degroenestandaard.nl

Upvotes ontvangen70
Downvotes ontvangen51
Karma:18 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (43)

1

10   3

assessment


Beoordeling van een deelnemer op geschiktheid voor een bepaald beroep
Bron: degroenestandaard.nl

2

10   2

assessor


Beoordelaar van een deelnemer die een proeve van bekwaamheid aflegt
Bron: degroenestandaard.nl

3

7   5

transfer


Mate waarin de beroepskracht zijn vermogen moet aanspreken om abstracte zaken te vertalen naar concrete en omgekeerd en om vermogens, opgedaan in de ene beroepscontext, in te zetten in een andere, soortgelijke beroepscontext
Bron: degroenestandaard.nl

4

6   0

beroepscontext


Beroepssituatie of werksituatie; (specifieke) omstandigheden of situatie waarin iemand zich bevindt als hij als beroepskracht werkzaam is
Bron: degroenestandaard.nl

5

5   0

beginnend beroepsbeoefenaar


Beroepskracht die zijn opleiding heeft afgerond en die daarmee de beroepscompetenties, leercompetenties en burgerschapscompetenties bezit die worden vereist in het kwalificatieprofiel dat geldt voor zijn beroep of functie
Bron: degroenestandaard.nl

6

5   0

kerntaak


Set van inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten die door een belangrijk deel van de beroepskrachten in een bepaald beroep of een bepaalde functie worden uitgeoefend en die kenmerkend zijn voor dat beroep of die functie
Bron: degroenestandaard.nl

7

4   11

portfolio


Een (elektronische) opbergmap waarin de deelnemer bewijzen voor de verworven competenties verzamelt, zodat verschillende betrokkenen deze kunnen beoordelen
Bron: degroenestandaard.nl

8

4   1

vakvolwassen beroepsbeoefenaar


Ervaren beroepskracht die de beroepscompetenties bezit die worden vereist in het competentieprofiel dat geldt voor zijn beroep of functie
Bron: degroenestandaard.nl

9

3   0

criteriumgericht interview


Een beoordelingsmethode; het voorleggen van vragen aan deelnemers met een speciale opbouw om inzicht te krijgen in de aanwezige competenties
Bron: degroenestandaard.nl

10

3   2

kritische beroepssituatie


Onderdeel van een examenstandaard waarin een beroepssituatie beschreven is waarmee een beroepsbeoefenaar regelmatig te maken heeft, die kenmerkend is voor het beroep en waarbij van de beroepsbeoefenaar een aanpak en een oplossing wordt verwacht
Bron: degroenestandaard.nl


Login in om alle 43 betekenissen te bekijken