Betekenis Competentie
Wat betekent Competentie? Hieronder vind je 27 betekenissen van het woord Competentie. Je kunt ook zelf een definitie van Competentie toevoegen.

1

117 Thumbs up   19 Thumbs down

Competentie


De juiste vaardigheden, kennis en handelswijze die iemand in staat stellen om een taak adequaat uit te voeren. Bekwaamheid.

Competenties ontwikkel je op school (bv. Engelse taalvaardigheid), in het dagelijkse leven (bv. communicatieve vaardigheden) en op je werkplek (bijvoorbeeld klantgerichtheid, leiderschap).

Hoewel iedereen andere talenten heeft, kunnen de meeste competenties wel aangeleerd worden door middel van de geschikte training.

In een juridische/bestuurskundige context betekent competentie bevoegdheid, het recht om ergens gezag over uit te oefenen.
Het kan dan gaan om de bevoegdheid van een overheid om wetten te maken waar burgers zich aan moeten houden, maar ook over de bevoegdheid van een rechtbank om zich over een bepaald geschil uit te spreken.


Het heeft geen zin om te solliciteren voor een baan als je niet over de competenties die in het vacaturebericht vermeld worden beschikt.
martijnver - 24 augustus 2018

2

73 Thumbs up   25 Thumbs down

Competentie


Wat u goed moet kunnen om in een bepaald beroep te kunnen werken.
Bron: werk.nl

3

35 Thumbs up   29 Thumbs down

Competentie


Competentie is een verzameling van gedragingen. vaardigheden en kennis wat een persoon in staat stelt zijn taak succesvol uit te voeren.
Lex Verheij - 13 november 2012

4

4 Thumbs up   8 Thumbs down

Competentie


behoorlijkheid, onderhorigheid
Bron: genealogie.hcc.nl

5

4 Thumbs up   8 Thumbs down

Competentie


competence
Bron: utwente.nl

6

4 Thumbs up   10 Thumbs down

Competentie


Een combinatie van kennis, vaardigheden, instelling en gedrag in een persoon die hem in staat stelt een functie, taak of rol met succes te vervullen.
Bron: kennisconsult.nl

7

3 Thumbs up   9 Thumbs down

Competentie


behoorlijkheid, onderhorigheid
Bron: home.planet.nl

8

4 Thumbs up   10 Thumbs down

Competentie


Kennis, vaardigheden en attitudes waarneembaar in concreet gedrag die aan te leren zijn. Zeer complexe competenties kunnen eventueel onderverdeeld worden in deelcompetenties.
Bron: competentindesocialprofit.be

9

5 Thumbs up   12 Thumbs down

Competentie


 • een ontwikkelbaar vermogen van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen
 • een cluster van samenhangende kennis, vaardighede [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  10

  7 Thumbs up   14 Thumbs down

  Competentie


  Herkenbaar complex van gedragingen waar we een naam aan kunnen geven en dat in veel situaties in verband kan worden gebracht met succes of falen.
  Bron: van-osch.com

  11

  7 Thumbs up   14 Thumbs down

  Competentie


  Zelfreflectie
  Als hbo-student is het belangrijk dat je kunt reflecteren op jezelf. We vragen je regelmatig op je eigen (studie)gedrag terug te kijken. Wat zijn jouw sterke punten? Wat zou je nog kunnen verbeteren?
  plus
  Probleemoplossend vermogen
  Bij opdrachten wordt verwacht dat je een probleem vanuit verschillende hoeken kunt bekijken en oplossingen goed kunt beargumenteren.
  plus
  Leervermogen
  Je leervermogen wordt op de proef gesteld: je moet zelfstandig kunnen studeren. Je moet goed plannen, kritisch denken en het op tijd aangeven als je iets niet begrijpt.
  plus
  Communicatievermogen
  Het is belangrijk dat je communicatief vaardig bent, want je werkt veel samen op het hbo. Net als later in je toekomstige baan zul je vaak in een team moeten werken en is een goede samenwerking van belang.
  yolo - 13 september 2013

  12

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  Competentie


  Een competentie is iets wat je kent en kunt. Het gaat over het geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en gedrag dat je hebt of kan verwerven. Basiscompetenties zijn die competenties die nodig zijn om goed/succesvol te kunnen functioneren.
  Bron: onderwijskiezer.be

  13

  2 Thumbs up   9 Thumbs down

  Competentie


  Bevoegdheid van de rechter en de rechtbank. De rechter is niet competent wanneer het geding bij de verkeerde instantie of in de verkeerde plaats is ingesteld.
  Bron: domjur.nl

  14

  3 Thumbs up   10 Thumbs down

  Competentie


  Competenties zijn het samenhangend geheel van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die een leerling nodig heeft om een beroep in de beroepspraktijk en in de maatschappij uit te kunnen oefenen.
  Bron: bpvtoolkit.nl

  15

  5 Thumbs up   12 Thumbs down

  Competentie


  Bevoegdheid. 
  Bron: bellevueholidayrentals.com

  16

  5 Thumbs up   13 Thumbs down

  Competentie


  Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak.
  Bron: rechtspraak.nl

  17

  2 Thumbs up   10 Thumbs down

  Competentie


  Het vermogen van een persoon om taken uit te voeren en de ontwikkeling daarvan.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  18

  6 Thumbs up   14 Thumbs down

  Competentie


  Vernieuwen en vooruit denken
  anoniem - 22 juni 2013

  19

  1 Thumbs up   9 Thumbs down

  Competentie


  behoorlijkheid, onderhorigheid
  Bron: dumont-andre.nl

  20

  4 Thumbs up   13 Thumbs down

  Competentie


  Een competentie is de mate waarin je over een vaardigheid beschikt. Iemand die competent is voor een job, is geschikt voor deze job en beschikt over de nodige vaardigheden en talenten.


  Met zijn competenties, kan hij worden wat hij maar wilt.
  katrien - 9 augustus 2011

  21

  1 Thumbs up   11 Thumbs down

  Competentie


  De competentie van gesteente is de mate waarin een gesteente bestand is tegen erosie. De tegenhanger van competent (weinig erosiegevoelig), is recessief (gemakkelijk erodeerbaar). Meestal is aan de ma [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  22

  1 Thumbs up   11 Thumbs down

  Competentie


  Competentie kan verwijzen naar: Vaardigheid, het geschikt zijn voor een taak of functie, op grond van bijvoorbeeld kennis, vaardigheden en houdingen. zie ook: Competentiegericht leren Competentie (ge [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  23

  3 Thumbs up   14 Thumbs down

  Competentie


  behoorlijkheid, onderhorigheid
  Bron: home.planet.nl

  24

  1 Thumbs up   12 Thumbs down

  Competentie


  Een competentie is een vereiste vanuit de functie waarbij de werknemer kennis, houding en vaardigheden zodanig weet toe te passen dat het leidt tot succesvol gedrag in moeilijke situaties (In het Enge [..]
  Bron: fons-vernooij.nl

  25

  2 Thumbs up   14 Thumbs down

  Competentie


  Een competentie betekent in de meeste gevallen een vaardigheid. Wanneer iemand competent is is die persoon in staat iets uit te voeren. Vuistregel is: Hoe meer ervaring, hoe competenter.

  Een competentie is ook een soort graadmeter voor de erosie van gesteentes, of het geeft aan wat een rechter wel of niet mag doen.
  marjolein - 7 augustus 2011

  26

  1 Thumbs up   13 Thumbs down

  Competentie


  com·pe·ten·tie (de; v; meervoud: competenties) bevoegdheid
  Bron: vandale.nl

  27

  3 Thumbs up   19 Thumbs down

  Competentie


  Een competentie is een vaardigheid. Mensen hebben meerdere competenties. Competentie is dan ook wel het vermogen om een bepaald iets uit te voeren.
  Loraine - 2 augustus 2011

  << competente Competentiegericht onderwijs >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen