raboglobalmarkets.nl

Upvotes ontvangen106
Downvotes ontvangen195
Karma:-90 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (289)

1

14 Thumbs up   33 Thumbs down

delta


Een cijfer dat aangeeft met hoeveel de waarde van een obligatie verandert bij een verandering in het rendement met een basis punt.
Bron: raboglobalmarkets.nl

2

10 Thumbs up   31 Thumbs down

veiling


Een methode voor de uitgifte van obligaties. Investeerders geven aan hoeveel obligaties zij willen kopen en tegen welke prijs. De obligaties worden uitgegeven aan de hoogste bieder.
Bron: raboglobalmarkets.nl

3

6 Thumbs up   6 Thumbs down

Buffer


Ook wel 'overreserve'. Door de buffer is de belegger in bijvoorbeeld asset backed securities beschermd tegen het eerste x-aantal credit events die in de portefeuille optreden. Hoe groter deze buffer, hoe hoger de rating omdat de kans toeneemt dat de obligatie wordt afgelost tegen de nominale waarde en de rente kan betalen.
Bron: raboglobalmarkets.nl

4

6 Thumbs up   7 Thumbs down

premium


Ook wel 'pari'. Het bedrag waarmee de afkoopwaarde van een obligatie hoger is dan de nominale waarde.
Bron: raboglobalmarkets.nl

5

5 Thumbs up   1 Thumbs down

amortisatie


De regelmatige aflossing van een schuld over een bepaalde tijd.  - Ook wel 'afschrijving'. De waarde van bezitting neemt af naarmate de tijd vordert doordat delen worden terugbetaald voor de einddatum.
Bron: raboglobalmarkets.nl

6

5 Thumbs up   27 Thumbs down

delta


De delta van een optie geeft aan hoe sterk de waarde van een optie zal reageren op prijsveranderingen van de onderliggende waarde (zoals een aandeel of een index).
Bron: raboglobalmarkets.nl

7

5 Thumbs up   5 Thumbs down

Herstructurering


De obligatie van een bedrijf in moeilijkheden wordt zodanig geherstructureerd dat hij substantieel minder waard wordt,de coupon en/of hoofdsom wordt bijvoorbeeld verlaagd ('restructuring').
Bron: raboglobalmarkets.nl

8

4 Thumbs up   2 Thumbs down

ETF Exchange


Een derde generatie ETF platform, waar Rabobank International deelnemer van is.
Bron: raboglobalmarkets.nl

9

4 Thumbs up   2 Thumbs down

speculant


Een belegger die hoge risico's neemt met als enige doel om snel winst te maken.
Bron: raboglobalmarkets.nl

10

4 Thumbs up   2 Thumbs down

spot


Prijs op de contante markt, waar transacties kort na de transactiedag worden afgewikkeld.
Bron: raboglobalmarkets.nl


Login in om alle 289 betekenissen te bekijken