vmtv.be

Website:https://www.vmtv.be/
Upvotes ontvangen61
Downvotes ontvangen78
Karma:-16 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (31)

1

23 Thumbs up   21 Thumbs down

Functie


De fysiologische of mentale eigenschap van het menselijk organisme (WHO, 2002).
Bron: vmtv.be

2

7 Thumbs up   4 Thumbs down

tractie


Een (over het algemeen rechtlijnige) beweging van een botstuk ten opzichte van een gefixeerd botstuk in de richting van de ‘normaal’ door het actuele raakpunt van beide gewrichtspartners. Het is dus een bijzondere vorm van het biomechanische begrip translatie (Seroo, 1983).
Bron: vmtv.be

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

mobilisatie


Het herstellen van de fysiologische bewegingsmogelijkheid van een gewricht. Het is een passieve beweging van een botstuk ten opzichte van een min of meer gefixeerd botstuk, zonder dat er gebruik wordt gemaakt van een HVT-impuls, met het hierboven genoemde doel. De mobilisatie beweging kent diverse variabelen en even zovele modaliteiten.
Bron: vmtv.be

4

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Osteokinematica


Leer van de beschrijving van de globale perifere bewegingsbaan van een botstuk ten opzichte van een ander botstuk waarmee het articuleert. Bij de beschrijving wordt gebruikgemaakt van een orthogonaal (het gangbare rechthoekige) en een driedimensionaal assenstelsel (met de x-, y- en z-as).
Bron: vmtv.be

5

4 Thumbs up   10 Thumbs down

rotatie


Een beweging waarbij op ieder moment van de beweging een lijn aanwijsbaar is die niet beweegt (v = o). Deze lijn hoeft niet vast te zijn, kan van moment tot moment verschillen en wordt het momentane rotatiecentrum (MRC) of instantanious axis of rotation (IAR) genoemd (Seroo, 1983; Oonk, 1988)
Bron: vmtv.be

6

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Passief bewegen


Het van plaats veranderen van het lichaamsdeel door een gewrichtsbeweging die tot stand komt door een kracht van buitenaf.
Bron: vmtv.be

7

3 Thumbs up   2 Thumbs down

ROM


Range of motion. Bewegingsuitslag.
Bron: vmtv.be

8

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Arthrokinematica


Leer van de beschrijving van de lokale beweging in het gewricht (de intra-articulaire beweging van de botstukken onderling
Bron: vmtv.be

9

2 Thumbs up   2 Thumbs down

instabiliteit


In de manuele therapie wordt onderscheid gemaakt tussen passieve instabiliteit en actieve instabiliteit. Passieve instabiliteit (medisch begrippenkader). In het medisch begrippenkader is er sprake van een instabiliteit indien veranderingen in de anatomische structuur (congenitaal, traumatisch) een disproportionele translatie tot gevolg hebben. Ac [..]
Bron: vmtv.be

10

2 Thumbs up   3 Thumbs down

manipulatie


Een passieve beweging van een botstuk ten opzichte van een min of meer gefixeerd botstuk met relatief weinig kracht en een hoge bewegingssnelheid over een relatief klein bewegingstraject. Met één impuls wordt geprobeerd de gewrichtsblokkering op te heffen. HVT = ‘high velocity and low thrust’ (hoge snelheid en ‘gecon [..]
Bron: vmtv.be


Login in om alle 31 betekenissen te bekijken