Betekenis ozon
Wat betekent ozon? Hieronder vind je 15 betekenissen van het woord ozon. Je kunt ook zelf een definitie van ozon toevoegen.

1

8 Thumbs up   3 Thumbs down

ozon


Ozon is een gas dat van nature in de lucht voorkomt. Er is heel weinig ozon. Ongeveer een (1) op een miljoen luchtdeeltjes is een ozondeeltje. Ozon is een vorm van zuurstof. Het kan (ondermeer) ontstaan door de inwerking van ultraviolet zonlicht op zuurstof. Het meeste ozon bevindt zich in de ozonlaag. Hier maakt ozon zich nuttig door het ultraviol [..]
Bron: knmi.nl

2

3 Thumbs up   4 Thumbs down

ozon


een onstabiel oxiderend agens, dat uit drie zuurstofatomen bestaat en gevonden kan worden in de ozonlaag van de atmosfeer.
Bron: aquo.nl

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

ozon


(scheikundige formule O3). Ozon is een sterk ruikend en oxiderend gas. Het wordt in de drinkwaterbereiding op de plaats van gebruik geproduceerd omdat het niet stabiel is.
Bron: ydroteq.be

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

ozon


Is een sterk ruikend (onweer met bliksem) en oxiderend gas. Het wordt bij waterbehandeling bereid op de plaats van gebruik omdat het niet stabiel is in de tijd. Ozonbehandeling is het proces waarbij o [..]
Bron: ecodor.nl

5

2 Thumbs up   4 Thumbs down

ozon


Ozon kan verwijzen naar: ozon (stof) Ozon (Ardèche) Ozon (Hautes-Pyrénées) Ozon (uitgeverij) O-ZON, onderwijs zonder ontscholing OZON, Overkoepelend Zuster Overleg Nederland O-Zone Diana Ozon, een Ned [..]
Bron: nl.wikipedia.org

6

2 Thumbs up   4 Thumbs down

ozon


Ozon Van het Grieks ozein = geur. Het kreeg deze naam van zijn ontdekker Christian Friedrich Schönbein, wegens de typische reuk bij onweer. Ozon of trizuurstof is een verbinding met formule O3. Het is een allotroop van zuurstof, dat veel minder stabiel is dan dizuurstof. (Een allotroop is om het even welke van de fysische vormen waaronder een bepaa [..]
Bron: newikis.com

7

2 Thumbs up   4 Thumbs down

ozon


Een soort zuurstof, echter met drie atomen per molecuul in plaats van de gebruikelijke twee. Ozon (O3) is een giftig gas, maar de ozonlaag in onze atmosfeer beschermt de aarde tegen de schadelijke ultraviolette straling van de zon.
Bron: energiewereld.nl

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

ozon


Is een sterk ruikend (onweer met bliksem) en oxiderend gas. Het wordt bij waterbehandeling bereid op de plaats van gebruik omdat het niet stabiel is in de tijd. Ozonbehandeling is het proces waarbij o [..]
Bron: ecodor-ontgeuring.be

9

1 Thumbs up   4 Thumbs down

ozon


Ozon (Trizuurstof, O3) is een blauwachtig gas, het is een geactiveerde vorm van zuurstof die bestaat uit drie zuurstof atomen in plaats van twee. Deze actieve moleculen zijn instabiel en zoeken stabiele (geur)moleculen om zich aan te binden en deze daardoor te oxideren.
anoniempjexxl - 17 december 2018

10

1 Thumbs up   5 Thumbs down

ozon


( scheikunde ) een vorm van zuurstof met drie zuurstofatomen inplaats van twee
Bron: nl.wiktionary.org

11

0 Thumbs up   4 Thumbs down

ozon


Is een molecule dat bestaat uit drie atomen zuurstof (O3). De grootste concentraties ozon komen voor in de stratosfeer (de ozonlaag). Ze houden de voor de mens schadelijke UV-C straling van de zon tegen. Gekend zijn de gaten in de ozonlaag, vooral boven de antarctica, waar de concentraties heel laag zijn en zodoende de schadelijke UV-C zonnestralin [..]
Bron: home.kpn.nl/neele050/

12

0 Thumbs up   4 Thumbs down

ozon


Ozon is een enkelvoudige stof van het element zuurstof, met als brutoformule O3. Bij standaardtemperatuur en -druk is ozon een kleurloos tot lichtblauw gas met een onaangename prikkelende geur. In vlo [..]
Bron: nl.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   4 Thumbs down

ozon


Ozon kan verwijzen naar: ozon (stof) Ozon (Ardèche) Ozon (Hautes-Pyrénées) Ozon (uitgeverij) O-ZON, onderwijs zonder ontscholing OZON, Overkoepelend Zuster Overleg Nederland O-Zone Diana Ozon, een Ned [..]
Bron: nl.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   4 Thumbs down

ozon


O3, een molecuul bestaande uit drie zuurstofatomen. Ozon is een schadelijk gas met sterk oxiderende eigenschappen. In de biosfeer kan het bij mens en dier het longweefsel aantasten en bij bomen en planten veroorzaakt het bladbeschadiging en groeireductie. De optredende schade aan bossen wordt voor een deel veroorzaakt door ozon. Ozon ontstaat door fotochemische reacties in de atmosfeer, voornamelijk uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen.
anoniem - 17 februari 2016

15

0 Thumbs up   5 Thumbs down

ozon


Ozon is een gas met de formule O3. Aan ozon zitten verschillende aspecten: Voor mens en dier is het een ongezonde stof. Ozon is vrij agressief (het is een sterke oxidator), het tast #topembranen aan. Mensen met longaandoeningen krijgen snel last van ozon. Bij planten wordt de celwand aangetast. Ozon komt vrij bij gebruik van laserapparatuur (kopieerapparaten, printers) en wordt gevormd uit zuurstof. De ozonvorming uit zuurstof wordt versneld tijdens smogvorming. Chemisch onderzoek heeft aangetoond dat NO2, een stof aanwezig in uitlaatgassen, als katalysator werkt bij de vorming van ozon uit zuurstof. Er worden tal van maatregelen genomen om de verspreiding van ozon in het onderste gedeelte van de atmosfeer, de troposfeer te voorkomen. In de stratosfeer speelt ozon een zeer nuttige rol. Schadelijke UV-straling van de zon wordt tegengehouden. Eigenlijk is dit niet correct, ozon gaat een hele reeks reacties aan met moleculen die in de stratosfeer aanwezig zijn. Het UV-licht levert hierbij de benodigde energie. Met name de omzetting van zuurstof in ozon speelt een belangrijke rol. Een deel van het UV-licht wordt zo weggefilterd en kan dus geen schade meer aanrichten bij mens, plant en dier. Het gat in de ozonlaag wordt gezien als een bedreiging voor het milieu. Waardoor wordt het ozon afgebroken? De Nederlander Paul Crutzen kreeg in 1995 de Nobelprijs voor de chemie voor zijn onderzoek aan de ozonlaag. Hij toonde aan dat twee soorten stoffen verantwoordelijk zijn voor de ozonafbraak. Stikstofoxide (NO), afkomstig van straalvliegtuigen en CFK's, aanwezig in koelvloeistoffen en drijfgas voor spuitbussen. Recente metingen in de stratosfeer na raketlanceringen toonden een zeer sterke daling van het ozongehalte aan. Raketbrandstof bevat veel chloridehoudende verbindingen die in de stratosfeer chloormoleculen vormen. Chloor is in staat om grote hoeveelheden ozon af te breken, zonder daarbij zelf omgezet te worden. Deze stoffen werken als katalysator bij de afbraak van ozon. Al in 1987 hebben een aantal landen in Montreal een verdrag gesloten. Zij besloten het gebruik van CFK's in spuitbussen te beëindigen.Veel informatie over de theorie bij de ozonproblematiek is te vinden op de site "De atmosfeer"
anoniem - 17 februari 2016

<< Ozlem Ozzi >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen