Betekenis Functie
Wat betekent Functie? Hieronder vind je 32 betekenissen van het woord Functie. Je kunt ook zelf een definitie van Functie toevoegen.

1

38   18

Functie


werk dat je moet doen
Voorbeeld: welke functie heeft zij [..]
Bron: www.muiswerk.nl

2

26   18

Functie


Werking, taak
Bron: www.dokterdokter.nl

3

16   13

Functie


De fysiologische of mentale eigenschap van het menselijk organisme (WHO, 2002).
Bron: vmtv.be

4

12   10

Functie


func·tie (de; v; meervoud: functies) 1ambt, taak, beroep2werking: de functie van de maag3(wiskunde) grootheid die in haar veranderlijkheid afhangt van een of meer andere
Bron: vandale.nl

5

10   9

Functie


(1). Het geheel van noodzakelijk door te voeren activiteiten, gericht op het bereiken van de doelstellingen van een organisatie; (2). Een groep van met elkaar samenhangende werkzaamheden, gericht op h [..]
Bron: kennisconsult.nl

6

14   13

Functie


Een actie of bewerking die door een script wordt uitgevoerd. Een functie kan een waarde of ander resultaat retourneren.
Bron: office.microsoft.com

7

9   9

Functie


 • doel of taak binnen een geheel van een systeem of apparaat De functie van de antenne is om het radiosignaal te ontvangen. ( informatica ) onderdeel van de Systeem Ontwikkelings Methodologie [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  8

  11   11

  Functie


  ambt, bediening
  Bron: home.planet.nl/~dumon002/

  9

  11   11

  Functie


  Def.: de bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. Toelichting: Functie oppervlaktewater. Bij BPN wordt onderscheid gemaakt in 17 functies (bijv. waterkeren,hoofdtransportas), WB kent één functie (bereikbaarheid).
  anoniem - 17 februari 2016

  10

  8   9

  Functie


  Een functie in de sociologie is het effect van een sociaal verschijnsel op andere verschijnselen. Meer specifiek wordt hierbij gekeken naar de bijdrage van het verschijnsel in een sociaal systeem. Dit [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  11

  7   8

  Functie


  De bijdrage die van een medewerker wordt verwacht voor het behalen van de ondernemingsresultaten.
  Bron: van-osch.com

  12

  1   2

  Functie


  Doel wat iets of iemand doet
  Bijvoorbeeld:de functie van een strijkijzer is hij maakt je kleren mooi gestroken
  anoniem - 17 maart 2019

  13

  9   10

  Functie


  ambt, bediening
  Bron: dumont-andre.nl

  14

  7   8

  Functie


  taak
  Bron: collegenet.nl

  15

  11   12

  Functie


  Functie wat is de betekenis & definitie. Een functie is de taak die iemand uitoefent of de werking van iets. Het gaat hierbij dus zowel om de functie van personen als van gebruiksvoorwerpen. Een functie van een persoon houdt verband met het beroep dat die persoon uitoefent.
  Yanniek westdijk - 5 december 2017

  16

  7   9

  Functie


  Let op: Spelling van 1858 functio, Lat., de ambtsverrigting, bediening, post, het ambt. Functionnaire, zie fonctionnaire. Functionneren, een ambt waarnemen
  anoniem - 17 februari 2016

  17

  5   10

  Functie


  (Engels: Function) taak
  Bron: ziekenhuis.nl

  18

  6   11

  Functie


  In functie van is in die betekenis standaardtaal in België. In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn er tal van synoniemen, bijvoorbeeld op grond van, op basis van, in verhouding tot, volg [..]
  Bron: taaladvies.net

  19

  4   10

  Functie


  ambt, bediening
  Bron: home.planet.nl

  20

  5   11

  Functie


  position, job
  Bron: utwente.nl

  21

  4   11

  Functie


  taak die door het milieu vervuld wordt voor de samenleving. Van de onderwijs minister moet je de volgende 4 kennen ( en in oude eindexamens over de Nederlandse landschappen zijn ze vaak gevraagd): draag*-productie*-, informatie*- en regulatiefunctie*.
  Bron: collegenet.nl

  22

  4   11

  Functie


  Een onderdeel van een programma dat losstaat van de rest van het programma. Een functie kan worden opgeroepen vanuit het programma. Functies vervullen meestal een specifieke taak. Je kunt ze zien als hele kleine programma's of scripts Zie ook: programma, script
  Bron: icer.nl

  23

  5   12

  Functie


  het doel waarvoor een voorwerp gebruikt wordt.
  Bron: scholieren.com

  24

  4   12

  Functie


  de bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
  Bron: aquo.nl

  25

  4   12

  Functie


  In de wiskunde drukt een functie een afhankelijkheid uit van één element van een ander. Meestal wordt het begrip gebruikt in de traditionele context waarin deze elementen getallen zijn. Een functie [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  26

  5   13

  Functie


  Een functie (ook: positie, rol, beroep) is een standaard verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld binnen een instantie zoals een bedrijf of v [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  27

  4   12

  Functie


  doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan;
  Bron: brabant.nl

  28

  4   12

  Functie


   func·tie de; v -s 1 ambt, taak, beroep 2 werking: de ~ vd maag 3 (wisk) grootheid die in haar veranderlijkheid afhangt van een of meer andere
  Bron: vandale.nl

  29

  3   13

  Functie


  (present) position
  Bron: tuxx.nl

  30

  3   13

  Functie


  Een baan die gewoonlijk op grond van een arbeidsovereenkomst wordt ingevuld.
  Bron: kennisconsult.nl

  31

  4   14

  Functie


  ambt, bediening
  Bron: genealogie.hcc.nl

  32

  3   14

  Functie


  taak die door het milieu vervult wordt voor de samenleving. Van de minister moet je de volgende 4 kennen (en in vroegere eindexamens zijn ze vaak gevraagd): draag*- productie*, informatie*- en regulatiefunctie*.
  Bron: collegenet.nl


  Betekenis van Functie toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << funambulesque Functiebeschrijving >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen