Betekenis integriteit
Wat betekent integriteit? Hieronder vind je 34 betekenissen van het woord integriteit. Je kunt ook zelf een definitie van integriteit toevoegen.

1

48 Thumbs up   9 Thumbs down

integriteit


Een positieve karaktereigenschap die inhoudt dat iemand eerlijk, oprecht en betrouwbaar is en ook zo handelt.

Iemand die integriteit heeft houdt vast aan zijn/haar waarden, ook als hij/zij onder druk wordt gezet om dat niet te doen.

In de privésector bedoelt men met integriteit vaak hetzelfde als loyaliteit: steeds doen wat het beste is voor de werkgever of klant, en het eigenbelang ondergeschikt maken.

Voor ambtenaren staat integriteit dan weer gelijk aan onomkoopbaar zijn. Een ambtenaar heeft integriteit als hij/zij geen steekpenningen of andere geschenken aanvaardt om de omkoper een privilege te verschaffen.

Een integer iemand handelt niet met verborgen motieven: wat ze zeggen komt altijd overeen met wat ze denken en hoe ze zich voelen.

Synoniemen van integriteit zijn: oprechtheid, rechtschapenheid, onkreukbaarheid.


De smokkelaars probeerden de douanier met allerlei geschenkjes om te kopen, maar daarvoor had de man veel te veel integriteit.

Aan haar kan je je diepste geheimen toevertrouwen, ze zal die nooit zomaar doorvertellen. Ze zou haar integriteit immers nooit zo op het spel zetten.

Er rezen ernstige vragen bij de integriteit van die rechter, nadat uitkwam dat hij de avond voor het proces met de beklaagde op restaurant was gaan eten.
martijnver - 14 augustus 2018

2

18 Thumbs up   4 Thumbs down

integriteit


Integriteit is een karaktereigenschap. Het slaat op een persoon die eerlijk en betrouwbaar is. Een integer persoon is iemand die bij zijn normen en waarden blijft, ook al probeert men hem of haar om te kopen of te buigen. Je kan vertrouwen op het woord van een integer persoon.
turelinckx - 5 april 2014

3

24 Thumbs up   12 Thumbs down

integriteit


Wanneer je een functie adequaat en zorgvuldig uitoefent en daarbij de verantwoordelijkheden en regels in acht neemt, ben je integer. Integriteit kan ook worden verklaard - maar slechts voor een klein deel - als gebrek aan fraude en corruptie. Wil je integriteit juist heel breed uitleggen, dan kun je waarden noemen als betrouwbaarheid, effectiviteit, klantgerichtheid en fatsoenlijkheid.


Bert gaat goed om met de vertrouwelijke gegevens van zijn werkgever. Hij zal deze gegevens nooit ergens laten slingeren. Bert beschikt over integriteit.
Loraine - 10 augustus 2011

4

12 Thumbs up   7 Thumbs down

integriteit


Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouw [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

6 Thumbs up   2 Thumbs down

integriteit


Op consistente wijze algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag weet te handhaven, er op aanspreekbaar is en anderen hierop kan aanspreken.
sandra - 22 oktober 2013

6

6 Thumbs up   2 Thumbs down

integriteit


Binnen computerbeveiliging is dit de garantie dat de informatie die op een bestemming aankomt, gelijk is aan de informatie die is verstuurd.
Bron: infolib.lotus.com

7

6 Thumbs up   3 Thumbs down

integriteit


 • onschendbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid Iemands integriteit in twijfel trekken.
 • betrouwbaarheid van gegevens in het kader van informatiebeveiliging
 • Bron: nl.wiktionary.org

  8

  7 Thumbs up   4 Thumbs down

  integriteit


  De term integriteit wordt in uiteenlopende contexten toepast, op mensen, dieren en planten. Het is bij uitstek een historisch en cultureel bepaalde ethische notie. In het beroep op integriteit wordt verwezen naar de eigen standaarden die dienen te worden gerespecteerd en die veelal verbonden zijn met de identiteit of levensbeschouwing van bepaalde [..]
  Bron: cogem.net

  9

  4 Thumbs up   1 Thumbs down

  integriteit


   in·te·gri·teit de; v 1 onschendbaarheid 2 eerlijkheid, onkreukbaarheid
  Bron: vandale.nl

  10

  5 Thumbs up   3 Thumbs down

  integriteit


  Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouw [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  11

  6 Thumbs up   4 Thumbs down

  integriteit


  De mate waarin men handelt overeenkomstig daarvoor geldende normen, waarden en gedragscodes in het belang waarvoor men zegt te handelen. Integriteit is te beschouwen als een maat voor betrouwbaarheid, [..]
  Bron: kennisconsult.nl

  12

  3 Thumbs up   1 Thumbs down

  integriteit


  de geestelijke en lichaamlijke toestand van elk leven of dood iets of iemand geen nadeel toe te brengen dit zelf proberen te voorkomen zelfs ten koste van aanvaardbaar verlies op zowel geestelijke en/of materialistische niveaus .Dit sluit zelfverminking uit tot op zeker hoogte.l
  DIRKDEMEER - 18 september 2017

  13

  5 Thumbs up   4 Thumbs down

  integriteit


  degelijkheid, oprechtigheid, louterheid
  Bron: home.planet.nl

  14

  4 Thumbs up   3 Thumbs down

  integriteit


  De mate waarin de gegevens in overeenstemming zijn met het afgebeelde deel van de realiteit, waarbij niets ten onrechte is toegevoegd, verdwenen of achtergehouden.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  15

  4 Thumbs up   3 Thumbs down

  integriteit


  Noodzakelijk kwaliteitsattribuut van archiefdocumenten dat de authenticiteit en betrouwbaarheid waarborgt.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  16

  1 Thumbs up   0 Thumbs down

  integriteit


  Wat is Integriteit

  Dat is een waarde, een norm gebaseerd op:
  Doe een ander niet, wat jij niet wil dat jou geschiedt.
  Het vermogen je in te leven wat je eigen handelen en nalaten van handelen voor een ander en voor de gemeenschap voor gevolgen heeft en:

  • respecteert dat een ander ook op zoek is naar geluk in zijn/haar leven
  • respecteert dat een ander ook ervaring heeft met verdriet, eenzaamheid en wanhoop
  • respecteert dat een ander ook zijn behoeften probeert te vervullen


  Het is geen karaktereigenschap maar een norm, een waarde die iemand nastreeft.
  Geert Spiering - 4 november 2019

  17

  1 Thumbs up   0 Thumbs down

  integriteit


  degelijkheid, oprechtigheid, louterheid
  Bron: dumont-andre.nl

  18

  1 Thumbs up   0 Thumbs down

  integriteit


  degelijkheid, oprechtigheid, louterheid
  Bron: genealogie.hcc.nl

  19

  1 Thumbs up   0 Thumbs down

  integriteit


  degelijkheid, oprechtigheid, louterheid
  Bron: home.planet.nl

  20

  1 Thumbs up   0 Thumbs down

  integriteit


  Ongeschonden toestand, gaafheid.
  Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

  21

  1 Thumbs up   0 Thumbs down

  integriteit


  rechtschapendheid; eerlijkheid
  Bron: collegenet.nl

  22

  0 Thumbs up   0 Thumbs down

  integriteit


  De karaktereigenschap integriteit is enerzijds overeenkomst tussen denken, spreken en doen, anderzijds heeft het ook een wederkerigheid. In het Engels kan je het omschrijven als een woordpalindroom: "Be to people like you like people to be"
  Jacques - 8 augustus 2022

  23

  0 Thumbs up   0 Thumbs down

  integriteit


  Betrouwbaar b.v. een poltieagent mag geen relatie met een crimineel onderhouden of geld aannemen. Hardwerkende persoon voor een bedrijf die te vertrouwen is en geen seksuele dingen doet die niet mogen zoals op vakantie met je baas gaan.
  Sandra - 25 april 2019

  24

  1 Thumbs up   2 Thumbs down

  integriteit


  Integriteit is waarachtigheid of oprechtheid. Iemand met een grote integriteit is opracht in zijn intenties en bedoelingen.
  katrien - 31 augustus 2011

  25

  0 Thumbs up   1 Thumbs down

  integriteit


  (Engels: Integrity) ongeschonden toestand
  Bron: gezondheidsplein.nl

  26

  0 Thumbs up   1 Thumbs down

  integriteit


  de waarschuwingsmogelijkheid van het navigatiesysteem om binnen een bepaalde tijd aan te geven dat haar gegevens niet mogen worden gebruikt
  Bron: aquo.nl

  27

  1 Thumbs up   2 Thumbs down

  integriteit


  Integriteit kan verwijzen naar: Integriteit (persoon), integriteit als persoonlijke karaktereigenschap Territoriale integriteit, het principe dat stelt dat de grenzen van staten niet gewijzigd mogen w [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  28

  0 Thumbs up   1 Thumbs down

  integriteit


  ongeschonden toestand
  Bron: collegenet.nl

  29

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  integriteit


  in·te·gri·teit (de; v) onschendbaarheid eerlijkheid, onkreukbaarheid
  Bron: vandale.nl

  30

  2 Thumbs up   4 Thumbs down

  integriteit


  (Engels: Integrity) ongeschonden toestand
  Bron: ziekenhuis.nl

  31

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  integriteit


  Onschendbaarheid.
  Bron: scholieren.com

  32

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  integriteit


  ongeschonden toestand
  Bron: medisch-woordenboek.nl

  33

  0 Thumbs up   2 Thumbs down

  integriteit


  Eigenschap van een archiefstuk of archiefbestanddeel dat zijn tructuur bij raadpleging gelijk zijn aan de vorm, dat het werd opgemaakt.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  34

  3 Thumbs up   5 Thumbs down

  integriteit


  Op weg naar Integriteit

  Ben betrouwbaar in alles wat je doet
  Doe geen concessies aan jezelf
  Wees soepel voor de ander
  Spreek nooit anders dan met je hart, in plaats van met je hoofd
  Overspoel dit alles met jóuw spiritualiteit


  Heb je dit alles gedaan en denk je integer te zijn maar bezit je geen liefde,
  begin dan opnieuw!
  Arthur - 13 mei 2017

  << intergouvernementeel intakegesprek >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen