Betekenis deposito
Wat betekent deposito? Hieronder vind je 14 betekenissen van het woord deposito. Je kunt ook zelf een definitie van deposito toevoegen.

1

6   3

deposito


Het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken vergoeding.
Bron: the-web-library.com

2

2   1

deposito


Geld dat door een belegger voor een bepaalde, vaste periode tegen een rentevergoeding is ondergebracht bij een bank. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag (zogeheten daggeld) tot enkele jaren.
Bron: beama.be

3

4   4

deposito


Het bedrag op een depositorekening is gedurende een afgesproken termijn niet opeisbaar. De rentevergoeding is echter relatief hoog.
Bron: ondernemersunited.nl

4

1   2

deposito


Een rekening waarbij aan de bank toevertrouwd geld pas na afloop van een afgesproken termijn weer ter vrije beschikking van de rekeninghouder komt. Over het geld wordt gedurende de looptijd een van tevoren af te spreken rente vergoed.
Bron: ru.nl

5

1   2

deposito


Letterlijk: het in bewaring geven. In bewaring gegeven geld of effecten bij iemand (in dit geval de Deposito- en Consignatiekas, maar meestal een bankier) die het deposito op rente uitzet, en het aan [..]
Bron: depositokas.belgium.be

6

1   2

deposito


Een bedrag aan geld dat voor een bepaalde of onbepaalde tijd rentedragend wordt vastgezet. Doordat men het voor een bepaalde periode vastzet krijgt men een hogere rentevergoeding dan voor tegoeden die [..]
Bron: kennisconsult.nl

7

1   2

deposito


Een deposito is een spaarvorm bij de bank. Uw geldbedrag wordt voor een van te voren afgesproken periode vastgelegd tegen een bepaalde (vaste)rentevergoeding. Deze rentevergoeding is hoger dan bij een [..]
Bron: bankenoverzicht.nl

8

1   2

deposito


Een deposito is een een spaarvorm waarbij het spaarbedrag voor een bepaalde tijd vastgezet wordt tegen een vast rentepercentage. De spaarder kan tussentijds niet over het geld beschikken en bijstorten [..]
Bron: homefinance.nl

9

1   2

deposito


Deposito is geld dat door voor een bepaalde rentevaste periode tegen een rentevergoeding is ondergebracht bij een bank. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag, het zogeheten daggeld, tot meerdere jaren. Er bestaat ook een termijndeposito en een klimspaardeposito. Je krijgt met een deposito gemiddeld meer rente dan op een gewone spaar [..]
Bron: rentetotaal.nl

10

1   2

deposito


Een deposito is een een spaarvorm waarbij het spaarbedrag voor een bepaalde tijd vastgezet wordt tegen een vast rentepercentage. De spaarder kan tussentijds niet over het geld beschikken en bijstorten is ook niet mogelijk.
Bron: pensioenschade.nl

11

2   4

deposito


eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd ( presente ) van depositar .
Bron: nl.wiktionary.org

12

2   4

deposito


(Langdurige) lening aan een (bancaire) onderneming of overheid waar een bepaalde vergoeding tegenover staat. De geldverstrekker mag bij een vaste looptijd het geld niet voor afloop daarvan opnemen tenzij een boete wordt betaald. Deze vergoeding is van tevoren afgesproken en staat meestal vast als het om vastgestelde looptijd gaat. Een regulier [..]
Bron: staatvanbeleg.nl

13

1   3

deposito


Deposito is het in bewaring geven, en doorgaans wordt daarmee bedoeld: het in bewaring geven van geld aan een bank. In die zin is deposito dus een handeling; maar ook het geld zelf dat aldus in bewari [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

0   2

deposito


Een deposito is een rekening waarbij een belegger geld bij een bank onderbrengt voor een vaste periode. Het geld op de rekening wordt pas na afloop van  het afgesproken termijn weer vrij beschikbaar v [..]
Bron: valutawijzer.nl

Betekenis van deposito toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< depositie des >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen