Betekenis assessor
Wat betekent assessor? Hieronder vind je 21 betekenissen van het woord assessor. Je kunt ook zelf een definitie van assessor toevoegen.

1

10   2

assessor


Beoordelaar van een deelnemer die een proeve van bekwaamheid aflegt
Bron: degroenestandaard.nl

2

6   2

assessor


Wat treurig toch dat in de eerste twee zinnen van de allereerste uitleg van het begrip 'assessor' er drie(!) enorme taalfouten worden gemaakt.
Kreun...
anoniem - 18 juni 2018

3

13   10

assessor


assesor is iemand die beoordeeld / inschat aan de hand van een assesment of men geschikt wordt geacht voor een management functie.
In het competentie gericht onderwijs gaat het om competenties die ingeschat en beoordeeld moeten worden. Daartoe dient men anders te beoordelen, proefwerken volstaan niet meer. In een proeve van bekwaamheid, beroepsgesprek of met een portfolio kan de student meer van zijn kunnen tonen. Het is zaak dat wat er getoond wordt ook adequaat wordt beoordeeld. Een assessor is hierin getraind. Hij is thuis in de competenties, weet wat er beoordeeld moet worden en staat ver genoeg van de kandidaat af om deze objectief te kunnen beoordelen op zijn kunnen.
anoniem - 2 maart 2011

4

3   2

assessor


Letterlijk: Bijzitter Naam van verschillende functies in het openbaar bestuur. Vóór 1795 werd de plaatsvervanger van de Drost van Drenthe als voorzitter van de Etstoel assessor genoemd. [..]
Bron: www.encyclopediedrenthe.nl

5

1   0

assessor


Assessor is thans in Nederland een functie binnen een studentenvereniging. De assessor heeft geen vastliggende taak, maar treedt op als assistent van de voorzitter. Verder moet een universitaire facul [..]
Bron: nl.wikipedia.org

6

3   2

assessor


Proever. Een deelnemer van een proefpanel.
Bron: hobbybrouwen.nl

7

1   0

assessor


staat iemand terzijde, toegevoegd lid van het bestuur of moderamen
Bron: home.planet.nl

8

1   0

assessor


staat iemand terzijde, toegevoegd lid van het bestuur of moderamen
Bron: genealogie.hcc.nl

9

1   1

assessor


Het derde lid in een moderamen naast preses en scriba
Bron: hervormdegemeentelunteren.nl

10

2   2

assessor


staat iemand terzijde, toegevoegd lid van het bestuur of moderamen
Bron: dumont-andre.nl

11

0   0

assessor


Letterlijk: bijzitter. Lid van het moderamen die de praeses of scriba vervangt bij diens afwezigheid
Bron: vgkn.nl

12

0   0

assessor


De assessor ofwel beoordelaar stelt vast in hoeverre een leerling de gestelde doelen heeft bereikt en wat dit voor gevolgen heeft voor het verdere leerproces van de leerling.
Bron: bpvtoolkit.nl

13

0   0

assessor


iemand die in een vergadering of zitting van een college de voorzitter terzijde staat, bv. in een rechtbank, een kerkenraad enz.
Bron: anw.inl.nl

14

0   0

assessor


Let op: Spelling van 1858 Lat., bijzitter; iemand, die, in eene vergadering, bij den president zit, en denzelven de raadplegingen en besluiten helpt regelen
anoniem - 17 februari 2016

15

1   2

assessor


dorpswethouder
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

16

0   1

assessor


staat iemand terzijde, toegevoegd lid van het bestuur of moderamen
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

17

0   1

assessor


Assessor is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van rifwachters of rondkoppen (Plesiopidae).
Bron: nl.wikipedia.org

18

1   2

assessor


Het derde lid in een moderamen naast preses en scriba
Bron: kerkpleinnieuwleusen.nl

19

0   1

assessor


dorpswethouder
Bron: dumont-andre.nl

20

0   1

assessor


dorpswethouder
Bron: home.planet.nl

21

0   1

assessor


Assessor, m. (-en), bijzitter (toegevoegd lid van eene regtbank enz.); rabbinale -, israel. geestelijke, tijdelijk met de waarneming van het opperrabbinaat belast.
Bron: dbnl.org

Betekenis van assessor toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< assessment assetmix >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen