Betekenis associatie

Wat betekent associatie? Hieronder vind je 21 betekenissen van het woord associatie. Je kunt ook zelf een definitie van associatie toevoegen.

1.

4   4

Associatie


1. combinatie, verbinding 2. verbinding tussen bepaalde gedachten, gevoelens en/of waarnemingen
Bron: www.dokterdokter.nl

2.

3   3

associatie


(Europees recht) "landen en gebieden die bijzondere betrekkingen onderhouden met Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië mogen zich met de EG associëren, waardoor zij steun genieten bij hun economische en sociale ontwikkeling."
Bron: juridischwoordenboek.com

3.

3   3

associatie


koppeling
Bron: collegenet.nl

4.

0   3

ASSOCIATIE


GEDACHTE? Vanaf eind negentiende eeuw stimuleerde de Nederlandse regering de ontwikkeling van de inheemse bevolking van Nederlands-Indië. De vraag was of de bevolking van Nederlands-Indië zich moest aanpassen aan de Nederlandse cultuur (assimilatie) of dat er ruimte moest zijn voor een inbreng van de inheemse cultuur (associatie). Het Nederlandse beleid richtte zich uiteindelijk op de associatie-gedachte: de inheemse bevolking hoefde de eigen cultuur niet helemaal op te geven, maar diende die in te passen in de Europees/Westerse cultuur.
Bron: scholieren.com

5.

0   3

Associatie


Verbinding van voorstellingen: je ziet iets en je moet daarbij meteen aan wat anders denken. [naar boven]
Bron: dansmaar.kunstkijker.org

6.

0   3

Associatie


Een vereniging zonder winstoogmerk die bestaat uit volgende verplichte leden: enerzijds een rechtspersoon verantwoordelijk voor een universiteit die zowel bachelor- als masteropleidingen aanbiedt en anderzijds minstens een rechtspersoon verantwoordelijk voor een hogeschool. De PHL vormt een associatie met de universiteit Hasselt, de Xios hogeschool en de Transnationale universiteit Maastricht, met de naam AUHL (Associatie Universiteit Hogescholen Limburg).
Bron: phl.be

7.

0   3

associatie


1) Een verband tussen twee of meer verschijnselen, objecten of elementen. 2) Een groep mensen die zich verbonden hebben met een bepaald doel.
Bron: kennisconsult.nl

8.

0   3

Associatie


Een vereniging zonder winstoogmerk die bestaat uit enerzijds één rechtspersoon verantwoordelijk voor één universiteit die zowel bachelor- als masteropleidingen kan aanbieden, en anderzijds ten minste één rechtspersoon verantwoordelijk voor een hogeschool. De universiteit of hogescho(o)l(en) kunnen bevoegdheden aan de associatie opdragen. Zij dragen ten minste bevoegdheden over inzake een aantal aangelegenheden, opgesomd in artikel 101 van het structuurdecreet. De associatie is belast met de opmaak van een algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement.
Bron: nvao.net

9.

0   3

Associatie


Associaties zijn opgericht om de academisering van de hogescholen in goede banen te leiden. Het zijn vzw's die bestaan uit volgende verplichte leden : een universiteit die zowel bachelor- als masteropleidingen kan aanbieden, ten minste één hogeschool. De universiteit of hogescho(o)l(en) kunnen bevoegdheden aan de associatie opdragen. De associatie is in alle gevallen belast met de opmaak van een algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement.
Bron: onderwijskiezer.be

10.

0   3

Associatie


Let op: Spelling van 1858 verbinding, vereeniging, zamenvoeging, aaneenschakeling, b.v. van gedachten en begrippen: associatio idearum. Associé, Fr., genoot, medegenoot, zaamverbondene, handelgenoot, medehandelaar. Associëren, zich verbinden, eenen gemeenschappelijken handel beginnen
anoniem op 2016-02-17

11.

0   3

associatie


Def.: basiseenheid in het systeem van plantengemeenschappen, gekenmerkt door een min of meer constante karakteristieke floristische samenstelling. Toelichting: Gemeenschap van verschillende plantensoorten die een ecologische samenhang vertonen en daardoor vaak bij elkaar voorkomen
anoniem op 2016-02-17

12.

1   5

associatie


 • het aan elkaar koppelen of met elkaar in verband brengen
 • ( economie ) een groep onderling samenwerkende (rechts)personen
 • ( scheikunde ) de omkeerbare vereniging van deeltjes tot grotere eenheden
 • ( biologie ) het samen voorkomen van planten en dieren
 • ( geologie ) het samen voorkomen van gesteenten
 • ( astronomie ) een verzameling sterren
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 13.

  0   4

  Associatie


  (Engels: Association) aan elkaar koppelen
  Bron: gezondheidsplein.nl

  14.

  0   4

  Associatie


  (Engels: Association) aan elkaar koppelen
  Bron: ziekenhuis.nl

  15.

  0   4

  Associatie


  Verbinding tussen twee of meer elementen. Freud was tijdens zijn onderzoek op verschillende manieren in aanraking gekomen met dit begrip, onder andere in de neurologie en via ‘de grote Fechner’. Het ging er meer om hoe de elementen aan elkaar geschakeld waren dan om de afzonderlijke eenheden. Tijdens een psychoanalyse ziet men door de vrije associatie hoe een bepaalde verbinding steeds voorkomt en een andere voor de hand liggende nooit gemaakt wordt, waardoor een bepaald gegeven altijd wegblijft. Dit laatste is dan onbewust en het verschijnt slechts als trou dans le discours (Lacan).
  Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

  16.

  0   4

  associatie


  relatie tussen twee klassen
  Bron: aquo.nl

  17.

  0   4

  Associatie


  Positieve of negatieve samenhang tussen (kans)variabelen die op ordinaal of nominaal niveau zijn gemeten.
  Bron: wynneconsult.com

  18.

  0   4

  Associatie


  Bij Associatie worden in gedachten verschillende dingen met elkaar in verband gebracht. Het gelegde verband kan wel of niet terecht zijn. Een associatie is vaak gebaseerd op een veralgemenisering of op een vooroordeel. In de associatieve of symbolische poëzie wordt vaak gebruikgemaakt van associaties. In de psychoanalyse wordt "vrije" associatie gevraagd aan de cliënt, om inzicht te krijgen in dieperliggende motieven en ervaringen. De cliënt moet "zonder nadenken" zeggen wat hem te binnen schiet bij het horen van een naam of een begrip. Het is dan aan de therapeut om daar een patroon of verklaring in te ontdekken. Associëren is het in gedachten vrijelijk verschillende zaken met elkaar in verband brengen teneinde dieperliggende of onbewuste motieven of beweegredenen in kaart te brengen. De uitkomsten blijken vaak inzicht te kunnen bieden in patronen van gedrag, overtuigingen, cultuurwaarden of andersinds. Deze inzichten zijn niet feitelijk waar of juist maar blijken veelal indicatief te zijn voor patronen van gedrag. Reflecteren hierop kan een waardevolle bijdrage leveren aan (het ontwikkelen van) meer zelfinzicht of het objectiveren van ontstane overtuigingen.
  Bron: nl.wikipedia.org

  19.

  0   4

  Associatie


  Een associatie in het Vlaamse hoger onderwijs is een samenwerkingsverband tussen één universiteit met één of meer hogescholen. De associaties werden opgericht bij de invoering van de Bachelor-masterstructuur in 2004 en zijn een concreet resultaat van het Bolognaproces. Functie en bevoegdheden van de associaties werden in Vlaanderen vastgelegd in het Structuurdecreet. De bedoeling is om het hoger onderwijs efficiënter te organiseren: Een specifieke taak van de associatie is het begeleiden van het academiseringsproces van de voormalige twee cycli-opleidingen van de hogescholen. Met academisering wordt bedoeld het inbedden van onderwijs binnen een wetenschappelijk/artistieke onderzoekscontext zodat er een wisselwerking ontstaat. Er zijn vijf associaties, rond de vijf grootste universiteiten. De Katholieke Universiteit Brussel maakt sinds haar fusie in 2007 met verschillende Brusselse hogescholen (EHSAL, VLEKHO en HONIM) tot Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), deel uit van de Associatie KU Leuven.
  Bron: nl.wikipedia.org

  20.

  0   4

  Associatie


  Een associatie is de omkeerbare (reversibele) vereniging van deeltjes tot grotere eenheden, de aggregaten, ten gevolge van zwakkere vormen van chemische binding, zoals bijvoorbeeld de vorming van waterstofbruggen of het proces van hydratatie of solvatatie.
  Bron: nl.wikipedia.org

  21.

  0   5

  associatie


  basiseenheid in het systeem van plantengemeenschappen, gekenmerkt door een min of meer constante karakteristieke floristische samenstelling.
  Bron: aquo.nl


  Betekenis van associatie toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << associé assimilatiebeginsel >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen