Betekenis indexering
Wat betekent indexering? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord indexering. Je kunt ook zelf een definitie van indexering toevoegen.

1

10 Thumbs up   5 Thumbs down

indexering


Verhoging van het pensioen naar aanleiding van prijsstijging of loonontwikkeling. Geldt voor het pensioen van gepensioneerden en slapers. Ook actieve deelnemers aan een middelloonregeling hebben er mee te maken. Men noemt dit ook wel toeslag. Indexering is echter nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er alleen geïndexeerd wordt indien er [..]
Bron: online-pensioen-advies.nl (offline)

2

5 Thumbs up   1 Thumbs down

indexering


Proces van het vaststellen van zoekkenmerken om het terugzoeken van archiefbescheiden en/of informatie te vergemakkelijken.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

indexering


Het aanpassen van de waarde van diensten of goederen naargelang een vooraf bepaalde index. Een indexatie is meestal gebruikt om lonen aan te passen voor inflatie. 
Bron: treetopam.com (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

indexering


Bibliotheek/Archivaris: Indexeren=alfabetiseren=op alfabet rangschikken, waarbij 'alfabet' verwijst naar de taaluitingsvorm zoals in het bedoelde gebied algemeen gebruikelijk is (bijvoorbeeld: Cyrillisch schrift is anders dan Grieks schrift en is anders dan Latijns schrift=de geschreven vorm van uitspraak die gekozen werd in een specifiek gebied).
VAR - 10 juni 2019

5

2 Thumbs up   4 Thumbs down

indexering


Indexering is een ander woord voor indexatie. We spreken van indexatie ofwel het indexeren van bijvoorbeeld een verzekering of een pensioen, als de waarde of het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan het prijspeil. Met andere woorden, het wordt verhoogd met het inflatiepercentage.
Bron: ondernemersunited.nl (offline)

6

5 Thumbs up   7 Thumbs down

indexering


De koppeling van bedragen aan de ontwikkeling van lonen en prijzen.
Bron: belastingdienst.nl (offline)

7

1 Thumbs up   5 Thumbs down

indexering


De indexering is een bewerking die wordt uitgevoerd op de beroepsinkomsten die als basis dienen voor de bijdrageberekening. Door de toepassing van een wettelijk voorziene herwaarderingscoëfficiënt worden de beroepsinkomsten aangepast aan de schommelingen van de kosten van levensonderhoud. Op die manier houden ook de bijdragen die op basis van de be [..]
Bron: rsvz-inasti.fgov.be (offline)

<< indexcontract Indexfutures >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen