rsvz-inasti.fgov.be

Website:https://www.rsvz-inasti.fgov.be/language
Upvotes ontvangen24
Downvotes ontvangen43
Karma:-20 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (78)

1

4   3

kunstenaar


Een kunstenaar is een persoon die zich wijdt aan “de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie”.
Bron: rsvz-inasti.fgov.be

2

3   4

vzw


Vzw is de afkorting van vereniging zonder winstoogmerk.
Bron: rsvz-inasti.fgov.be

3

2   4

auteursrecht


Het auteursrecht in de zin van Artikel 5 van het Koninklijk Besluit nr. 38 heeft uitsluitend betrekking op de patrimoniale rechten die verbonden zijn aan de exploitatie van het oeuvre door derden. Het is de bijkomende vergoeding waarop de kunstenaar recht heeft zodra zijn creatie door de koper of een andere derde geƫxploiteerd wordt door reproduct [..]
Bron: rsvz-inasti.fgov.be

4

2   3

bvba


Bvba is de afkorting van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Bron: rsvz-inasti.fgov.be

5

2   0

dienstencheque


De dienstencheque is een betalingsbewijs waarmee men erkende ondernemingen kan betalen voor huishoudelijke klussen verricht in België. Die klussen worden uitgevoerd door werknemers met een specifieke arbeidsovereenkomst voor dienstencheques.
Bron: rsvz-inasti.fgov.be

6

2   4

student


Een student is een verzekeringsplichtige jonger dan 25 die cursussen volgt of een stage loopt om in een openbaar ambt te kunnen worden benoemd of die een verhandeling voorbereidt aan het einde van hogere studies zoals is besproken in de wetgeving over de gezinsbijslag voor zelfstandigen.Een beroepsactieve student met geringe beroepsinkomsten kan in [..]
Bron: rsvz-inasti.fgov.be

7

1   1

bestuurder


Bestuurder is de persoon die een mandaat uitoefent in een vennootschap of vereniging die zich bezighoudt met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard. (art. 2 ARS)
Bron: rsvz-inasti.fgov.be

8

1   1

co-ouderschap


Co-ouderschap houdt in dat twee ouders die niet samen wonen, een regeling treffen om samen het ouderlijk gezag uit te oefenen over een kind dat bij één van hen wordt opgevoed.
Bron: rsvz-inasti.fgov.be

9

1   0

cvoa


Cvoa is de afkorting van coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.
Bron: rsvz-inasti.fgov.be

10

1   3

honorarium


Het honorarium of cachet dat aan een kunstenaar betaald wordt, verschilt van het auteursrecht.Het honorarium slaat op de stoffelijke belichaming van het artistiek concept. Het vertegenwoordigt de inkomsten die verworven werden uit de realisatie zelf van het oeuvre of uit de verkoop of uitbetaling van het eigen werk. Het wordt door de bevoegde belas [..]
Bron: rsvz-inasti.fgov.be


Login in om alle 78 betekenissen te bekijken