Betekenis audit

Wat betekent audit? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord audit. Je kunt ook zelf een definitie van audit toevoegen.

1.

11   3

Audit


Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf, waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Bron: collegenet.nl

2.

10   5

audit


Een gestructureerde, planmatige (auditplan) wijze van controle en verificatie om te onderzoeken of de onderneming voldoet aan de zelf opgestelde eisen ter borging van de kwaliteit om te voldoen aan de eisen van de klant, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de op de onderneming, de processen en systemen van toepassingen nationale- en international (ISO)standaarden, EU wet- en regelgeving.

Interne audit: een eigen onderzoek door gekwalificeerde en door de directie bevoegd verklaarde auditors
Externe audit: een onderzoek door gekwalificeerde en door de directie bevoegd verklaarde auditors uit te voeren bij leveranciers en m.n. de kritische leveranciers van producten, materialen, middelen e/o halffabrikaten die een significantie bijdragen leveren aan de scope van de onderneming, het primaire proces en het secundaire (ondersteunende)processen.
Cross audit: eem onderzoek door gekwalificeerde en door de directie bevoegd verklaarde auditors uit te voeren bij "zuster'/ dochter ondernemingen
C.I. audit: een onderzoek; initieel, controle, herbeoordelings onderzoek door een certificerende instelling (bijv. TUV, DNV, DEKRA, BSI, SGS, LLoyds ( RVA alleen voor ISO17025)
 ruud lans op 2015-01-06

3.

3   2

audit


controle van de organisatie van een bedrijf, bijvoorbeeld door middel van een onderzoek naar het functioneren van het bedrijf of processen of producten daarbinnen, of een accountantscontrole
Bron: anw.inl.nl

4.

5   5

audit


z.nw. (bedrijfs-, veiligheids-, enz.)doorlichting, inspectie, controle
Bron: stichtingnederlands.nl

5.

5   6

Audit


Een procestoets of audit is een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van een organisatie, systeem, proces of product. Onderzocht wordt of de geldende eisen, standaards, wetgeving en dergelijke daadwerkelijk worden gevolgd en of de organisatie, het systeem, proces of product nog voldoet. In [..]
Bron: bcmacademy.nl

6.

2   4

audit


au·dit [oːdit] (de; m; meervoud: audits) kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering
Bron: vandale.nl

7.

2   4

Audit


Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf, waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Bron: wallstreetweb.nl

8.

4   6

audit


Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf, waarbij wordt gekeken of deze conform is aan algemeen geaccepteerde boekhoudbeginselen.
Bron: ondernemersunited.nl

9.

1   4

audit


Gebruikt voor:doorlichting
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

10.

2   5

Audit


Auditeren of als toehoorder college volgen, zonder daarvoor studiepunten of een graad te behalen.
Bron: fulbright.nl

11.

1   5

audit


Een audit wordt uitgevoerd om een organisatie te controleren. Dit kan een controle zijn van een bepaald proces, maar kan ook gaan om controle van financiële stukken zoals de jaarrekening van een bedrijf.

Er zijn verschillende audits, zoals de kwaliteitsaudit, waarmee je de kwaliteit van een product of dienst controleert.
 Loraine op 2011-08-09

12.

4   8

audit


Een audit is een onderzoek door een onafhankelijke partij om een opinie te geven over procedures, werkwijzen, enzovoort.
 katrien op 2011-08-28

13.

1   6

AUDIT


Automated Data Input Terminal
Bron: 4umi.com

Betekenis van audit toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< audiovisueel auscultatie >>