e-learning.nl

Website:https://www.e-learning.nl
Upvotes ontvangen10
Downvotes ontvangen23
Karma:-14 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (36)

1

4   12

portfolio


Het begrip portfolio verwijst naar instrumenten die gemeenschappelijk hebben dat ze de unieke ontwikkeling van de lerende of het resultaat van die ontwikkeling zichtbaar maken. Hoe dat gebeurt, kan verschillen (afhankelijk van het doel dat een organisatie met het  portfolio voor ogen heeft). Portfolio’s bevatten vaak drie onderdelen. In [..]
Bron: e-learning.nl

2

2   1

self assessment


Het proces waarmee de deelnemer zijn persoonlijke kennis- en/of vaardigheidsniveau kan bepalen, vaak in relatie tot een bepaald competentieprofiel. Binnen sommige leermanagementsystemen (zie LMS)  krijgen deelnemers vervolgens automatisch een advies om een cursus of een leerobject te volgen, op het moment dat er sprake is van een kloof tussen [..]
Bron: e-learning.nl

3

1   0

authoring tool


Dit is software waarmee e-learning ontwikkelaars content kunnen maken.
Bron: e-learning.nl

4

1   3

content


Letterlijk “inhoud”. Brede verzamelnaam voor alle leerstof en andere inhoudsbronnen binnen een organisatie. Binnen e-learning wordt met content in het algemeen leerstof bedoeld.
Bron: e-learning.nl

5

1   0

online leren


Leren via een netwerk. (Zie ook e-learning.)
Bron: e-learning.nl

6

1   0

wiki


De term Wiki is afkomstig uit Hawaï en betekent “snel”. Het is een Internettoepassing waarmee een groep mensen samen kunnen werken aan Internetpagina’s. De inhoud wordt onmiddellijk gepubliceerd, zonder dat een redactie dit nog moet accepteren.  Een Wiki kan worden gebruikt om samen teksten te schrijven.
Bron: e-learning.nl

7

0   0

application sharing


Software die het mogelijk maakt dat meerdere deelnemers gezamenlijk en op hetzelfde moment met een bepaald programma werken. In principe kan elk programma worden gebruikt (tekstverwerker, spreadsheet, grafisch programma enz.). Het programma kan steeds maar door één deelnemer worden bestuurd, het maakt niet uit wie dat is. De andere de [..]
Bron: e-learning.nl

8

0   0

asp


ASP staat voor Application Service Provider. ASP's zijn aanbieders die software via Internet ter beschikking stellen aan organisaties. Een organisatie heeft alleen toegang tot Internet nodig om de software te kunnen gebruiken. Dat scheelt in aanschaf en beheer van software. Vergelijk het met de telefoon. De gebruiker betaalt alleen de aansluitkoste [..]
Bron: e-learning.nl

9

0   0

asynchrone communicatie


Communicatie waarbij de betrokkenen niet op dezelfde tijd online zijn en dus communiceren met een tijdsvertraging. Dit biedt mogelijkheden om te leren met een groep die bestaat uit leden in verschillende tijdszones. Een voorbeeld zijn discussiegroepen op Internet of binnen een elektronische leeromgeving, maar ook e-mail.
Bron: e-learning.nl

10

0   0

blended learning


De mix van leerinterventies, zoals e-learning en traditionele klassikaal leren, maar ook asynchrone e-learning met synchrone e-learning.
Bron: e-learning.nl


Login in om alle 36 betekenissen te bekijken