Betekenis overeenkomst
Wat betekent overeenkomst? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord overeenkomst. Je kunt ook zelf een definitie van overeenkomst toevoegen.

1

28 Thumbs up   9 Thumbs down

overeenkomst


Een akkoord, een verdrag, een contract waarbij verschillende partijen met elkaar afspreken, zich ergens toe verbinden of concrete voorwaarden stellen voor de uitvoering van een gezamenlijk project.


In de overeenkomst tussen een huurder en verhuurder worden onder meer de maandelijkse huurprijs en de waarborg vastgelegd.
martijnver - 7 januari 2019

2

14 Thumbs up   14 Thumbs down

overeenkomst


Een overeenkomst (ook contract en convenant) is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen, of specifieker contractanten, genoemd) over wat ze met elkaar of [..]
Bron: nl.wikipedia.org

3

9 Thumbs up   15 Thumbs down

overeenkomst


De overeenkomst is een rechtsfiguur in het burgerlijk recht. Het is de belangrijkste bron van verbintenissen. Naast verbintenissen uit overeenkomst onderscheidt men verbintenissen uit de wet.
Bron: nl.wikipedia.org

4

3 Thumbs up   9 Thumbs down

overeenkomst


Een stelsel van afspraken, waarbij twee of meer personen over en weer verplichtingen jegens elkaar aangaan.
Bron: ariesadvocaten.nl

5

5 Thumbs up   11 Thumbs down

overeenkomst


over·een·komst (de; v; meervoud: overeenkomsten) 1gelijkheid, overeenstemming2afspraak waarbij partijen zich tot iets verbinden; contract, verdrag
Bron: vandale.nl

6

4 Thumbs up   11 Thumbs down

overeenkomst


Afspraak tussen twee of meer partijen, waarbij over en weer rechten en plichten in het leven worden geroepen.
Bron: kennisconsult.nl

7

2 Thumbs up   9 Thumbs down

overeenkomst


Def.: obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.
anoniem - 17 februari 2016

8

2 Thumbs up   10 Thumbs down

overeenkomst


Een overeenkomst of contract is een wilsovereenstemming tussen rechtssubjecten, gericht op aangaan of tenietdoen van één of meerdere verbintenissen. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten: Ove [..]
Bron: nl.wikipedia.org

9

2 Thumbs up   10 Thumbs down

overeenkomst


Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of be?indigen.
anoniem - 17 februari 2016

10

2 Thumbs up   11 Thumbs down

overeenkomst


wat je (elkaar) belooft
Voorbeeld: de overeenkomst luidt [..]
Bron: www.muiswerk.nl

11

4 Thumbs up   13 Thumbs down

overeenkomst


obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.
Bron: aquo.nl

12

2 Thumbs up   11 Thumbs down

overeenkomst


behalve uit aangiften int Reprobel ook een (belangrijk) deel van de collectieve auteursrechtelijke vergoeding voor kopieën (‘evenredige vergoeding’) uit overeenkomsten, die ofwel met bedrijven en instellingen individueel ofwel op sector- of koepelniveau worden gesloten.
Bron: reprobel.be

13

2 Thumbs up   11 Thumbs down

overeenkomst


Wilsovereenstemming tussen twee of meer partijen, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. 
Bron: bellevueholidayrentals.com

14

2 Thumbs up   11 Thumbs down

overeenkomst


Er is pas een overeenkomst, indien voldaan is aan de volgende eisen: 1. Wilsovereenstemming tussen partijen; 2. Handelingsbekwaamheid door partijen; 3. De bepaalbaarheid van de wederzijdse verplichtingen; 4. Niet in strijd is met de openbare orde en zeden.
Bron: verzekeringen-online.nl

15

2 Thumbs up   11 Thumbs down

overeenkomst


Er is pas een overeenkomst, indien voldaan is aan de volgende eisen: 1. Wilsovereenstemming tussen partijen; 2. Handelingsbekwaamheid door partijen; 3. De bepaalbaarheid van de wederzijdse verplichtin [..]
Bron: verzekering.nu

16

3 Thumbs up   13 Thumbs down

overeenkomst


 • een bindende afspraak waarmee alle partijen instemmen Er was een overeenkomst gesloten over de verdeling van het geërfde geld.
 • een eigenschap die hetzelfde is Er was geen overeenko [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  17

  1 Thumbs up   11 Thumbs down

  overeenkomst


  Verbintenis tussen een projectaanbieder en een investeerder
  Bron: crofun.be

  18

  2 Thumbs up   13 Thumbs down

  overeenkomst


  Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  << overdrachtsakte overbedeling >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen