streamplus.nl

Upvotes ontvangen17
Downvotes ontvangen39
Karma:-21 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (54)

1

2 Thumbs up   4 Thumbs down

software


Sofware is de verzameling van computerprogramma's en aanverwante gegevens die een gegarandeerd de instructies vertellen computer wat te doen.  De term werd bedacht om het contrast aan de oude term hardware (betekenis fysieke apparaten).  In tegenstelling tot hardware, software is ongrijpbaar, wat betekent dat het "niet kan worden aangeraa [..]
Bron: streamplus.nl

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

applicatie


Een computerprogramma dat is bedoeld om door de gebruiker direct te worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot een server-taak of andere taken die door een besturingssysteem in de achtergrond worden uitgevoerd.
Bron: streamplus.nl

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Betrouwbaarheid


De kans dat een systeem een vereiste functie verricht gedurende een bepaald tijdsinterval onder vastgestelde condities.
Bron: streamplus.nl

4

1 Thumbs up   8 Thumbs down

dashboard


Een dashboard is een grafische weergave van alle gebruikte of interessante KPI's. Hierdoor is het mogelijk om direct te zien hoe het onderhoud ervoor staat.
Bron: streamplus.nl

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KPI


KPI staat voor K
Bron: streamplus.nl

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Maintenance engineer


Het beroep van de toepassing van technische concepten om de optimalisatie van de apparatuur, procedures en departementale begrotingen beter te bereiken onderhoudbaarheid , betrouwbaarheid en beschikbaarheid van apparatuur.  Onderhoud, en dus maintenance engineering wordt steeds belangrijker als gevolg van de stijgende hoeveelheden apparatuur, [..]
Bron: streamplus.nl

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

onderhoud


Alle activiteiten die tot doel hebben een systeem in die staat te houden of terug te brengen die nodig is voor de door het systeem te vervullen functie.
Bron: streamplus.nl

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

onderhoudsplan


Een goed onderhoudsplan wordt vaak in een adem genoemd met preventief onderhoud en doelmatig onderhoud en men maakt een onderhoudsplan vaak voor meerdere jaren. In het onderhoudsplan staan concrete verbetervoorstellen die bijdragen aan de realisatie van de vooraf geformuleerde onderhoudsdoelstellingen zoals het terugdringen van risico?s, het verhog [..]
Bron: streamplus.nl

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Onderhoudsstrategie


Een onderhoudsstrategie is de gekozen strategie van de onderhoudsorganisatie om op korte en lange termijn verbetering door te voeren. De onderhoudsstrategie is veelal gebaseerd op en afgeleid van de strategie voor de gehele organisatie. Op basis van de onderhoudsstrategie wordt het onderhoudsplan gemaakt met concrete verbetervoorstellen (bijvoorbee [..]
Bron: streamplus.nl

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

periodiek onderhoud


Onderhoud dat uitgevoerd wordt volgens een bepaald onderhoudsschema. Dit soort onderhoud is vooral controlerend 
Bron: streamplus.nl


Login in om alle 54 betekenissen te bekijken