Betekenis polarisatie

Wat betekent polarisatie? Hieronder vind je 21 betekenissen van het woord polarisatie. Je kunt ook zelf een definitie van polarisatie toevoegen.

1.

35   7

polarisatie


(politiek) "het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen (Wikipedia); niet specifiek juridisch begrip. "
Bron: juridischwoordenboek.com

2.

12   5

Polarisatie


Polarisatie is het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.
Bron: nl.wikipedia.org

3.

9   4

Polarisatie


als links en rechts lijnrecht tegenover elkaar staan
Bron: scholieren.com

4.

10   6

Polarisatie


proces van verscherping van tegenstellingen
Bron: scholieren.com

5.

8   5

Polarisatie


rechts en linkse politiek staan lijnrecht tegenover elkaar. Ze hebben tegenovergestelde belangen en ideeën.
Bron: scholieren.com

6.

10   8

Polarisatie


Uit elkaar groeien.
Bron: scholieren.com

7.

6   4

Polarisatie


Elektromagnetisch verschijnsel waarbij de trillingsrichting in een lichtstraal alleen in een vlak gebeurt.
Bron: pixel.nl

8.

6   4

Polarisatie


Polarisatie beschrijft de oriëntatie van bepaalde golven. Deze verschillen in oriëntatie worden gebruikt om verschillende signalen te projecteren.
Bron: projectascreens.nl

9.

6   4

Polarisatie


Richting van de golfbeweging, internationaal afgesproken, van de elektromagnetische golven (lineair: horizontaal of verticaal; circulair: links- of rechtsdraaiend), om per frequentieband  meer programma’s te kunnen verzenden.
Bron: home.euphonynet.be

10.

4   4

Polarisatie


In de elektrostatica betekent polarisatie het ontstaan van een elektrisch veld ten gevolge van een potentiaalverschil. De diëlektrische constante ε van een diëlektrisch materiaal (diëlektricum), bijvoorbeeld een niet-geleidende vloeistof zoals alcohol, kan bepaald worden door het materiaal tussen de platen van een condensator te brengen en een potentiaal aan te leggen. De polarisatie van het materiaal kan berekend worden uit de Clausius-Mosotti-vergelijking: P is de molaire polarisatie, M de molaire massa en ρ de dichtheid. In het algemeen bestaat de polarisatie uit twee componenten. De moleculen in de vloeistof kunnen permanente dipolen met dipoolmoment μ bevatten die zich zullen oriënteren onder invloed van het aangelegde veld. Anderszins kan het veld ook tijdelijke dipolen D in het molecuul veroorzaken door inductie. De twee bijdragen hebben een verschillend temperatuurgedrag. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer de moleculen in beweging zijn en hoe moeilijker het is de permanente dipolen uit te richten met een veld. Volgens Peter Debye is de permanente bijdrage: De geïnduceerde bijdrage hangt af van de polariseerbaarheid α van het molecuul: μ en α zijn eigenschappen van het molecuul, en zijn vrijwel onafhankelijk van de temperatuur. Slechts bij voldoende hoge temperaturen, waarbij elektronische overgangen in het molecuul van belang gaan worden verandert dit. Men kan daarom de polarisatie P als functie van de (reciproque) temperatuur meten en dan de twee bijdragen scheiden: Uit de helling van een grafiek van P versus 1/T is μ te bepalen uit de asafsnede α.
Bron: nl.wikipedia.org

11.

4   4

Polarisatie


Polarisatie is een begrip dat in de natuurkunde in een aantal verbanden gebruikt wordt. In het algemeen betekent het opheffen van een ongerichte, willekeurige staat door het aanbrengen van een uitwendig -bijvoorbeeld elektrisch of magnetisch- veld. In de elektrostatica is de polarisatie de verandering die in de materie optreedt bij het blootstellen aan een statisch elektrisch veld, zie polarisatie (elektriciteit) Men spreekt echter ook van polarisatie wanneer de trillingsrichting van een lichtbundel dusdanig veranderd wordt dat deze niet meer willekeurig loodrecht op de voortplantingsrichting is, zie polarisatie (elektromagnetisme) Wanneer een voorwerp aan een magnetisch veld wordt blootgesteld spreekt men eerder van magnetisatie dan van polarisatie, hoewel de begrippen vergelijkbaar zijn. Echter met behulp van een magnetisch veld kan de spin-richting van een bundel neutronen uitgericht worden. In dat geval spreekt men weer wel van gepolariseerde neutronen.
Bron: nl.wikipedia.org

12.

6   6

Polarisatie


Polarisatie van elektromagnetische straling, bijvoorbeeld zichtbaar licht, slaat op de wijze waarop de elektrische veldvector trilt. De straling afkomstig van de meeste lichtbronnen en de zon is een mengsel van alle mogelijke polarisaties. Dit licht wordt ongepolariseerd genoemd. De veldvector van de elektromagnetische straling is op verschillende manieren te ontbinden. Circulair en elliptisch gepolariseerd licht kan worden ontbonden in twee orthogonale componenten. Lineair gepolariseerde straling is ook te ontbinden in twee even grote circulaire componenten volgens twee draaizinnen (richtingen): in uurwerkzin en in tegenuurwerkzin. De wijze van ontbinding van de elektrische vector is willekeurig en afhankelijk van de benaderingswijze. Men kan de polarisatie van straling - de richting waar in de elektrische veldvector trilt - selecteren of veranderen door bepaalde maatregelen (zie verder). Men onderscheidt drie soorten gepolariseerd licht:
Bron: nl.wikipedia.org

13.

5   6

Polarisatie


De polarisatie geeft aan in welke vlak de elektrische component van het EM veld zich bevindt. Indien de E veld component verticaal staat (dus een elektron zou verticaal gaan trillen), spreekt men van verticale polarisatie (uitgaande van een zich in het horizontaal vlak uitbreidende golf). Een halve golf dipool welke verticaal opgesteld is, produceert een verticaal gepolariseerd veld. Indien de E-veld component niet van richting verandert, doch hooguit van teken (dus 180 graden fasesprong tijdens de nuldoorgangen), dan spreekt men ven lineaire polarisatie (de punt van de veldvector bevindt zich altijd op een denkbeeldige rechte lijn indien de golven van u af gaan). Dit is het geval bij verticale of horizontale polarisatie. Door een antenne, of combinatie van twee antennes, gelijktijdig een verticale en horizontale component op te laten wekken. kan de punt van de E-veld vector een andere dan rechte lijn beschrijven. Beschrijft de punt van de E-veld vector een cirkel, dan spreekt men van circulaire polarisatie. De pijlpunt kan echter linksom of rechtsom draaien. Indien de golf van je af gaat (je kijkt tegen de achterkant van de antenne) en de E-veld vector draait rechtsom (met de klok mee), dan spreekt men van "Right Hand circular polarisation" (RH circular). Deze definitie is overeenkomstig IEEE std 211. Draait de vector linksom, dan spreekt men ven "Left Hand circular polarisation" (LH circular). Beste overdracht wordt verkregen indien beide antennes van hetzelfde type zijn. Is een van de antennes lineair gepolariseerd, dan verliest men 3 dB. Circulaire polarisatie wordt gebruikt indien het te verwachten is dat polarisatiedraaiingen tijdens de propagatie voor kunnen komen.¡Bij reflectie op een goed geleidend vlak flipt de polarisatie om, dus LH circular is na reflectie RH circular en omgekeerd! Dit kan tot onverwachte resultaten leiden. Indien de E-veld vector een ellips beschrijft, dan spreekt men van elliptische polarisatie. Zie ook "Axial Ratio". Opgemerkt dient te worden dat de polarisatiedefinitie welke in de natuurkunde en optica gebruikt wordt exact tegengesteld is aan de bovengenoemde. enige verwarring is dus zeker mogelijk. Terug naar TeTech
Bron: tetech.nl

14.

5   6

polarisatie


benadrukken van tegenstellingen
Bron: collegenet.nl

15.

4   6

polarisatie


 • ( natuurkunde ) het polariseren
 • ( politiek ) proces van verscherping van tegenstellingen
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 16.

  4   6

  Polarisatie


  Na het Tweede Vaticaans Concilie raakten de Nederlandse katholieken verdeeld over twee 'polen', een vernieuwingsgezinde en een traditioneel-kerkelijke. Dit wordt de ?polarisatie? genoemd. Zij bereikte rond het pausbezoek van 1985 een hoogtepunt en is inmiddels (2003) voorbij.
  Bron: rkk.nl

  17.

  2   5

  polarisatie


  po·la·ri·sa·tie (de; v; meervoud: polarisaties) de vorming van tegenstellingen, van uitersten, van tegengestelde polen
  Bron: vandale.nl

  18.

  2   5

  Polarisatie


  Polarisatie is het verschijnsel waarbij een ongelijksoortige ladingsverdeling ontstaat in een binding tussen atomen met een verschillende elektronegativiteit. De kern van het meer elektronegatieve atoom oefent daarbij een sterke aantrekkingskracht uit op de elektronen van het andere - minder elektronegatieve - atoom. Moleculen waarbij polariteit een rol speelt bezitten een dipoolmoment en worden polaire moleculen genoemd. Het bekendste voorbeeld is water. Polarisatie speelt een belangrijke rol bij de reactiviteit van bepaalde verbindingen ten opzichte van elkaar.
  Bron: nl.wikipedia.org

  19.

  4   8

  Polarisatie


  De tegenstellingen aanscherpen.
  Bron: scholieren.com

  20.

  3   7

  Polarisatie


  De zenders in de Satellieten stralen de programmas van bereikbare frequenties uit met verscheidene polarisatie. Dit betekent dat ze de signalen afwisselend in horizontale en verticale golven sturen. De LNC-modules in de brandpunten van de satellietschotels passen zich voortdurend aan de polarisatiegraad van de zenderfrequentie. Daardoor laten de naburige zendersignalen zich beter van elkaar onderscheiden en onderlinge storingen laten zich beter onderdrukken. De omschakeling van de polarisatiegraad (verticaal of horizontaal) wordt vanuit de receiver gestuurd. Wie zijn receiver op een nieuwe zender programmeert, moet steeds aangeven of het station met verticale of horizontale polarisatie wordt uitgestraald.
  Bron: elektro.be

  21.

  2   7

  polarisatie


  scheiding
  Bron: scholieren.com


  Betekenis van polarisatie toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << polak polariteit >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen