psychoanalytischwoordenboek.nl

Website:https://www.psychoanalytischwoordenboek.nl
Upvotes ontvangen802
Downvotes ontvangen1403
Karma:-600 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (847)

1

20 Thumbs up   31 Thumbs down

suggestie


Freud definieert het wezen ervan als: ‘beïnvloeding zonder voldoende logische motivering’ (1921c; 8: 245). Hij is van mening dat de psychoanalytische behandeling voldoende logisc [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

2

19 Thumbs up   40 Thumbs down

Cultuur


Door Freud gedefinieerd als: 'Het geheel van prestaties en inrichtingen waarin ons leven zich onderscheidt van dat van onze dierlijke voorouders en die een tweeledig doel dienen: bescherming [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

3

19 Thumbs up   49 Thumbs down

Ritueel


Uiteraard wordt het woord veelvuldig gebruikt in ‘Totem en taboe’ en andere etnopsychologische studies: initiatierituelen, puberteitsrituelen bijvoorbeeld. In psychoanalytisch verband heef [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

4

17 Thumbs up   10 Thumbs down

altruïsme


Onbaatzuchtigheid. Door Anna Freud (1936) beschreven afweermechanisme. Zij spreekt van participerende identificatie. Zie ook Freud (1915b; 6: 456). Door een combinatie van projectie en identificatie kunnen verboden verlangens via anderen worden bevredigd. De voorbeelden zijn legio: geen geld kunnen uitgeven voor zichzelf, maar wel voor an [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

5

15 Thumbs up   23 Thumbs down

Karakter


De laatste decennia komt het begrip ‘karakter’ zoals het vrij algemeen voorkwam in de neurosenleer veel minder aan de orde. In de diagnostiek werd algemeen gesproken over ‘karakterne [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

6

15 Thumbs up   17 Thumbs down

Liefde


‘Onze genezingen zijn genezingen door liefde,’ merkte Freud meer dan eens op (Nunberg & Federn, 1962, 30-1-1907 en in de brief aan Jung van 6-12-1906). Dit betekent dat de he [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

7

14 Thumbs up   20 Thumbs down

Passiviteit


Dit is niet denkbaar zonder haar tegenpool, de activiteit. Ze horen bij elkaar, ofschoon zij tegenovergestelde richtingen aangeven. Zij zijn eigenschappen van de driften en geven het doel aan waarop z [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

8

14 Thumbs up   8 Thumbs down

sofa


Zie Bank.
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

9

13 Thumbs up   49 Thumbs down

dynamisch


Een centraal begrip uit de psychoanalytische theorie: de psychische fenomenen zijn het resultaat van conflicten en krachtenconstellaties. De splitsing in de persoonlijkheid heeft voor Freud vrijw [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

10

12 Thumbs up   44 Thumbs down

instantie


Een van de onderscheiden substructuren van de psyche in de tweede topiek: Boven-Ik, Ik of Es.
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl


Login in om alle 847 betekenissen te bekijken