Betekenis Quorum
Wat betekent Quorum? Hieronder vind je 11 betekenissen van het woord Quorum. Je kunt ook zelf een definitie van Quorum toevoegen.

1

2   0

Quorum


minimum aantal leden van een bestuur, enz dat vereist is om besluiten te kunnen nemen
Bron: collegenet.nl

2

1   1

Quorum


Deel van het maatschappelijk kapitaal, met stemrecht, dat aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn op een AV opdat deze geldig kan beraadslagen.
Bron: ondernemersunited.nl

3

1   1

Quorum


minimaal de helft plus een, van de leden van de kamers moeten aanwezig zijn voordat het plenum kan beginnen
Bron: scholieren.com

4

1   1

Quorum


Met quorum (Latijn; letterlijk: het waarvan) wordt het minimumaantal personen of leden bedoeld dat aanwezig moet zijn om stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen.
Bron: nl.wikipedia.org

5

1   1

Quorum


Minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn om in een vergadering besluiten te kunnen nemen.
Bron: verkiezingsaffiches.nl

6

1   1

Quorum


het minimale aantal leden van een assemblee dat vereist is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten ; in de regel is dit de meerderheid van het totale aantal leden, d.w.z. meer dan de helft (in de Brusselse Hoofdstedelijk Parlement hebben 89 leden zitting en is het quorum bijgevolg 45)
Bron: parlbruparl.irisnet.be

7

1   1

Quorum


Het quorum is het minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn wil de Kamer of de Senaat geldig kunnen stemmen.
Bron: dekamer.be

8

1   1

Quorum


Het aantal gekwalificeerde personen dat minimaal aanwezig moet zijn, wil er geldig vergaderd en besloten kunnen worden.
Bron: kennisconsult.nl

9

1   1

Quorum


Minimaal aantal leden dat aanwezig moet zijn tijdens de ALV om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.
Bron: macobouwbeheer.nl

10

1   1

Quorum


In een vergadering kunnen besluiten worden genomen als meer dan de helft van de totaal uit te brengen stemmen (volgens de presentielijst) aanwezig is. Dit is het quorum. Nergens in het modelreglement staat dat er niet vergaderd mag worden als er geen quorum is. Alles kan worden besproken, maar er kunnen meestal geen besluiten worden genomen. De eni [..]
Bron: kosterenpartners.com

11

0   1

Quorum


Vereist aantal stemmen om een besluit te kunnen nemen
Bron: hervormdegemeentelunteren.nl


Betekenis van Quorum toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< quid pro quo Quotum >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen