anw.inl.nl

Website:http://anw.inl.nl
Upvotes ontvangen2599
Downvotes ontvangen2345
Karma:255 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (5073)

1

53   30

archeoloog


iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het ontdekken van de geschiedenis door opgravingen en door analyses van opgegraven vondsten; deskundige op het gebied van de archeologie; ook: het beroe [..]
Bron: anw.inl.nl

2

46   22

etmaal


periode van 24 uur waarin de aarde eenmaal om haar as draait, die wordt gerekend vanaf een bepaald moment, meestal vanaf middernacht, en die als tijdseenheid wordt gebruikt om een datum te bepalen
Bron: anw.inl.nl

3

45   19

auteur


iemand die een bepaald boek of een bepaalde tekst geschreven heeft; schrijver
Bron: anw.inl.nl

4

39   70

citaat


uiting die men schriftelijk of mondeling, meestal letterlijk, als bewijs, getuigenis of voorbeeld aanhaalt; iets wat men citeert; iets wat aangehaald wordt
Bron: anw.inl.nl

5

39   13

absent


afwezig
Bron: anw.inl.nl

6

38   17

bioloog


iemand die zich voor zijn beroep heeft gespecialiseerd in de leer van planten en dieren; deskundige op het gebied van de biologie
Bron: anw.inl.nl

7

33   10

emigrant


iemand die zijn land verlaat en zich in het buitenland vestigt; uitwijkeling
Bron: anw.inl.nl

8

31   23

a.d.h.v.


aan de hand van
Bron: anw.inl.nl

9

26   7

discus


afgeplatte schijf die in de atletiek gebruikt wordt om mee te werpen
Bron: anw.inl.nl

10

26   17

detail


klein, ondergeschikt deel uit een groter geheel, dat men apart beschouwt, beschrijft enz. Soms met de negatieve bijgedachte van de mindere relevantie tegenover het geheel.
Bron: anw.inl.nl


Login in om alle 5073 betekenissen te bekijken