Betekenis Ritueel
Wat betekent Ritueel? Hieronder vind je 16 betekenissen van het woord Ritueel. Je kunt ook zelf een definitie van Ritueel toevoegen.

1

46 Thumbs up   40 Thumbs down

Ritueel


een vaste handeling die vaak plaats vind. elke dag of elk jaar zoals als iemand trouw naar een gebouw gaan of als er een kind is geboren
ritueel - 28 oktober 2017

2

19 Thumbs up   14 Thumbs down

Ritueel


Een ritueel is een reeks van handelingen (en bijhorende woorden) die op bepaalde terugkerende momenten in het leven worden herhaald met de bedoeling om het bijzondere van dat moment te benadrukken op een herkenbare wijze en zo ons leven te ordenen


- Het blazen van de ' Last Post' aan de Menenpoort in Ieper
anoniem - 23 april 2019

3

27 Thumbs up   33 Thumbs down

Ritueel


ritueel is een feest, een handeling, een godsdienstig iets dat elk jaar op een vaste datum wordt gedaan
cole sprouse - 13 juni 2018

4

7 Thumbs up   14 Thumbs down

Ritueel


is een feest, dus iets dat op elk jaar op een vaste datum/ jaar wordt gedaan/ gevierd
anoniem - 17 december 2018

5

4 Thumbs up   13 Thumbs down

Ritueel


ritueel is een vaste handeling dus een vast iets wat bivoorbeeld bij een land hoort
anoniem - 28 april 2017

6

21 Thumbs up   33 Thumbs down

Ritueel


Ritueel: Een ritueel is een handeling of een reeks handelingen met een diepere betekenis die men bij een bepaalde gebeurtenis doet. Vaak wordt een ritueel uitgevoerd tijdens belangrijke/plechtige momenten. Voorbeelden: bij de christenen wordt een kindje na de geboorte gedoopt, wat onder andere betekent dat het bij de kerk hoort; bij de joden wordt tijdens het huwelijk een glas kapot gemaakt om ook stil te staan bij de ‘gebroken’/erge gebeurtenissen in de wereld.
Ritueel - 13 april 2018

7

10 Thumbs up   31 Thumbs down

Ritueel


een reeks speciale betekenissen achter elkaar
tijn - 4 december 2017

8

29 Thumbs up   55 Thumbs down

Ritueel


Meerdere vaste handelingen achter elkaar uit voeren om in contact te komen met het goddelijke en euforie te bereiken.
bron: nobrains.dk
Jan heamer - 20 juni 2014

9

50 Thumbs up   77 Thumbs down

Ritueel


vaste handelingen achter elkaar uitvoeren om het goddelijke te bereiken en jezelf en andere euforie laten voelen
henk - 20 juni 2014

10

24 Thumbs up   51 Thumbs down

Ritueel


Vaste reeks handelingen die na een bepaalde tijd herhaald worden
iben - 15 maart 2015

11

33 Thumbs up   61 Thumbs down

Ritueel


Een ritueel is een serie handelingen die gezien worden als een gebruik en bepaald zijn door achtergrond en cultuur. Rituelen vinden vaak plaats op feest- en gedenkdagen. Sociale psychologie is geïnte [..]
Bron: nl.wikipedia.org

12

21 Thumbs up   49 Thumbs down

Ritueel


Alle ceremoniële handelingen en teksten die tijdens een bepaalde (maçonnieke) bijeenkomst uitgevoerd c.q. gesproken worden.
Bron: stichtingovn.nl

13

19 Thumbs up   49 Thumbs down

Ritueel


Uiteraard wordt het woord veelvuldig gebruikt in ‘Totem en taboe’ en andere etnopsychologische studies: initiatierituelen, puberteitsrituelen bijvoorbeeld. In psychoanalytisch verband heef [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

14

19 Thumbs up   50 Thumbs down

Ritueel


 • een geheel van vooraf vaststaande en gebruikelijke handelingen Een ritueel bindt mensen tezamen.
 • een onderdeel van een ritueel vormend De priester verrichte de rituele handelinge [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  15

  18 Thumbs up   53 Thumbs down

  Ritueel


  een vaste serie handelingen (gedragsketen), specifiek voor een bepaalde situatie en diersoort, een voorbereiding op het eigenlijke gedrag;bijvoorbeeld: futen kennen een uitgebreide balts als voorberei [..]
  Bron: scholieren.com

  16

  17 Thumbs up   63 Thumbs down

  Ritueel


  Ritus
  Bron: complete-encyclopedie.nl
  << Risa Risha >>