reprobel.be

Website:https://www.reprobel.be/fr/
Upvotes ontvangen11
Downvotes ontvangen16
Karma:-4 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (14)

1

4 Thumbs up   4 Thumbs down

Auteursrecht


iedereen die een auteursrechtelijk werk maakt (dat is een werk dat de persoonlijke stempel van de auteur draagt en het resultaat is van een intellectuele of creatieve inspanning) heeft het exclusieve recht om dat werk te laten reproduceren, in een niet-tastbare vorm beschikbaar te stellen, vertalen, adapteren, verhuren of uitlenen. Dat recht kan wo [..]
Bron: reprobel.be

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Referentiejaar


het jaar waarin de werken waarvoor een vergoeding uit openbare uitlening is verschuldigd, daadwerkelijk werden uitgeleend. 
Bron: reprobel.be

3

2 Thumbs up   11 Thumbs down

overeenkomst


behalve uit aangiften int Reprobel ook een (belangrijk) deel van de collectieve auteursrechtelijke vergoeding voor kopieën (‘evenredige vergoeding’) uit overeenkomsten, die ofwel met bedrijven en instellingen individueel ofwel op sector- of koepelniveau worden gesloten.
Bron: reprobel.be

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aangifte


zowel de vergoedingsplichtigen (degenen die de ‘evenredige vergoeding’ op kopieën moeten betalen) als de bijdrageplichtigen (degenen die de ‘forfaitaire’ vergoeding op toestellen moeten betalen) moeten jaarlijks aangifte doen bij Reprobel. In het eerste geval gaat het over een raming van het aantal kopieën van beschermde werken, in het tweede geval [..]
Bron: reprobel.be

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Reprografie


een uitzondering op het auteursrecht die toelaat om binnen bepaalde grenzen kopieën te nemen uit auteursrechtelijk beschermde werken zonder de toestemming van auteur of uitgever. De kopie moet wel voor privé-of onderwijsdoeleinden of voor wetenschappelijk onderzoek worden gemaakt en mag geen afbreuk doen aan de normale commerciële exploitatie van h [..]
Bron: reprobel.be


Login in om alle 14 betekenissen te bekijken