Betekenis Betrouwbaarheid
Wat betekent Betrouwbaarheid? Hieronder vind je 23 betekenissen van het woord Betrouwbaarheid. Je kunt ook zelf een definitie van Betrouwbaarheid toevoegen.

1

7 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


Onder dit begrip wordt verstaan: juistheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Betrouwbaarheid


Technische betrouwbaarheid houdt in dat een product lange tijd blijft voldoen aan de gebruikseisen. Een ietwat ruwe maat hiervoor is de Mean time between failures (MTBF), de ook in andere taalgebieden [..]
Bron: nl.wikipedia.org

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Betrouwbaarheid


In relationele zin betekent betrouwbaarheid, dat men erop kan vertrouwen dat een ander een gegeven belofte of een gedane toezegging ook daadwerkelijk nakomt. Soms hoeft deze belofte of toezegging niet [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Betrouwbaarheid


Wanneer men spreekt over de betrouwbaarheid van informatie, dan bedoelt men daarmee de mate waarin men erop kan vertrouwen dat de informatie (feitelijk) waar en relevant is. De betrouwbaarheid van me [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Betrouwbaarheid


In statistische toepassingen is de term betrouwbaarheid een maat voor de kans dat een gemeten waarde representatief is voor de werkelijke waarde. Een meetmethode is nauwkeurig wanneer de meetwaarden s [..]
Bron: nl.wikipedia.org

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


Van onderzoek; meetinstrumenten zijn betrouwbaar als de uitkomst niet afhankelijk is van toevallige factoren, metingen steeds hetzelfde resultaat opleveren als hetzelfde gemeten wordt.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Betrouwbaarheid


Maatstaf voor de waarschijnlijkheid, dat een bepaalde steekproefuitkomst geldig is voor het universum of de populatie.
Bron: orn.nl

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Betrouwbaarheid


Bij de uitvoering van marktonderzoek dienen de resultaten de werkelijke situatie zo dicht mogelijk te benaderen. De mate van betrouwbaarheid van een onderzoek wordt meestal uitgedrukt in een percentag [..]
Bron: multiscope.nl

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Betrouwbaarheid


De kans dat een systeem een vereiste functie verricht gedurende een bepaald tijdsinterval onder vastgestelde condities.
Bron: streamplus.nl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Betrouwbaarheid


1. De waarschijnlijkheid, dat een product of dienst onder gegeven omstandigheden werkt overeenkomstig de verwachtingen. 2. De waarschijnlijkheid dat een product of dienst blijft functioneren in uiteen [..]
Bron: kennisconsult.nl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Betrouwbaarheid


De kans dat een systeem een vereiste functie verricht gedurende een bepaald tijdsinterval onder vastgestelde condities.
Bron: maxgrip.nl

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Betrouwbaarheid


De kans dat een systeem een vereiste functie verricht gedurende een bepaald tijdsinterval onder vastgestelde condities.
Bron: calibro.nl

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Betrouwbaarheid


Betrouwbaarheid in de informatiebeveiliging is min of meer synoniem met het begrip integriteit. Ook in de accountancy wordt het begrip gebruikt. Betrouwbaarheid wordt in deze beide contexten verder o [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Betrouwbaarheid


De kans dat een systeem een vereiste functie verricht gedurende een bepaald tijdsinterval onder vastgestelde condities.
Bron: optimizerplus.com

15

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


(van perspectief). Bij personale (verhulde-ik) en ik-vertellers (en varianten) moet de lezer vaak beoordelen in hoeverre de verteller een juist beeld van de situatie schetst. Omdat de verteller als subject meedoet aan de handeling, heeft hij vaak een erg beperkt overzicht. Ook kan een verteller lijden aan waandenkbeelden, zonder dat dat de lezer va [..]
Bron: fontys.nl

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


iets is betrouwbaar wanneer het te controleren is of het waar is.
Bron: scholieren.com

17

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


Zelfs de betrouwbaarste systemen lopen uiteindelijk een keer vast. Hardwarefabrikanten bereiden het systeem op dit moment voor door redundantie in te bouwen in belangrijke onderdelen zoals diskdrives, voedingen, netwerkcontrollers en ventilatoren. Redundantie op een systeem biedt echter geen bescherming tegen applicatiefouten. Als de databasesoftwa [..]
Bron: computerwoorden.nl

18

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


  De ongestoorde levering van elektriciteit aan consumenten en bedrijven. Dit wordt ook wel met leveringszekerheid aangeduid.
Bron: tennet.org

19

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


als de betrouwbaarheid 70% is wil dat zeggen dat bij deze methode, bij regelmatig seksueel contact een jaar lang toegepast, de kans op zwangerschap 30% (op honderd paren worden er 30 zwanger in een ja [..]
Bron: scholieren.com

20

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


beschrijving van de betrouwbaarheid van het rekenmodel of van de schematisatie, dan wel van de waarde van een bepaald kenmerk.
Bron: aquo.nl

21

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


de gevoeligheid van een meetontwerp voor modelfouten
Bron: aquo.nl

22

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


het vermogen een functie te vervullen in een bepaalde omgeving gedurende een van tevoren bepaalde periode, belastingswisselingen of gebeurtenissen
Bron: aquo.nl

23

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Betrouwbaarheid


De mate waarop een organisatie zich kan verlaten op een informatiesysteem voor zijn informatievoorziening.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

<< begeeren begeerlijk >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen