Betekenis Paradigma
Wat betekent Paradigma? Hieronder vind je 19 betekenissen van het woord Paradigma. Je kunt ook zelf een definitie van Paradigma toevoegen.

1

151 Thumbs up   10 Thumbs down

Paradigma


Een systeem van theoretische, filosofische en wetenschappelijke modellen en aannames die als vertrekpunt en denkkader dienen om de werkelijkheid realiteit te analyseren, interpreteren en beschrijven.

Paradigma's zijn afhankelijk van normen, waarden, cultuur en geloofsovertuigingen die ons wereldbeeld mee bepalen.

Kenmerkend voor paradigma's is dat we ons meestal zelfs niet meer bewust van onze eigen paradigma's: het zijn stellingen en aannames die we als zo vanzelfsprekend vinden (o.a. door onderwijs) dat we ook blind zijn voor de tekortkomingen ervan.

Verder hebben de steeds voortschrijdende inzichten die voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek een grote invloed op het denkkader van waaruit we de wereld beleven.


In de taalkunde bestaat een paradigma uit alle verschillende verschijningsvormen van een of meerdere woorden, die in grote lijnen hetzelfde betekenen maar verschillen in vorm. Welke vorm er gekozen wordt, hangt af van de context.


De tegenstellingen tussen links en rechts, conservatief en progressief en tussen autoritair en libertair maken deel uit van ons hedendaagse politieke paradigma.
martijnver - 8 oktober 2018

2

129 Thumbs up   8 Thumbs down

Paradigma


Een coherent stelsel van theoretische, filosofische en wetenschappelijke modellen en aannames die dienen als uitgangspunt en denkkader om de realiteit te analyseren, interpreteren en beschrijven.

Paradigma's zijn deels cultureel bepaald: ze zijn afhankelijk van normen, waarden en geloofsovertuigingen die ons wereldbeeld mee bepalen. Daarnaast hebben wetenschappelijk onderzoek en de steeds voortschrijdende inzichten binnen een wetenschappelijke discipline een belangrijke invloed op het denkkader van waaruit we de wereld beleven.

Vaak zijn we ons zelfs niet meer bewust van onze eigen paradigma's: het zijn stellingen en aannames die we als zo vanzelfsprekend vinden (o.a. door onderwijs) dat we ook blind zijn voor de tekortkomingen ervan.

In de taalkunde bestaat een paradigma uit alle verschillende verschijningsvormen van een of meerdere woorden, die in grote lijnen hetzelfde betekenen maar verschillen in vorm. Welke vorm er gekozen wordt, hangt af van de context.

Een goed voorbeeld van een paradigma is dat van de naamvallen in talen als het Latijn.


De relativiteitstheorie van Einstein maakt deel uit van ons hedendaagse wetenschappelijke paradigma.
martijnver - 24 augustus 2018

3

73 Thumbs up   16 Thumbs down

Paradigma


Een paradigma is het referentiekader van waaruit wij de werkelijkheid interpreteren.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

4

26 Thumbs up   9 Thumbs down

Paradigma


Een visie op een bepaald onderwerp die weergeeft hoe men de met het onderwerp verband houdende feiten, gebeurtenissen, relaties en ideeen ziet.
Bron: kennisconsult.nl

5

27 Thumbs up   16 Thumbs down

Paradigma


Een paradigma slaat in de context van deze publicatie op een samenhangend geheel van regels, overtuigingen en praktijken dat op een bepaald moment en in een bepaalde discipline als gangbaar, richting- of zelfs normgevend wordt beschouwd. Het is een referentiekader waarin en waardoor men sociaal, cultureel en wetenschappelijk functioneren analyseert [..]
Bron: cjsm.vlaanderen.be

6

9 Thumbs up   7 Thumbs down

Paradigma


Paradigma is in de wetenschap en in de filosofie een samenhangend stelsel van modellen en theorie├źn die een denkkader vormen waarbinnen de 'werkelijkheid' geanalyseerd en beschreven wordt. Langer best [..]
Bron: nl.wikipedia.org

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Paradigma


Paradigma's zijn sterk verankerende denkbeelden die op termijn je probleem veroorzaken.
Cornelis - 26 april 2020

8

12 Thumbs up   11 Thumbs down

Paradigma


Afgeleid van het Griekse woord paradigma = voorbeeld. Het is een term uit de wetenschapsfilosofie van Kuhn. Met paradigma wordt enerzijds het gevestigde, maatgevende voorbeeld op een bepaald terrein van (normale) wetenschap bedoeld dat wetenschappers zich eigen maken door socialisatie in de wetenschappelijke gemeenschap. Anderzijds wordt paradigma [..]
Bron: cogem.net

9

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Paradigma


Een algemeen aanvaard denkmodel. Een denkmodel is een reductie van de werkelijkheid: bepaalde elementen van de werkelijkheid worden in kaart gebracht terwijl andere aspecten van de complexe werkelijkheid niet in rekening worden gebracht. Denkmodellen worden door enkelingen gelanceerd, door deskundigen geëvalueerd (en bijgestuurd). Nadat ze door meerderen aanvaard werden en breder cultureel ingang vinden worden ze een paradigma.
Voorbeelden: paradigma van de psychoanalyse, paradigma van de geslachtelijke voortplanting, paradigma van de behoeften volgens Maslow, ...
Marc Bittremieux - 16 januari 2019

10

13 Thumbs up   14 Thumbs down

Paradigma


Paradigma Zienswijze, filosofisch uitgangspunt, grondhouding, wereldbeeld. Zeer breed inzetbaar. 'Ik merk het al, u zit nog vast in uw oude mindset', roept de visionaire consultant tegen een [..]
Bron: floor.nl

11

3 Thumbs up   4 Thumbs down

Paradigma


Je persoonlijke combinatie van inbreng, en interpretatie....
Ilona Erdei - 25 augustus 2018

12

6 Thumbs up   9 Thumbs down

Paradigma


 • model, voorbeeld Als paradigma kan dienen...
 • ( taalkunde ) een reeks van verbogen of vervoegde vormen, allemaal met hetzelfde grondwoord Het volledige paradigma van het werkwoord. [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  13

  9 Thumbs up   13 Thumbs down

  Paradigma


  Een paradigma is een bepaald model voor analyse en interpretatie, een specifieke lens 7 waardoor men informatie opneemt en ordent. Het bepaalt welke aannames iemand maakt en welke vragen iemand stelt.
  Bron: verhoevenmarc.be

  14

  6 Thumbs up   10 Thumbs down

  Paradigma


  Een complex geheel van opvattingen, methoden en vraagstellingen, dat de wetenschappelijke gemeenschap van een bepaald tijdvak een idee geeft van wat de belangrijke vragen zijn, en hoe die opgelost moeten worden
  PokyDoef - 5 april 2014

  15

  4 Thumbs up   9 Thumbs down

  Paradigma


  Volgens Thomas Kuhn is een paradigma: Een complex geheel van opvattingen, methoden en vraagstellingen, dat de wetenschappelijke gemeenschap van een bepaald tijdvak een idee geeft van wat de belangrijk [..]
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  16

  5 Thumbs up   10 Thumbs down

  Paradigma


  In de taalkunde is paradigma de benaming voor een groep verschijningsvormen van een of enkele woorden, die tot op zekere hoogte als alternatieven voor elkaar kunnen worden beschouwd. Zulke taalvormen [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  17

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  Paradigma


  basisset van wetenschappelijke opvattingen
  Voorbeeld: va [..]
  Bron: www.muiswerk.nl

  18

  4 Thumbs up   12 Thumbs down

  Paradigma


  Zie Thomas Kuhn .
  Bron: cultureelwoordenboek.nl

  19

  2 Thumbs up   10 Thumbs down

  Paradigma


  Alle grammaticale vormen van een woord.
  Bron: finereader.helpmax.net
  << paralyse parathormoon >>