zorgbelang-noordholland.nl

Upvotes ontvangen76
Downvotes ontvangen82
Karma:-7 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (162)

1

10   11

indicatie


Formele vaststelling van de aard en mate van de zorgbehoefte. Voorwaarde voor toegang tot door de AWBZ betaalde zorg.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

2

6   8

diagnose


1. Naam van de bij een patiënt vastgestelde ziekte of aandoening. 2. Aard van de ziekte of aandoening en van de lichamelijke en geestelijke toestand van een patiënt, die bepalend zijn voor verpleging en verzorging.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

3

4   2

preventie


Het voorkómen van een ongewenste situatie.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

4

3   1

chronische ziekte


Lichamelijke ziekte of aandoening zonder uitzicht op (volledige) genezing en met gemiddeld een lange ziekteduur.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

5

3   1

observatie


Bewuste, gerichte en nauwkeurige waarneming van een patiënt of cliënt, diens ziekteverschijnselen en/of gedrag en de reacties op een behandeling.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

6

3   2

revalidatie


Medische en sociale zorg om iemand, die door ziekte of letsel te maken heeft met functieverlies, weer zo goed mogelijk te leren functioneren.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

7

3   1

signatuur


Levensovertuiging zoals protestants-christelijk, humanistisch, joods enz. van waaruit een instelling of persoon werkt.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

8

2   2

consultatie


Het vragen van advies aan een hulpverlener. Ook: cliëntbespreking door verschillende hulpverleners.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

9

2   1

diagnostiek


Methoden en technieken om een ziekte of probleem te kunnen vaststellen.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl

10

2   1

herindicatie


Opnieuw formeel vaststellen van de aard en mate van de zorgbehoefte. Voorwaarde voor continuering van door de AWBZ betaalde zorg.
Bron: zorgbelang-noordholland.nl


Login in om alle 162 betekenissen te bekijken