vgkn.nl

Website:https://www.vgkn.nl
Upvotes ontvangen53
Downvotes ontvangen75
Karma:-23 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (42)

1

20   29

Afsnijding


Als uiterste tuchtmaatregel iemand als lid van de gemeente schrappen. Ook wel excommunicatie genoemd.
Bron: vgkn.nl

2

10   2

Censura morum


Letterlijk: opzicht over de zeden. Gewoonlijk spreken de leden van een kerkenraad vóór de viering van het Heilig Avondmaal met elkaar over hun geloof (leer) en gedrag (leven). Hierbij wordt nagegaan of er de weg staan.
Bron: vgkn.nl

3

7   22

Appèl


Verzoek aan een meerdere vergadering om herziening van een door een mindere vergadering genomen besluit.
Bron: vgkn.nl

4

4   2

Approbatie


Goedkeuring, bij voorbeeld van een beroep.
Bron: vgkn.nl

5

4   2

Tucht


Kerkelijke maatregel als reactie op geconstateerde zonden, met als doel enerzijds dat de zondaar zich bekeert en anderzijds dat de kerk heilig wordt gehouden.
Bron: vgkn.nl

6

3   5

Instructie


Vraag die afgevaardigden van een kerkenraad, classis of particuliere synode aan de afgevaardigden van een meerdere vergadering voorleggen.
Bron: vgkn.nl

7

1   0

Actuarius


Persoon die het moderamen helpt met de correspondentie en het opstellen van de stukken van een kerkelijke vergadering.
Bron: vgkn.nl

8

1   1

Consulent


Predikant die is aangewezen om een vacante kerk te helpen, in het bijzonder met het beroepingswerk.
Bron: vgkn.nl

9

1   0

Deputaat


Letterlijk: iemand met een opdracht. Een persoon die namens een meerdere vergadering gedurende een bepaalde periode een bepaalde opdracht moet vervullen. 
Bron: vgkn.nl

10

1   0

Proponent


Iemand die beroepbaar is gesteld als predikant.
Bron: vgkn.nl


Login in om alle 42 betekenissen te bekijken