maxgrip.nl

Upvotes ontvangen27
Downvotes ontvangen34
Karma:-6 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (52)

1

5   5

obs


OBS staat voor OnderhoudsBeheerSysteem en is de Nederlandse afkorting voor CMMS. Zie CMMS voor de definitie.
Bron: maxgrip.nl

2

3   10

dashboard


Een dashboard is een grafische weergave van alle gebruikte of interessante KPI's. Hierdoor is het mogelijk om direct te zien hoe het onderhoud ervoor staat.
Bron: maxgrip.nl

3

2   7

correctief onderhoud


Onderhoud om gebreken te herstellen, na preventief onderhoud.
Bron: maxgrip.nl

4

2   0

eam


EAM staat voor Enterprise Asset Management. Het doel van EAM is het optimaal beheer van de fysieke activa (gedurende de hele levencyclus) van een organisatie om waarde te maximaliseren.
Bron: maxgrip.nl

5

2   0

maintenance engineer


Het beroep van de toepassing van technische concepten om de optimalisatie van de apparatuur, procedures en departementale begrotingen beter te bereiken onderhoudbaarheid , betrouwbaarheid en beschikbaarheid van apparatuur.  Onderhoud, en dus maintenance engineering wordt steeds belangrijker als gevolg van de stijgende hoeveelheden apparatuur, [..]
Bron: maxgrip.nl

6

2   6

software


Sofware is de verzameling van computerprogramma's en aanverwante gegevens die een gegarandeerd de instructies vertellen computer wat te doen.  De term werd bedacht om het contrast aan de oude term hardware (betekenis fysieke apparaten).  In tegenstelling tot hardware, software is ongrijpbaar, wat betekent dat het "niet kan worden aangeraa [..]
Bron: maxgrip.nl

7

2   0

vbs


VBS staat voor VeiligheidsBeheersSysteem. Een veiligheidsbeheerssysteem is een managementsysteem vergelijkbaar met bijvoorbeeld een kwaliteit- (ISO9001) of milieumanagement- systeem (ISO14001). Het doel is om risico's beter te beheersen, zodat bij calamiteiten sneller en daadkrachtiger kan worden opgetreden..
Bron: maxgrip.nl

8

1   1

applicatie


Een computerprogramma dat is bedoeld om door de gebruiker direct te worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot een server-taak of andere taken die door een besturingssysteem in de achtergrond worden uitgevoerd.
Bron: maxgrip.nl

9

1   0

kpi


KPI staat voor Kritieke Prestatie Indicator. Een KPI geeft het management informatie over hoe  onderhoud ervoor staat en welke deelgebieden aandacht nodig hebben. Enkele voorbeelden van een KPI zijn: werkorder backlog, vverhouding tussen preventieve en correctieve werkorders, etc.
Bron: maxgrip.nl

10

1   2

onderhoud


Alle activiteiten die tot doel hebben een systeem in die staat te houden of terug te brengen die nodig is voor de door het systeem te vervullen functie.
Bron: maxgrip.nl


Login in om alle 52 betekenissen te bekijken