Betekenis integratie
Wat betekent integratie? Hieronder vind je 26 betekenissen van het woord integratie. Je kunt ook zelf een definitie van integratie toevoegen.

1

36   9

integratie


Het opgaan van kleinere elementen in een groter geheel. De opname in een eenheid, in een groep.


Wanneer met het over integratie van migranten heeft, bedoelt men de inburgering van mensen uit een vreemd land in het nieuwe land. Die integratie gebeurt op verschillende vlakken: cultureel (aannemen van sociale normen, gebruiken, normen en waarden), economisch (een inkomensbron vinden in het nieuwe land) en sociaal (andere inwoners van het nieuwe land leren kennen).

Integratie verschilt van assimilatie. Bij integratie past de "ontvangende" cultuur zich ook aan, en ontstaat er op termijn een samensmelting van culturen. Bij assimilatie geeft de nieuwkomer de cultuur van zijn thuisland volledig op, en meet hij zich een nieuwe identiteit binnen de autochtone gemeenschap aan.


Het leren van de Nederlandse taal is op termijn de enige manier om een succesvolle integratie van vluchtelingen te garanderen.
martijnver - 7 oktober 2018

2

19   10

integratie


aanpassen en opgenomen worden in het nieuwe land. (Verplicht sinds 1998: inburgeringscontract= je moet de Nederlandse taal beheersen, kennis hebben van onze samenleving.) Let op het verschil tussen integratie en aanpassing. Integratie is een proces waarbij beide partijen een rol spelen: ontvangend land en immigrant. Aanpassing is het proces/gedrag [..]
Bron: collegenet.nl

3

9   7

integratie


term voor de mate waarin de burgers en de verschillende bevolkingsgroepen zijn ingeburgerd in de maatschappij en daar duurzaam met elkaar kunnen samenlevenacculturatie
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

4

7   7

integratie


de samenvoeging van opeenvolgende geledingen binnen een bedrijfskolom.  Dit is een verticale beweging binnen een bedrijfskolom.  
Bron: home.wanadoo.nl

5

3   3

integratie


Integratie betekent:Diverse groeperingen met respect met elkaar omgaan, in een vreemd land zonder dat er spanningen ontstaan. Ook het land die de groepen opnemen. Respect voor elkaars levenswijze zonder vreselijke verwijten of veel spanningen onder
diverse groeperingen kunnen gaan. onstaan.
Chefara - 25 november 2020

6

2   2

integratie


Integratie betekent:Diverse groeperingen met respect met elkaar omgaan, in een vreemd land zonder dat er spanningen ontstaan. Ook het land die de groepen opnemen. Respect voor elkaar levenswijze zonder vreselijke verwijten of veel spanningen onder de diverse groeperingen kunnen gaan onstaan.
Chefara - 25 november 2020

7

4   5

integratie


Integratie is het proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot een geheel. In de sociologie en in de politiek is integratie een veelgebruikte term om de samensmelting van meerdere bevolki [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

4   5

integratie


 in·te·gra·tie de; v -s het maken van of opnemen in een groter geheel
Bron: vandale.nl

9

3   4

integratie


Hierbij gaat het om het verwerken van de verkregen informatie, vertaald naar de eigen organisatie. Met andere woorden, wat dit concreet betekent voor en hoe men aan de slag gaat met competenties in de [..]
Bron: competentindesocialprofit.be

10

7   8

integratie


Integratie is een verwerking in een groter geheel. In de meeste gevallen gaat het over het opnemen van minderheidsgroepen in de maatschappij. Zo is er integratie van mindervaliden, holebi's of allochtonen in de maatschappij. Het is belangrijk dat de integratie van beide kanten komt, anders wordt dit gegeven 'assimilatie' genoemd.
Integratie kan ook wijzen op het toevoegen van gegevens aan het brein. Dan is het de verwerking van opgenomen of nieuwe informatie in het geheugen.
turelinckx - 8 april 2014

11

5   7

integratie


Proces waarbij verschillende bevolkingsgroepen, verdeeld op grond van onder meer afkomst, gezondheidssituatie of maatschappelijke status, op gelijkwaardige basis met elkaar gaan samenleven.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

12

6   8

integratie


samenvoegen van 2 of meer opeenvolgende fasen v/d bedrijfskolom in 1 bedrijf
Bron: scholieren.com

13

4   6

integratie


Bij integratie wordt de bedrijfskolom korter (en bij differentiatie wordt de bedrijfskolom langer). Bijvoorbeeld: Als de groenteman besluit om zelf zijn groente in kassen te gaan verbouwen, dan is [..]
Bron: finler.nl

14

4   6

integratie


Binnen de bedrijfskolom: het samenvoegen van geledingen binnen een bedrijfskolom. De bedrijfskolom wordt hierdoor korter. Voorbeeld: een fabrikant van computers besluit ook de detailhandelsfunctie te vervullen en levert zelf direct aan de klant. In internationaal verband: als landen besluiten op enige wijze met elkaar te komen tot een gezamenlijk e [..]
Bron: ondernemersunited.nl

15

3   5

integratie


Integratie is een visie rond het werken met handicap in de samenleving. Historische gezien komt deze visie na de tendens tot normalisatie van de handicap. Tegenwoordig ruimt de integratievisie plaats [..]
Bron: nl.wikipedia.org

16

4   6

integratie


Een proces waarbij afzonderlijke delen (processen, producten, activiteiten) tot één schijnbaar geheel worden samengevoegd.
Bron: kennisconsult.nl

17

5   7

integratie


eenwording
Bron: collegenet.nl

18

4   7

integratie


 • ( wiskunde ) het proces van het integreren, het bepalen van een integraal
 • ( politiek ) het doen samengaan van twee voorheen gescheiden bevolkingsgroepen
 • Bron: nl.wiktionary.org

  19

  3   6

  integratie


  We spreken van integratie als 2 of meer geledingen in een bedrijfskolom samengaan, waardoor er dus een markt verdwijnt.
  Bron: the-web-library.com

  20

  5   8

  integratie


  vergaande samenwerking en handelsbetrekkingen tussen landen. Zie ook Economische integratie BOX.  
  Bron: home.wanadoo.nl

  21

  7   10

  integratie


  eenworden
  Bron: scholieren.com

  22

  5   8

  integratie


  allochtone groepen doen actief mee aan de samenleving.
  Bron: scholieren.com

  23

  2   5

  integratie


  Proces van aanpassing en opname van etnische groepen in een samenleving
  Bron: scholieren.com

  24

  3   6

  integratie


  In de bedrijfskolom verdwingt een bedrijf. De bedrijfskolom wordt korter.
  Bron: scholieren.com

  25

  3   6

  integratie


  samen gaan
  Bron: scholieren.com

  26

  3   6

  integratie


  Twee of meer schakels in de productieketen worden samen gevoegd. Een bedrijf neemt dan de activiteiten van zijn leverancier over. Integratie kan ook plaatsvinden door overname van activiteiten van afn [..]
  Bron: kennisconsult.nl

  Betekenis van integratie toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << Inkomensverdeling BOX intermediair verbruik >>
  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen