Betekenis Vermogen
Wat betekent Vermogen? Hieronder vind je 37 betekenissen van het woord Vermogen. Je kunt ook zelf een definitie van Vermogen toevoegen.

1

19 Thumbs up   11 Thumbs down

Vermogen


bezit  
Bron: home.wanadoo.nl (offline)

2

9 Thumbs up   7 Thumbs down

Vermogen


Een begrip uit de natuurkunde. Met deze natuurkundige grootheid kun je de energie per tijdseenheid aanduiden. De SI eenheid voor vermogen is watt.


Veel lampjes hebben een vermogen van 40 watt.
Loraine - 8 augustus 2011

3

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Vermogen


Een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid
Bron: volkabulaire.nl

4

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Vermogen


kracht om iets te doen
Voorbeeld: deze auto heeft een ve [..]
Bron: www.muiswerk.nl

5

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Vermogen


 • ( financieel ) een kapitaal aan geld De buurman heeft een flink vermogen .
 • de kwaliteiten om iets te kunnen doen Hij heeft niet het vermogen om leiding te geven aan die groep. [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  6

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  ver·mo·gen (werkwoord; vermocht, heeft vermocht) kracht, invloed hebben: liefde vermag veel
  ver·mo·gen (het; o; meervoud: vermogens) gave, begaafdheid kracht, macht; capaciteit: aanpassingsverm [..]
  Bron: vandale.nl

  7

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  som geld, geldkapitaal
  Bron: scholieren.com

  8

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Geld dat door de eigenaar beschikbaar wordt gesteld.
  Bron: scholieren.com

  9

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  geld
  Bron: scholieren.com

  10

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  de waarde van bezittingen verminderd met de schulden, waarde van eigen huis telt niet mee.
  Bron: scholieren.com

  11

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoev [..]
  Bron: cbs.nl

  12

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Vermogen is de natuurkundige benaming om de hoeveelheid arbeid per uit te drukken in kW of pk.Vermogen maakt het mogelijk om hoge(re) snelheden te bereiken.
  Bron: fleetcoach.nl (offline)

  13

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Het totaal van de posten aan de creditzijde van de balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen [alle posten zijn uitgedrukt in euro] {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving} (tegen [..]
  Bron: fons-vernooij.nl

  14

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  [m.] 1. kunnen; 2. bezit
  Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl (offline)

  15

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Hebt u spaargeld, een 2e huis, aandelen of opties? Dan hebt u vermogen. Als de waarde van uw vermogen boven een bepaald bedrag ligt, dan moet u hierover inkomstenbelasting betalen. Dat kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag.
  Bron: belastingdienst.nl (offline)

  16

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  Het saldo van iemands bezittingen en zijn schulden.
  Bron: belastingdienst.nl (offline)

  17

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Geldkapitaal.
  Bron: scholieren.com

  18

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  wat je hebt. Als je je appelboom om zou hakken, vernietig je je vermogen. Je raakt dan de bron van je inkomsten kwijt.
  Bron: scholieren.com

  19

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Het elektrische vermogen is het product van de stroom in Ampere en de spanning in Volt. De eenheid is de Watt.
  Bron: breem.nl

  20

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Verstand, Bekwaamheid, Capaciteit, Faculteit, Force, Geschiktheid, Kracht, Kundigheid, Macht, Potentie, Potentieel; Bezit, Bezitting, Debiet, Fortuin, Geld, Goed, Pecunia, Pingping, Rijkdom; Bij machte zijn, In staat zijn, Kunnen
  Bron: complete-encyclopedie.nl (offline)

  21

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  Het Vermogen is een belangrijke soort magie uit een aantal fantasy-boekenreeksen van Robin Hobb. Onder andere FitzChevalric Ziener uit De boeken van de Zieners en De boeken van de Nar bezit het Vermog [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  22

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Onder het vermogen van een onderneming wordt verstaan de waarde van het totaal aan activa dat in de onderneming is geïnvesteerd zoals gebouwen, machines, inventaris, voorraden handelsgoederen, vervoer [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  23

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  Het vermogen van een persoon of een bedrijf is de waarde van alle bezittingen, verminderd met de waarde van alle schulden. Bij bedrijven spreekt men van eigen vermogen. Bezittingen kunnen bestaan uit [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  24

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  is het verschil tussen bezittingen en schulden. Bijvoorbeeld voor huiseigenaren vormt het verschil tussen de marktprijs van de woning en de hypotheek een belangrijk deel van het vermogen.
  Bron: mkalk.home.xs4all.nl (offline)

  25

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  De naam paardenkracht is afkomstig uit de begintijd van automobielen, toen het vermogen van een auto werd gemeten tegenover de kracht van paarden. De term, die nu nog steeds wordt gebruikt, is meer een manier om nauwkeurig te bepalen hoe krachtig een auto is, dan de capaciteit in liters van de motor.
  Bron: nl.chevrolet.be (offline)

  26

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Een kracht heeft het vermogen om werkzaam te zijn. Als kracht 'vermag' de geest, heeft ook de geest het 'vermogen' werkzaam te zijn. Daar al het andere van deze werkzaamheid afhankelijk is, is de eigenschap 'kracht' de meest wezenlijke eigenschap van de geest. De werkzaamheid van de geest als kracht wordt gekenmerkt door het vermogen waar te nemen, [..]
  Bron: geestkunde.net (offline)

  27

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  Actuele waarde van het mechanische (rem-) vermogen in watt, die de ergometers in warmte omzetten.
  Bron: help.kettlerworldtours.eu

  28

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  Hoeveelheid geleverde of verbruikte energie per tijdseenheid. De eenheid van vermogen is Watt (W). Elektrisch vermogen = intensiteit x spanning.
  Bron: bbemg.ulg.ac.be

  29

  0 Thumbs up   3 Thumbs down

  Vermogen


  De mate waarin er door een apparaat of machine energie kan worden geleverd.
  Bron: verwarminginfo.nl

  30

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  Boedel. 
  Bron: bellevueholidayrentals.com (offline)

  31

  1 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  De ‘kracht’ die een zonnepaneel levert. Het (nominale) vermogen wordt berekend door de (nominale) stroom te vermenigvuldigen met de (nominale) spanning.
  Bron: bespaarinstallateur.nl (offline)

  32

  1 Thumbs up   5 Thumbs down

  Vermogen


  Je vermogen is de waarde van al je bezittingen bij elkaar. Iemand met een groot vermogen heeft dus bezittingen die tezamen een grote waarde vertegenwoordigen. Heeft iemand een groot vermogen dan wordt er iemand bedoeld die rijk is.
  Loraine - 4 augustus 2011

  33

  1 Thumbs up   5 Thumbs down

  Vermogen


  Het vermogen van een persoon kan duiden op zijn bezittingen. Daarnaast kan het ook duiden op zijn mogelijkheden om iets te doen of zijn potentieel.


  Hij had het vermogen een groot zanger te worden.
  katrien - 26 augustus 2011

  34

  1 Thumbs up   5 Thumbs down

  Vermogen


  Totaal aan bezit in geld en goederen.
  Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

  35

  0 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  Kun je aanhouden als het geld dat je hebt ( geldkapitaal ).
  Bron: scholieren.com

  36

  0 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


    Energie(productie) per tijdseenheid.
  Bron: tennet.org (offline)

  37

  0 Thumbs up   4 Thumbs down

  Vermogen


  Vermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. Men leest dan ook vaak het formeel onjuiste wattage in plaats van het officie [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  << Uitvoering Werknemersverzekeringen Verrekenen >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen