Betekenis architect

Wat betekent architect? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord architect. Je kunt ook zelf een definitie van architect toevoegen.

1.

10   6

architect


zelfstandig naamwoord - hij bedenkt en tekent een bouwwerk
Voorbeeld: welke architect heeft deze kerk ontworpen?
Bron: www.muiswerk.nl

2.

5   5

Architect


Een architect (Grieks: architektón: bouwmeester; archi: opper, tektón: hij die bouwt) is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt. Een ontwerper van infrastructuur, bruggen en dergelijke wordt meestal een civiel ingenieur (NL) of Burgerlijk-bouwkundig ingenieur (Vlaanderen) genoemd. Steeds vaker ontstaan er samenwerkingsverbanden tussen bovengenoemde partijen, waardoor enigszins een grensvervaging in de ontwerpende disciplines merkbaar is. Soms komt men het synoniem bouwmeester tegen zoals de "Vlaamse Bouwmeester" die de overheid adviseert inzake bouwprojecten, de Nederlandse "Rijksbouwmeester". Nauw gerelateerd aan het werk van de architect is dat van de stedenbouwkundige. In Nederland en Vlaanderen genieten zij doorgaans dezelfde basisopleiding en gaat men zich in de laatste fase van de studie pas specialiseren; of men volgt een bijkomende specialisatie na de studie.
Bron: nl.wikipedia.org

3.

4   5

architect


( beroep ) ( kunst ) , ( wetenschap ) , ( techniek ) , iemand die gebouwen en constructies ontwerpt en de leiding neemt tijdens de bouw ervan
Bron: nl.wiktionary.org

4.

5   6

Architect


Scheldwoord, volgens sommigen bedacht door Gerrit Komrij, in Het boze oog, 1983. Volgens de Wet van Pam (Max Pam
Bron: woordenboer.nl

5.

4   5

architect


(bouwrecht) "bouwmeester; ~ is een door de wet beschermde titel, die alleen gevoerd mag worden door hen die in het architectenregister staan ingeschreven, en om ingeschreven te worden in dat register moet iemand aan bepaalde opleidingseisen (bouwkunde op het gebied van de techniek, of iets vergelijkbaars) voldoen. "
Bron: juridischwoordenboek.com

6.

3   4

Architect


Een architect is een persoon die gebouwen ontwerpt, tekent en toezicht houdt op de bouw van het gebouw. Architectenregister Alleen architecten die ingeschreven staan in het architectenregister mogen de titel ‘ architect ’ voeren. De toelatingseisen zijn erg streng en als een persoon niet ingeschreven staat in dit register, mag hij/zij niet de indruk wekken dat hij/zij een gediplomeerd architect is. Bond van Nederlandse Architecten Veel Nederlandse architecten zijn aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De BNA draagt onder andere zorg voor collectieve belangenbehartiging van de architecten en ondersteunt architecten bij de uitoefening van hun dagelijkse taken. Zoekopdracht Bent u als architect op zoek naar een nieuwe kavel? Zoek dan op Bedrijfspand.com naar een geschikte kavel, of laat een zoekopdracht achter.
Bron: bedrijfspand.com

7.

3   5

architect


Een persoon die golfbanen ontwerpt.
Bron: gerritspeek.nl

8.

2   5

architect


De etymologie van architect vanuit het Grieks laat zien dat het woord bestaat uit twee concepten: archè of arkhi (begin, eerste, opper-) of arkhon (heerser) en technè of tekton (timmerman). Een architect is dus de "initiatiefnemer tot de bouw", degene die aan het begin staat van de uitvoering van een gebouw. De architect is deskundig op esthetisch en technisch gebied, degene die architectuur bedenkt, plant en laat uitvoeren. De architect vertegenwoordigt de opdrachtgever tijdens het gehele bouwproces. Hij verzorgt bijvoorbeeld het ontwerp, maakt het bestek en de tekeningen, stelt de kostenbegroting op, verzorgt de aanbesteding (welke aannemer het werk gaat maken), houdt soms toezicht op de uitvoering, pleegt overleg met de verschillende instanties.  Vaak schakelt de architect een bouwkundig ingenieur of constructeur in voor de diepgaander technische aspecten. Een treffende uitspraak was: "Architecten bouwen niet, zij ontwerpen"; maar ook: "De architect beheerst de ruimtelijke organisatie" en: "In de architectuur gaat het om het creëren van ervaringen door middel van massa en ruimte." Ondanks de vaak wollige taal waarmee architecturale keuzen worden verklaard, lijkt het gelukkig of de architect altijd zoekend blijft, nooit echt volwassen wordt, maar daardoor juist soms naïeve, onbevangen, ontroerende, interessante uitingen heeft. Soms zijn de ontwerpen ook opzettelijk "anders", maar vaak ook gewoon een afweging tussen functioneel en kunstzinnig, tussen nuttig en decoratief, tussen modern en romantiserend. Het architectonisch ontwerp als resultante is vaak een afspiegeling van de "tijdgeest", in engere zin mode te noemen, in bredere zin stroming of bouwstijl. Prof. dr. Nico Nelissen plaatst architectuur in een "octogoon" (achthoek) van elementen die bij elk project een rol spelen:  opdrachtgever, programma van eisen, site (locatie), wet- en regelgeving, materialen en techniek, kosten, ecologische aspecten en vormgeving.  Elk element staat niet op zichzelf, maar bevindt zich in een maatschappelijke, culturele en economische context. Vaak zal de architect daarom strijd moeten voeren om tot het voor hem beste resultaat te komen. Niet altijd is dat het beste voor de opdrachtgever of de gebruiker. Architecten die alleen maar het beste met de mensheid voorhebben, worden utopisten genoemd (utopisten zijn mensen met vergaande idealen die deze in zo ver mogelijk detail wil uitvoeren). In de Japanse cultuur krijgt architectuur een andere dimensie. Binnen deze cultuur betekent "Ma" ruimte, maar meer dan alleen de geologische ruimte (waar in het Westen naar gerefereerd wordt met onze term "ruimte"): ook het ervaren van die ruimte door de mens valt in de Japanse cultuur namelijk onder dit begrip, de omslotenheid, beslotenheid, geborgenheid. Architectuur is in de Japanse cultuur de kunst van het creëren van een specifieke Ma in zijn uiteindelijke fysieke vorm. Een oude term voor architect is bouwmeester; naast "creatieve ontwerper" was deze ook bouwtechnisch bezig en hield ook toezicht op de bouw (dat laatste zou wellicht het aantal bouwfouten en daarmee de faalkosten kunnen verlagen, maar het kan ook het vrije, onbegrensde denken van de architect tegenhouden...).  Verandering van de rol van de architect Door de financiële crisis is de bouwsector aan het veranderen van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt: opdrachtgevers en gebruikers zijn steeds meer betrokken bij de bouw. Technische hulpmiddelen om de klant een beeld te geven van een nog te bouwen bouwwerk zijn driedimensionale ontwerpen en zelfs virtuele wereld waardoor de opdrachtgever of gebruiker door dat bouwwerk kan lopen. Het mooiste zou zijn als de opdrachtgever de context specificeert (de vraag) en aanbieders met eigen producten komen, producten die met veel variabelen de wensen van de opdrachtgever kan vervullen, zoals we een auto uitsluitend vanuit de functionele specificaties kiezen. Door al dat soort veranderingen in de maatschappij, en de beleving van de klant, is er een terugverandering merkbaar van de rol van "de" architect van ontwerper naar bouwmeester:  - door de financiële crisis wordt minder gebouwd; de architect kan op meer vlakken zijn kennis en kunde bewijzen en is met meer partijen in gesprek - door de gecompliceerdheid van veel bouwprojecten (en van de wetgeving, ook in internationaal verband) moet een architect van meer deelgebieden verstand hebben - de architect is wellicht de enige die het geheel van een groot bouwproject kan overzien, zonder echt van alles diepgaande kennis te hoeven hebben; overredingskracht en vasthoudendheid die veel architecten eigen zijn, kunnen hier goed gebruikt worden - de architect heeft "creativiteit met gevoel voor realisme" (Archivolt bouwkundig ontwerpbureau) - "het ontwerpen van iconen staat minder op de agenda dan enige jaren geleden" (de olifantenkooi) - "het beter op de hoogte zijn van elkaars werkwijze in de beroepspraktijk kan vernieuwende concepten en strategieën opleveren" (de olifantenkooi) - architecten richten zich, soms noodgedwongen, ook meer op ondernemerschap (het meedenken hoe je een bouwproduct aan de man brengt, ), herbestemming en renovaties, creativiteit (ook het interieur van gebouwen en de gebouwomgeving krijgen meer aandacht), "groendenken" (passiefhuizen, groendaken e.d.), bouwpathologie; kortom, een architectenbureau kan hierdoor een multi-disciplinair ontwerpbureau worden - BIM kan voor de architect (en de andere partners in de bouwwereld) zijn wat MS-Word of Excel is voor de leek: misschien niet altijd ideaal maar wel een vanzelfsprekendheid - in de wat verdere toekomst wellicht: om goede beslissingen te nemen bij de keuzes van meer plug-in-bouwelementen ("maximaal prefabben", bouwdelen die op locatie meer of minder automatisch ingesteld kunnen worden) luistert de architect naar de wensen van de opdrachtgever en is meer een slimme en afwegende samensteller dan een kunstenaar/ontwerper. Een verhaaltje van Sjoerd Soeters dat hij aan studenten voordraagt, wat gechargeerd maar wel herkenbaar (bron Cobouw 5 mei 2011) "Er staat een man in het landschap naast een steen. De steen is een zitplek. Naast de steen staat een boom, deze geeft schaduw. In de wolken zijn de goden. De basisvraag voor een architect is: hoe ga je deze man een woonplek geven? Er zijn twee soorten architecten.  - De eerste is de architect-god: hij smijt een geniaal plan omlaag uit de wolken, de man moet het ermee doen.  - De tweede is een mens die naast de man op de steen gaat zitten en vraagt: 'Wat heb je nodig.'  De eerste architect is de creationist, deze maakt esthetische plannen, doodse plannen die na 30 jaar rijp zijn voor de sloop. De tweede architect is de darwinist, hij gaat kijken naar de verlangens, onderzoekt alles wat nodig is, maakt een voorstel, onderzoekt verder, tot alle wensen optimaal vormgegeven zijn. De belangrijkste vraag van de tweede architect is: hoe breng ik het tot leven, op zo'n manier dat het eindeloos door kan ontwikkelen."  Een overzicht van zeer veel Nederlandse architecten. Met dank aan o.m. MA-architecten, Marnix van der Meer (Zecc). Zie ook bv. architectuur, conceptueel bouwen, integraal ontwerpen, bouwteam,cultuur, duurzaam bouwen, ontwerpen, ritmiek, textuur.  Eng. architect; uitvoerend architect is responsible architect 
Bron: joostdevree.nl

9.

1   4

architect


iemand die voor zijn beroep gebouwen ontwerpt en de uitvoering van het bouwen begeleidt
Bron: anw.inl.nl


Betekenis van architect toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< archipincernarius archivalium >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen