Betekenis contentieus
Wat betekent contentieus? Hieronder vind je 10 betekenissen van het woord contentieus. Je kunt ook zelf een definitie van contentieus toevoegen.

1

12 Thumbs up   1 Thumbs down

contentieus


wat betwist kan worden, wat ter discussie staat.

Iets dat contentieus is, is een bron van discussie, twist en onenigheid. De meningen erover verschillen dermate dat ze onverzoenbaar zijn.

In de context van het burgerlijk recht wordt er weleens gesproken over contentieuze rechtspraak. Dit is de 'eigenlijke rechtspraak', waarbij er sprake is van een geschil tussen twee partijen waarover de rechter zal moeten oordelen.

Contentieuze rechtspraak vindt plaats wanneer de standpunten (over bijvoorbeeld een financieel belang) te sterk uiteenlopen of er een conflict is over de precieze interpretatie van de wet.

Contentieuze rechtspraak staat tegenover oneigenlijke rechtspraak, waarbij er geen geschil is dat beslecht moet worden.


Wanneer de ouders in een gezin gaan scheiden en er niet in slagen om onderling een regeling voor de kinderen te treffen, is dat een contentieus onderwerp, waarover een rechter zich kan uitspreken.
martijnver - 24 augustus 2018

2

7 Thumbs up   2 Thumbs down

contentieus


Iets wat contentieus is, is twijfelachtig en betwistbaar.
Loraine - 2 augustus 2011

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

contentieus


Bespreekbaar en ruimte voor andere mening
Renze - 5 januari 2016

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

contentieus


vijandelijk, kijfachtig
Bron: dumont-andre.nl

5

5 Thumbs up   6 Thumbs down

contentieus


Contentieus betekent twijfelachtig of betwistbaar. In de rechtbank wordt de term contentieuze rechtspraak gebruikt voor een geschil tussen twee (of meer) partijen met ieder andere (tegenovergestelde) standpunten.
marjolein - 7 augustus 2011

6

4 Thumbs up   5 Thumbs down

contentieus


Wanneer iets contentieus is, is er ruimte voor twijfel of betwisting. Er is geen duidelijke waarheid of feitelijke basis.
katrien - 9 augustus 2011

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

contentieus


Het is een eigenschap die mensen, die hooggevoelig zijn, kunnen vertonen in geval ze het erg moeilijk hebben in het leven of met het aankunnen van het leven. Dat zeg ik n.a.v. tips van een bevriende therapeute. Het is geen permanente eigenschap maar meestal een die bij tijd en wijle optreed, zeg ik uit ervaring. Je zou ook kunnen spreken van sarcasme, als je dat wenst te doen.
Peter van de Water - 20 maart 2017

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

contentieus


vijandelijk, kijfachtig
Bron: home.planet.nl

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

contentieus


vijandelijk, kijfachtig
Bron: genealogie.hcc.nl

10

0 Thumbs up   4 Thumbs down

contentieus


vijandelijk, kijfachtig
Bron: home.planet.nl

<< contentie contention >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen