Betekenis Functie
Wat betekent Functie? Hieronder vind je 32 betekenissen van het woord Functie. Je kunt ook zelf een definitie van Functie toevoegen.

1

57 Thumbs up   25 Thumbs down

Functie


werk dat je moet doen
Voorbeeld: welke functie heeft zij [..]
Bron: www.muiswerk.nl

2

38 Thumbs up   27 Thumbs down

Functie


Werking, taak
Bron: www.dokterdokter.nl

3

23 Thumbs up   21 Thumbs down

Functie


De fysiologische of mentale eigenschap van het menselijk organisme (WHO, 2002).
Bron: vmtv.be

4

11 Thumbs up   12 Thumbs down

Functie


taak
Bron: collegenet.nl

5

16 Thumbs up   17 Thumbs down

Functie


func·tie (de; v; meervoud: functies) 1ambt, taak, beroep2werking: de functie van de maag3(wiskunde) grootheid die in haar veranderlijkheid afhangt van een of meer andere
Bron: vandale.nl

6

15 Thumbs up   16 Thumbs down

Functie


Def.: de bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. Toelichting: Functie oppervlaktewater. Bij BPN wordt onderscheid gemaakt in 17 functies (bijv. waterkeren,hoofdtransportas), WB kent één functie (bereikbaarheid).
anoniem - 17 februari 2016

7

16 Thumbs up   17 Thumbs down

Functie


Functie wat is de betekenis & definitie. Een functie is de taak die iemand uitoefent of de werking van iets. Het gaat hierbij dus zowel om de functie van personen als van gebruiksvoorwerpen. Een functie van een persoon houdt verband met het beroep dat die persoon uitoefent.
Yanniek westdijk - 5 december 2017

8

15 Thumbs up   17 Thumbs down

Functie


 • doel of taak binnen een geheel van een systeem of apparaat De functie van de antenne is om het radiosignaal te ontvangen. ( informatica ) onderdeel van de Systeem Ontwikkelings Methodologie [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  9

  13 Thumbs up   15 Thumbs down

  Functie


  Een functie in de sociologie is het effect van een sociaal verschijnsel op andere verschijnselen. Meer specifiek wordt hierbij gekeken naar de bijdrage van het verschijnsel in een sociaal systeem. Dit [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  10

  11 Thumbs up   13 Thumbs down

  Functie


  De bijdrage die van een medewerker wordt verwacht voor het behalen van de ondernemingsresultaten.
  Bron: van-osch.com

  11

  5 Thumbs up   7 Thumbs down

  Functie


  Doel wat iets of iemand doet
  Bijvoorbeeld:de functie van een strijkijzer is hij maakt je kleren mooi gestroken
  anoniem - 17 maart 2019

  12

  14 Thumbs up   16 Thumbs down

  Functie


  (1). Het geheel van noodzakelijk door te voeren activiteiten, gericht op het bereiken van de doelstellingen van een organisatie; (2). Een groep van met elkaar samenhangende werkzaamheden, gericht op h [..]
  Bron: kennisconsult.nl

  13

  18 Thumbs up   20 Thumbs down

  Functie


  Een actie of bewerking die door een script wordt uitgevoerd. Een functie kan een waarde of ander resultaat retourneren.
  Bron: office.microsoft.com

  14

  10 Thumbs up   12 Thumbs down

  Functie


  Let op: Spelling van 1858 functio, Lat., de ambtsverrigting, bediening, post, het ambt. Functionnaire, zie fonctionnaire. Functionneren, een ambt waarnemen
  anoniem - 17 februari 2016

  15

  14 Thumbs up   17 Thumbs down

  Functie


  ambt, bediening
  Bron: home.planet.nl

  16

  12 Thumbs up   15 Thumbs down

  Functie


  ambt, bediening
  Bron: dumont-andre.nl

  17

  8 Thumbs up   13 Thumbs down

  Functie


  (Engels: Function) taak
  Bron: ziekenhuis.nl

  18

  9 Thumbs up   14 Thumbs down

  Functie


  In functie van is in die betekenis standaardtaal in België. In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn er tal van synoniemen, bijvoorbeeld op grond van, op basis van, in verhouding tot, volg [..]
  Bron: taaladvies.net

  19

  7 Thumbs up   12 Thumbs down

  Functie


  taak die door het milieu vervuld wordt voor de samenleving. Van de onderwijs minister moet je de volgende 4 kennen ( en in oude eindexamens over de Nederlandse landschappen zijn ze vaak gevraagd): draag*-productie*-, informatie*- en regulatiefunctie*.
  Bron: collegenet.nl

  20

  7 Thumbs up   12 Thumbs down

  Functie


  ambt, bediening
  Bron: home.planet.nl

  21

  8 Thumbs up   13 Thumbs down

  Functie


  position, job
  Bron: utwente.nl

  22

  6 Thumbs up   13 Thumbs down

  Functie


  Een onderdeel van een programma dat losstaat van de rest van het programma. Een functie kan worden opgeroepen vanuit het programma. Functies vervullen meestal een specifieke taak. Je kunt ze zien als hele kleine programma's of scripts Zie ook: programma, script
  Bron: icer.nl

  23

  7 Thumbs up   14 Thumbs down

  Functie


  het doel waarvoor een voorwerp gebruikt wordt.
  Bron: scholieren.com

  24

  5 Thumbs up   14 Thumbs down

  Functie


  de bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
  Bron: aquo.nl

  25

  5 Thumbs up   14 Thumbs down

  Functie


  In de wiskunde drukt een functie een afhankelijkheid uit van één element van een ander. Meestal wordt het begrip gebruikt in de traditionele context waarin deze elementen getallen zijn. Een functie f [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  26

  6 Thumbs up   15 Thumbs down

  Functie


  Een functie (ook: positie, rol, beroep) is een standaard verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld binnen een instantie zoals een bedrijf of v [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  27

  5 Thumbs up   14 Thumbs down

  Functie


  doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan;
  Bron: brabant.nl

  28

  5 Thumbs up   14 Thumbs down

  Functie


   func·tie de; v -s 1 ambt, taak, beroep 2 werking: de ~ vd maag 3 (wisk) grootheid die in haar veranderlijkheid afhangt van een of meer andere
  Bron: vandale.nl

  29

  4 Thumbs up   14 Thumbs down

  Functie


  (present) position
  Bron: tuxx.nl

  30

  4 Thumbs up   15 Thumbs down

  Functie


  Een baan die gewoonlijk op grond van een arbeidsovereenkomst wordt ingevuld.
  Bron: kennisconsult.nl

  31

  5 Thumbs up   16 Thumbs down

  Functie


  ambt, bediening
  Bron: genealogie.hcc.nl

  32

  4 Thumbs up   16 Thumbs down

  Functie


  taak die door het milieu vervult wordt voor de samenleving. Van de minister moet je de volgende 4 kennen (en in vroegere eindexamens zijn ze vaak gevraagd): draag*- productie*, informatie*- en regulatiefunctie*.
  Bron: collegenet.nl

  << funambulesque Functiebeschrijving >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen