Mario Gios

Upvotes ontvangen2
Downvotes ontvangen2
Karma:1 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (1)

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Noria


Noria (kleine en grote noria): toegepast bij noodplanning en op plaatsen waar zich rampen hebben voorgedaan. De noria is de weg tussen de plaats van de ramp en de vooruitgeschoven medische post (VMP).

Kleine noria: De kleine noria omvat het vervoer van aan het overnamepunt of in de uitzonderlijke gevallen, de evacuatie van de slachtoffers uit de rode zone na de pre-triage, tot aan het triagepunt. Dit vervoer kan onder andere gebeuren door middel van de klassieke brancard tot de inzet van voertuigen, afhankelijk van de afstand en de toestand van het terrein.

Grote noria: oftewel de evacuatienoria betreft de afvoerroute vanuit de VMP tot aan de volgende triagecentra, ziekenhuizen mortuaria, onthaalcentrum, noodopvang, etc.
Mario Gios - 30 november 1999