computerwoorden.nl

Website:https://www.computerwoorden.nl
Upvotes ontvangen123
Downvotes ontvangen231
Karma:-107 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (207)

1

17   14

database-server


Een centrale computer in een netwerk die de erop opgeslagen database beschikbaar stelt aan gebruikers van het netwerk.
Bron: computerwoorden.nl

2

13   34

ca


Certification Authority De centrale instelling die beveiligingssleutels openbaar maakt, verspreidt en waarborgt. Exchange Server kan worden geconfigureerd om deze rol te vervullen.
Bron: computerwoorden.nl

3

12   17

dam


Dedicated Application Machine Een dedicated application machine (server) is een machine waarop software staat die door andere machines in het netwerk gebruikt wordt; bijvoorbeeld een mailserver of een file- en printerserver, of een SQL-server. Het gaat om een computer die voor een speciaal doel is gefabriceerd.
Bron: computerwoorden.nl

4

11   36

ca


Certification Authority Een dienst die wordt gebruikt om Public Key-certificaten uit te geven en te beheren, zoals Microsoft Certificate Server die omgaat met digital certificaties.
Bron: computerwoorden.nl

5

8   6

proxy


De proxy, ook wel gateway voor internet-toegang genoemd, is een applicatie die zowel op een server als op een werkstation kan draaien. Het interne netwerk wordt hiermee afgeschermd van het internet. De proxy kan meerdere verzoeken van verschillende werkstations aan.
Bron: computerwoorden.nl

6

8   11

relay


Een van de belangrijkste opties van een mailserver is relay. Hiermee geeft u aan dat alleen door u aangewezen machines mail kunnen versturen via deze mailserver. Normaliter staat deze optie zo ingesteld dat iedereen mail kan versturen via uw mailserver. Dit is om twee redenen niet aan te raden. Ten eerste kunnen notoire spammers uw mailserver gebru [..]
Bron: computerwoorden.nl

7

6   10

mailserver


Computer met software die de ontvangst en verzending van elektronische post mogelijk maakt.
Bron: computerwoorden.nl

8

5   10

reflector


Server die inkomende en uitgaande audio en videobeelden bij een veel-op-veel verbinding bij CU-SeeMe in goede banen leidt.
Bron: computerwoorden.nl

9

5   10

replica


Een kopie van een openbare map die zich op een Exchange-server bevindt.
Bron: computerwoorden.nl

10

5   14

account


Verantwoording voor gebruik. Een standaardfunctie van mainframes die per seconde afrekenen, maar een zeldzaamheid in open systemen. Belangrijkste reden daarvoor is natuurlijk dat de rekenkracht zo goedkoop is geworden.
Bron: computerwoorden.nl


Login in om alle 207 betekenissen te bekijken