Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden!. Betekenis toevoegen.

Nieuwste betekenissen
1   1

samenvatten


belangrijke dingen bij elkaar in een stukje tekst op dingen makkelijker te onthouden
hayatoe - 21 januari 2020

2   1

Snitch


Snitch betekend Verrader in de onderwereld

Dus verrader in straattaal
Anoniem - 21 januari 2020

2   1

schuieren


Als het zadel van de fiets te hoog stond,dan schuierde je met je achterwerk over het zadel
Ad - 20 januari 2020

1   1

Hypno


laag suikergehalte, ook wel bijna flauwgevallen genoemd.
Anders dan laag suikerspiegel. Dat is een heel ander verhaal.
Geschreven door: Mariette de Boer
Bekend van: Elsa stand-by in Frozen musical Broadway
Elphaba in Wicked 2nd national tour
Mariette de Boer - 20 januari 2020

1   1

Lara


lara, dat is een naam voor een mens, de meeste mensen met deze naam zijn: lief en behulpzaam, en nog wel meer goede eigenschappen. Maar mensen met deze naam zijn vaak ook heel vervelend en irritant, maar dat is mijn mening, groetjes Rik
Rik - 20 januari 2020

3   1

Gg


graag gedaan ( als teken van bedank, dankbaarheid) afkorting word gebruikt in de sms/chat-taal
Siënne - 20 januari 2020

1   1

waardoor


De vraag 'waardoor' zoekt naar oorzaken, niet naar beweegredenen zoals bij waarom?
Jan - 20 januari 2020

2   2

GW


Gewoonlijk... Weg
Dit zijn mensen wie vaak Weg zijn uit huis woonhuis.
Heel vroeger, voor 1948, deden zij op hun huis toen een brief op blaadje met teksten als: GW! Ben 19.39uur terug. Doei.
-NT- Of ben Nooit Thuis. NT
Betekent : GA huis rustig rondkijken. Ik toch nooit thuis. Tegenwoordig is tekst niet reëel.
Beide niet, dus afkorting: GW. en NT. wordt nooit meeer gebruikt.
Veel gestolen en ingebroken nu.
Kan nu dus nooit meer.
Staat laatste 50 jaar ook niet mee in woordenboek.
Kijk maar na...
Jeroen Borsten Lover - 20 januari 2020

0   1

Karelis


Algemene opvatting dat Caspar geweldig is gecombineerd met een voorliefde voor wasberen
Elano - 20 januari 2020

1   1

Santo Stefano


Drusus Julius Ceasar (James) and Nero Julius ceasar (John) were martyred on the neighbouring exile island Pandateria
(Ventotene) in 31AD. James also known as Andrew the Less (the loser, a failed pretender) and also nicknamed Stephanos (crown-bearer) were St. Stephan is derived from. The brothers were compared with the Dios-curi (Twin)
willem palsterkamp - 17 januari 2020

0   1

chargement


Als er op een festival een band afgelopen is dan wordt het ombouwen en soundcheck onder personeel ook charagement genoemd
B. F. Rensink - 17 januari 2020

0   1

pressiegroep


Een groep die hun belangen met druk uitoefent op het bestuur. Zoals Greenpeace en de ANWB
joke - 17 januari 2020

3   2

Staatsbesluit


Is een besluit houdende bindende regels ter uitvoering van een wet dan wel ter regeling van niet aan de wet voorbehouden onderwerpen
Javiër - 16 januari 2020

0   1

Doctor honoris causa


Als 'ere'- of bijnaam. Bijvoorbeeld Elivis "King of the Rock and Roll". Prins Charming, Prinses Glimlach. Nachtburgemeester. Namen die eershalve 'pro forma' gebruikt kunnen worden.
Allard Huysmans - 16 januari 2020

0   1

Snitch


Snitch betekent:
Verader bijvoorbeeld:
Jij bent echt een vieze snitch.
Betekent:
Jij bent echt een vieze Verader.

Helaas is mijn vriendin dat oh nee wacht was mijn vriendin die vieze snitch.
^
|
|
|
En dit is waar.
Maar dat betekent snitch dus.
Evi - 16 januari 2020

1   2

Eercultuur


Eercultuur = In de Middeleeuwen was er een eercultuur; niet het individuele was belangrijk, maar het collectief: de groep of gemeenschap waartoe men behoorde. De norm voor het gedrag lag in het aanzien dat men van anderen ontving en niet in het individuele geweten. Eer was aanzien en waardering door de groep waartoe men behoorde. Als je je eer verloor werd je eerloos en werd je uit de groep verstoten. Dit was iets verschrikkelijks voor een middeleeuwer.
Sam - 16 januari 2020

0   1

DNR


Do Not Reply

Deze afkorting wordt vaak gebruik voor automatische mails van bedrijven en dan is het niet de bedoeling dat er geantwoord wordt op de mail.
Daan - 16 januari 2020

1   1

USSR


United States of the Soviet Republic.
Communistische periode van rusland. Betekenis wordt vaak gebruikt ik andere wereld delen zoals zuid azie en oceanie.
Jim - 16 januari 2020

1   0

nominaal loon


Het inkomen dat je in euro's verdient, Dus alles wat jij verdient ook al is het zwart, grijs of wit geld....
economie nerd - 16 januari 2020

0   1

objecteren


Tot object maken of bestempelen. Het maken of bestempelen van een ras, etnische groep of gender tot onderwerp van onderdrukking of uitbuiting. slaven uit Afrika, de vrouw als sex object/symbool, Palestijnen in Israel
Ch. Mijnals - 16 januari 2020

0   0

robuust


Tegen een stootje kunnen.
Afhankelijk van de context kun je dit dan weer nader uitleggen.
Ook in figuurlijk of letterlijk zin
Iwan Struyk - 16 januari 2020

0   0

NPO


NPO is de afkorting van Nationale publieke omroep, waartoe alle niet commerciële zenders toe behoren
Antonio - 16 januari 2020

0   0

Torque


Met behulp van gekalibreerd
hydraulisch, pneumatisch,
elektrisch of handgereedschap een
moment creëren waarbij een
gespecificeerde boutspanning in
een boutverbinding benaderd wordt.
Johan - 16 januari 2020

0   1

rood staan


Een negatief Saldo op je bankrekening hebben staan terwijl deze door de rente en boetes alleen maar groter zal worden.
Victor (van Rijn) - 16 januari 2020

0   1

uilskuiken


Een uilskuiken is een domoor en waarom kijk je eigenlijk wat een uilskuiken is want dat weet toch iedereen jij uilskuiken. En ik M o e t m e e r t e k e n s g e b r u i k e n
Hey hey hey hey
Poep - 16 januari 2020

0   0

dodo


Herbreeuwse jongensnaam : “Volk , wolf” en het is een uitgestorven vogel uit de 16-17de eeuw
Wietske - 16 januari 2020

0   0

Filosofie


wijsbegeerte, Filosofie houdt zich vaak bezig met gedachte-experimenten, ethische vraagstukken, problemen binnen de logica en maatschappelijke vraagstukken. Hoewel filosofie vaak als een abstracte, weinig zinvolle wetenschappelijke discipline wordt gezien, houden filosofische vraagstukken vaak wel verband met praktische, dagelijkse aangelegenheden of onderzoeken binnen andere wetenschappelijke disciplines.
Karin - 16 januari 2020

0   0

Filosofie


wijsbegeerte Filosofie houdt zich vaak bezig met gedachte-experimenten, ethische vraagstukken, problemen binnen de logica en maatschappelijke vraagstukken.
Elise - 16 januari 2020

0   1

P.O.


precies omgekeerd , dit wil zeggen dat als ik zeg : "jan slaat karel", dit eigenlijk "karel slaat jan" betekent. Dit werd gebruikt in de 19de eeuw in de landelijke gebieden van Oost-Limburg.
Kurt DeTaalKenner - 16 januari 2020

0   0

alleen


Zonder iemand anders.
(Nu ben ik zielig, want de betekenis moet 50 tekens lang zijn.)
ANNAniem - 16 januari 2020

0   0

nuchter


nuchter: zonder gevoelens

zonder iets ervan te vinden of weinig ervan vinden
divat - 16 januari 2020

0   0

poep


poep is bruin, het komt uit je kont, het is soms een (iets) andere kleur maar poep is poep.
Annebelle Gerhuisver - 16 januari 2020

0   0

pagga slaan


als je gekken dingen doet met je l*l niet te vaak doen want dan word hij een beetje te slap
anoniem - 16 januari 2020

0   0

belangengroepen


Een belangengroep heeft een duidelijk belang naar een bepaald onderwerp toe. Bijvoorbeeld het M-decreet. Veel mensen hun belangen liggen hiernaar toe omwille van hun kind
Liesbeth - 12 januari 2020

2   1

salto


Is een draai van 360 graden om de breedte as welke meervoudig gemaakt kan worden en gecombineerd kan worden met een draai om de lengte as.
Diana de Groot - 12 januari 2020

0   1

Wereldtriade


De wereldtriade bestaat drie dominerende handelsblokken in de wereld: Noord-Amerika, de EU en Japan. Vanuit het verleden speelt het grootste deel van productie en wereldhandel zich af.
Wereldtriade - 12 januari 2020

0   0

Wereldtriade


De wereld triade zijn de landen waar de wereldhandel het meest voorkomt dit zijn landen die in Oost-Azië (Japan) Noord-Amerika (Amerika, Canada) en Europa (Engeland, Nederland) liggen
Vickie Plaatje - 12 januari 2020

0   1

Zoe


Zoë is the best girl on this planet. She's cool, has a good Vibe on everyone, but inside she's broken. She likes to cuddle with people. She give good advice, but no one gives advice to here. She pretends that she dont care at all, but deep inside it hurts.
Eggo's are real - 12 januari 2020

0   0

flotteren


Het is een verf techniek waarbij men veel water in hun verf gebruikt om een soort wazig effect te krijgen
schilder uit lokeren - 12 januari 2020

0   0

CTO


Coin Token
Een aandeeltje in de Jarvis-Bot met een aktuele waarde van ongeveer een halve US dollar.
E.v.d.Velden - 12 januari 2020

Pagina:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10