pensioenschade.nl

Upvotes ontvangen38
Downvotes ontvangen54
Karma:-17 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (180)

1

5   11

effect


Een effect is een verzamelnaam voor alle op een beurs verhandelbare vermogenstitels. *Bekende voorbeelden van effecten zijn aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, opties, futures en turbo's. De markt waarop deze effecten verhandeld worden wordt vaak de Effectenbeurs genoemd.
Bron: pensioenschade.nl

2

5   7

premie


Het woord premie kent in de financiële wereld verschillende betekenissen. Zo wordt het woord premie gebruikt om de prijs van een optie te beschrijven (optiepremie). Daarnaast wordt de (periodieke) storting voor een verzekering ook premie genoemd (verzekeringspremie).
Bron: pensioenschade.nl

3

2   3

beurs


Een centrale, gereguleerde handelsplaats. *Op een beurs komen vraag en aanbod bij elkaar. In Nederland is de effectenbeurs in handen van Euronext N.V.
Bron: pensioenschade.nl

4

2   1

matching


Onder matching verstaan wij hier het op elkaar afstemmen van cashstromen van pensioenfondsen zodat de toekomstige pensioenverplichtingen betaald kunnen worden uit premie inkomsten en (vrijgevallen) beleggingen. *Pensioenfondsen bouwen vermogen op doordat er premie inkomsten ontvangen worden (door de werkenden) en doordat het pensioenvermogen belegd [..]
Bron: pensioenschade.nl

5

2   2

oververzekerd


U bent oververzekerd als de dekking op uw verzekering hoger is dan het financiële risico dat u loopt. Partneralimentatie Partneralimentatie is de alimentatie die bij een scheiding betaald dient te worden aan (of ontvangen wordt door) de partner.
Bron: pensioenschade.nl

6

2   1

psw


De afkorting PSW staat voor Pensioen en Spaarfondsenwet Quote Een quote is de combinatie van de biedprijs en laatprijs die op een gegeven moment in een bepaald effect door de markt word geboden en gelaten. Als de biedprijs van een aandeel op een gegeven moment 50 euro is, en de laatprijs 50,10 euro dan is de quote 50 / 50,10 Rating De rating van ee [..]
Bron: pensioenschade.nl

7

2   5

wao


WAO is de afkorting van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de voorloper van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA.
Bron: pensioenschade.nl

8

1   1

actuaris


Een actuaris is iemand die inschattingen doet over de kans dat bepaalde risico's zich in de toekomst voor zullen doen. *Vooral bij verzekeringen en pensioenen is het werk van een actuaris essentieel. Aan de hand van allerlei statistische data en verwachtingen, worden de risico's bepaald. De verwachtingen van de actuaris worden ook meegenomen bij he [..]
Bron: pensioenschade.nl

9

1   0

anw


Afkorting van de Algemene Nabestaandenwet ANW-hiaat Het ANW-hiaat is het verschil tussen de nabestaandenuitkering volgens de inmiddels vervallen Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) en de uitkering die uw partner nu krijgt volgens de ANW.
Bron: pensioenschade.nl

10

1   0

beroepsarbeidsongeschiktheid


Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid het eigen (verzekerde) beroep bepalend is. *Als u bijvoorbeeld accountant bent en u gekozen heeft voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, dan kunt u niet verplicht worden uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere funct [..]
Bron: pensioenschade.nl


Login in om alle 180 betekenissen te bekijken