Betekenis liquide middelen
Wat betekent liquide middelen? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord liquide middelen. Je kunt ook zelf een definitie van liquide middelen toevoegen.

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

liquide middelen


Activa in de vorm van chartaal geld of giraal geld of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.Doorgaans gaat het - in strikte zin - om kasgelden, tegoeden op zichtrekeningen of op gewone depositoboekjes. In bredere zin worden vlot realiseerbare voorraden meegeteld. De ijzeren voorraad en eventuele strategische voo [..]
Bron: ondernemersunited.nl (offline)

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

liquide middelen


Kas(geld), geld op de bank en postbank.
Bron: finler.nl

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

liquide middelen


In de economie en de bedrijfskunde verwijst de term liquide middelen naar de activa in de vorm van chartaal geld of giraal geld of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden om [..]
Bron: nl.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

liquide middelen


Het kasgeld, de direct opeisbare middelen bij bank en giro en de waarde van de in bezit zijnde cheques en wissels.
Bron: kennisconsult.nl

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

liquide middelen


Geld dat een onderneming op haar bankrekeningen en spaarrekeningen heeft staan maar ook geld dat een onderneming in de 'kas'  heeft zitten, valt onder liquide middelen.  Liquide middelen worden aan de linkerkant op de balans opgenomen, aan de activazijde. Het zijn immers bezittingen van de onderneming. En omdat de hoeveelheid geld op bank [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

liquide middelen


Betalingsmiddelen, zoals contant geld (kas) of giraal tegoed (banktegoed of girotegoed) die onder de activa op de balans staan. Bij de Externe Verslaggeving vallen de liquide middelen onder de vlottende activa. Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische modellen.nl, maar bij de interne verslaggeving staan ze als aparte post op de balans. De [..]
Bron: kosterenpartners.com (offline)

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

liquide middelen


Zelfde als liquide activa.
Bron: scholieren.com

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

liquide middelen


het geld in de kas of op een lopende rekening bij de bank (rekening-courant).
Bron: scholieren.com

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

liquide middelen


De liquide middelen kun je als een aparte categorie beschouwen omdat de andere vlottende activa niet in liquide vorm aanwezig zijn.
Bron: scholieren.com

<< Lelie lobi >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen