trans-fair.org

Upvotes ontvangen22
Downvotes ontvangen37
Karma:-14 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (22)

1

15 Thumbs up   26 Thumbs down

bod


Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met als doel eigenaar te worden van datgene waar hij op biedt.
Bron: trans-fair.org

2

2 Thumbs up   4 Thumbs down

transport


De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.
Bron: trans-fair.org

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

onderhandeling


U bent in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod en een tegenbod doet. De verkopende makelaar kan ook uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen en ook niet als er geen tegenbod komt (u kunt niet afdwingen dat u [..]
Bron: trans-fair.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

waarborgsom


Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid voor de verkoper, dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen. De waarborgsom wordt gestort op een neutrale rekening (stichting derden gelden).
Bron: trans-fair.org

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

optie


Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij een aankoop van een nieuwbouwbedrijf is zo’n optie nog wel gebruikelijk [..]
Bron: trans-fair.org

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

levering


De levering is het moment waarop de overdravht van het eigendom overgaat van verkoper naar koper. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. Indien er geen notaris nodig is, vindt de feitelijke overdra [..]
Bron: trans-fair.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zoekopdracht


Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een bedrijf of bedrijfsgebouw. De opdracht wordt eerst besproken en vastgelegd, met die omschrijving gaat de adviseur voor u aan de slag, meestal in tijdsblokken van een aantal uren.
Bron: trans-fair.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vrij op naam


De 'kosten koper' worden bij de verkoop betaald door de verkoper i.p.v. de koper.
Bron: trans-fair.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vraagprijs


Een uitnodiging tot het doen van een bod op het object. Let op:
Bron: trans-fair.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vereniging van eigenaren


Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar heeft in het hele gebouw en/of de voorzieningen. Er zijn we [..]
Bron: trans-fair.org


Login in om alle 22 betekenissen te bekijken