thumbs down

geluid


Geluidshinder is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Ongeveer 40% van de Nederlanders ondervindt zelfs ernstige hinder van geluid. De grootste bron van geluidsoverlast is wegverkeer. Het ervaren van geluidshinder is voor ieder persoon anders. Naast het geluidsniveau en -frequentie spelen ook andere factoren hierbij een rol. Bijvoorbeeld of me [..]
Bron: ggdhvb.nl

5

5 Thumbs up   3 Thumbs down

hitte


Met warm weer genieten de meeste mensen lekker van de zon. Ze gaan er op uit, pikken een terrasje of gaan naar het strand. Maar hitte kan ook vervelend zijn. Klachten Bij temperaturen vanaf 27°C kunt u last krijgen van vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen en benauwdheid. Bij nog hogere temperaturen kan het lichaam oververhit raken. Symptome [..]
Bron: ggdhvb.nl

6

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Ingrijpende gebeurtenissen


Soms krijgen kinderen of jongeren plotseling te maken met een ingrijpende gebeurtenis. Denk aan de dood, geweld, bedreiging of afscheid. Deze gebeurtenissen laten een diepe indruk achter. Hetzelfde geldt voor vervelende gebeurtenissen zoals echtscheiding van de ouders, tegen de zin in verhuizen of pesten. Als u samen met uw kind een ingrijpende geb [..]
Bron: ggdhvb.nl

7

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Blauwalg


Blauwalgen zijn bacteriën die er uitzien als wier. Bij warm weer vormen ze een opvallend verfachtig laagje op het water in verschillende tinten groen of blauw. Als ze afsterven vormen ze groene sliertjes of slijmerige proppen die in het water zweven. De wind blaast ze vaak in schuimige plakken naar één kant van het water. Ook kan blauwalg als korst [..]
Bron: ggdhvb.nl

8

2 Thumbs up   0 Thumbs down

heesheid


Een kind is hees als het stemgeluid niet helder klinkt. Iedereen is wel eens hees, bijvoorbeeld bij een verkoudheid of na een feestje. Als de stem daarna weer de kans krijgt om tot rust te komen, gaat de heesheid meestal snel over. Gaat de heesheid niet over? Dan is het beter hier iets aan te doen. Verkeerd stemgebruik kan op den duur blijvende sch [..]
Bron: ggdhvb.nl

9

2 Thumbs up   4 Thumbs down

luchtvervuiling


Wegverkeer, bedrijven, scheepvaart, maar ook huishoudens en de intensieve veehouderij zorgen voor luchtverontreiniging. Smog In Nederland zorgen vooral fijnstof, stikstofdioxiden en ozon voor gezondheidsproblemen. Als concentraties tijdelijk erg hoog zijn, ontstaat smog. Dit hangt vaak samen met het weer. Het inademen van sterk vervuilde lucht kan [..]
Bron: ggdhvb.nl

10

2 Thumbs up   0 Thumbs down

malaria


Malaria is een ziekte die wordt veroorzaakt door parasieten in het bloed. Besmetting vindt plaats door de beet van de malariamug (Anopheles). Waar komt de malariamug voor? Malaria komt met name voor in tropische- en subtropische gebieden. In een aantal gebieden varieert het risico volgens de seizoenen. Boven de 2.000 meter is malaria zeldzaam. Ziek [..]
Bron: ggdhvb.nl


Login in om alle 104 betekenissen te bekijken