Betekenis Context
Wat betekent Context? Hieronder vind je 25 betekenissen van het woord Context. Je kunt ook zelf een definitie van Context toevoegen.

1

97   33

Context


Het verband, de achterliggende omstandigheden waarin iets zich voordoet.

De context van een gebeurtenis, handeling of situatie bestaat uit alle omliggende omstandigheden, voorgaande (en volgende) gebeurtenissen en relevante of betekenisvolle factoren die mee aan de oorzaak liggen van de gebeurtenis of die daar het gevolg van zijn.

Context geeft betekenis aan een gebeurtenis of situatie, het helpt ons begrijpen hoe en waarom bepaalde feiten zich hebben afgespeeld en welke gevolgen dit heeft.

Context is een cruciaal begrip in de rechtswetenschap. Context kan een rechter of jury helpen begrijpen hoe waarschijnlijk het is dat iets zich heeft voorgedaan zoals een beklaagde/aanklager dat voorstelt, en welke motieven daarvoor bestonden. Context schept een kader.

Als we het zuiver en alleen over (geschreven) tekst hebben, dan bestaat de context van een woord, uitdrukking of zin letterlijk over de voorafgaande en daaropvolgende woorden en zinnen.


De enige manier om te begrijpen hoe de holocaust heeft kunnen plaatsvinden, is door te kijken naar de context waarin die zich afspeelde: economische crisis, oorlog, propaganda en een klimaat van systematische angst en haat tegenover alles wat anders is.
martijnver - 23 augustus 2018

2

50   38

Context


Sommige zinnen horen binnen een context gelezen te worden, anders worden ze compleet uit hun verband(context) getrokken.

Lees onderstaand interview:

Maartje: "Mijn man is lief, optimistisch, zelfverzekerd en betrouwbaar!"
Interviewster: "Is er dan niks negatiefs aan uw man?"
Maartje: "Hij is 's ochtends altijd chagrijnig haha ;)"

Zou je alleen de volgende zin uit het interview publiceren:

Maartje zei over man: "Hij is 's ochtends altijd chagrijnig"..

Dan krijgt het ineens een negatieve lading, en is de zin uit zijn context gehaald. Dit gebeurd vaak door interviewers uit roddelbladen die sensationele berichten willen plaatsen. Haal iets uit zijn context, en het krijgt een andere betekenis, die toch niet gelogen is omdat het letterlijk 'geuote' is..
Simone - 13 augustus 2011

3

25   18

Context


Een "woord" of "zin" kan een andere context krijgen afhankelijk van het gesprek. Bijvoorbeeld het onschuldige zinnetje: "ik ga naar de wc".
Jan en Piet zeggen hetzelfde, maar in een andere context, waardoor het een andere betekenis krijgt:


Piet: Ik moet plassen
Piet: ... Ik ga naar de wc

Jan: Ik ben misselijk
Jan: ... Ik ga naar de wc
Jos - 13 augustus 2011

4

13   10

Context


Context kan verwijzen naar: Algemeen: het grotere, betekenisgevende kader waarbinnen iets plaatsvindt; zie bijvoorbeeld Maatschappij (wereld) of Cultuur Context (taal), de inbedding van woorden en zin [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5

12   10

Context


De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Hierbij kan zowel letterlijk "tekst" worden bedoeld als een situatie of betrokken personen. De context is de achtergrond o [..]
Bron: nl.wikipedia.org

6

10   8

Context


verband, situatie
Bron: collegenet.nl

7

11   10

Context


Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

8

14   13

Context


Context is een onderdeel van de meta-gegevens
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

9

12   11

Context


1. van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het archiefstuk, [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

10

2   1

Context


ConTEXT is een freewareteksteditor voor softwareontwikkelaars. Het programma bevat allerlei opties, zoals syntaxiskleuring voor het bewerken van broncode van software, opmaaktalen of andere bestanden. [..]
Bron: nl.wikipedia.org

11

9   8

Context


Context is een verzamelnaam voor de hyfen die niet instaan voor de soortverbreiding van een zwam. De weefsels in het vruchtlichaam van een zwam of schimmels worden opgedeeld naargelang ze al dan niet [..]
Bron: nl.wikipedia.org

12

9   8

Context


Het beroepscontext van mijn beroepsprestatie is het veiligheid,geborgenheid en verzorging bidden aan zorgvrager
costa - 23 november 2014

13

17   17

Context


De context is waarin iets zijn betekenis krijgt. De context is de achtergrond van een bepaalde uitdrukking. Wanneer jij iets zegt, dan doe je dat in een bepaalde context. In relatie met het hele verhaal krijgt een bepaald iets -bijvoorbeeld een bewering - dan een betekenis.
Loraine - 2 augustus 2011

14

18   18

Context


Een context is het ruimere geheel waarbinnen iets past. Wanneer je een feit hebt, is de context het verhaal rond dat feit. Het geeft vaak meer duiding of informatie aan het feit. Een ongeval in zijn context plaatsen doe je bijvoorbeeld door de omstandigheden waarin het ongeval is gebeurd te vertellen.


Het is belangrijk om de feiten binnen de juiste context te plaatsen.
katrien - 13 augustus 2011

15

11   11

Context


The framework in which the action in which the record participates nclude juridical-administrative context, provenancial context, procedural context, documentary context, and technological context.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

16

10   10

Context


de achtergrond waartegen een literair boek verschijnt.
Bron: scholieren.com

17

9   9

Context


De context is het kader waarbinnen zich een specifieke situatie voordoet. De context bepaalt vaak hoe een specifieke ervaring of gebeurtenis wordt geïnterpreteerd.  
Bron: ravisie.nl

18

9   9

Context


De samenhang, het verband waarin iets zich bevindt.
Bron: kennisconsult.nl

19

9   9

Context


De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Hierbij kan zowel letterlijk "tekst" worden bedoeld als een situatie of betrokken personen. De context is de achtergrond o [..]
Bron: nl.wikipedia.org

20

14   15

Context


verband waarin iets zich voordoet
Bron: nl.wiktionary.org

21

13   14

Context


con·text (de; m) samenhang: het woord ontleent zijn betekenis aan de context aan het overige deel van de zin
Bron: vandale.nl

22

12   13

Context


Registratie context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de beherende instantie beoogde.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

23

10   11

Context


 con·text de; m samenhang: het woord ontleent zijn betekenis aan de ~ aan het overige deel vd zin
Bron: vandale.nl

24

7   13

Context


Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc. De context bepaalt de bete [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

25

5   15

Context


Document context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de oorspronkelijke opsteller beoogde.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

Betekenis van Context toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< contersegel conthoralis >>