PokyDoef

Geboortedatum:1979-12-14
Upvotes ontvangen153
Downvotes ontvangen183
Karma:-29 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (20)

1

38 Thumbs up   45 Thumbs down

kolonie


een gebied dat door een land wat ver uit de buurt ligt wordt bestuurd en van zijn rijkdommen wordt ontdaan of een groep mensen uit hetzelfde land die in het buitenland bij elkaar wonen
PokyDoef - 5 april 2014

2

30 Thumbs up   15 Thumbs down

hypocriet


hiermee wordt iemand bedoelt die zich beter en eerlijker voordoet dan hij of zij in werkelijkheid is, of daarnaar handelt richting andere personen. Een hypocriet wordt ook wel een huichelaar genoemd.
PokyDoef - 5 april 2014

3

13 Thumbs up   6 Thumbs down

efficient


ervoor zorgen dat een inspanning of een taak binnen een onderneming of bedrijf met zo weinig mogelijk tijd of geld uitgevoerd kan worden en hiermee het beste resultaat gerealiseerd kan worden volgens de normen van de onderneming of bedrijf
PokyDoef - 5 april 2014

4

13 Thumbs up   9 Thumbs down

xenofobie


De irreële angst voor vreemde mensen of onbekende plaatsen. Deze angst kan al optreden voor de confrontatie met deze mensen of plaatsen. Hierdoor ontstaat een grote gespannenheid en verloopt het contact zeer moeizaam.
PokyDoef - 5 april 2014

5

12 Thumbs up   11 Thumbs down

boycot


het verbod om handel te drijven met een bepaald land. Het doel hiervan is om dit land te straffen voor bepaalde daden die dit land heeft gepleegd en het hiermee te isoleren van de wereldgemeenschap en handel
PokyDoef - 5 april 2014

6

8 Thumbs up   4 Thumbs down

naief


iemand die gemakkelijk iemand anders vertrouwd of iemand die vrij gemakkelijk een verhaal van iemand anders gelooft zonder dat hij enige moeite heeft gedaan om het verhaal te controleren op de waarheden
PokyDoef - 5 april 2014

7

6 Thumbs up   12 Thumbs down

conservatief


Wordt gebruikt om mensen aan te duiden die in hun woorden en daden streven naar het behouden van de dingen zoals ze zijn. Dit doet men doordat men gedreven is uit angst voor verandering, maar ook vaak uit het idee dat het zoals het nu is, goed functioneert en er dus geen verandering nodig is.
PokyDoef - 5 april 2014

8

6 Thumbs up   10 Thumbs down

paradigma


Een complex geheel van opvattingen, methoden en vraagstellingen, dat de wetenschappelijke gemeenschap van een bepaald tijdvak een idee geeft van wat de belangrijke vragen zijn, en hoe die opgelost moeten worden
PokyDoef - 5 april 2014

9

5 Thumbs up   12 Thumbs down

kapitalisme


het economisch bestel waarbij er de nadruk op ligt dat ieder bedrijf zelfstandig mag komen tot winst, en waarbij ze zelf mag bepalen wat de bestemming van deze winst is. De overheid bepaalt slechts op de achtergrond de grote lijnen waarbinnen dit moet gebeuren in de zogenaamde wetten
PokyDoef - 5 april 2014

10

4 Thumbs up   11 Thumbs down

revolutie


een plotseling en meestal onverwachte drastische verandering van het huidig politiek klimaat. Het is een politieke en sociale ordening die meestal gesteund is op de werkelijke wil van het volk, die op meer of minder gewelddadige wijze tot stand komt en die een breuk vormt met de huidige grondwettelijke regels. De moderne revoluties worden gevormd door leiders die grijpen naar de macht om in naam van het volk een verovering of herstel van de vrijheid proberen af te dwingen.
PokyDoef - 5 april 2014


Login in om alle 20 betekenissen te bekijken