Betekenis karma

Wat betekent karma? Hieronder vind je 32 betekenissen van het woord karma. Je kunt ook zelf een definitie van karma toevoegen.

1.

5   5

Karma


Origin: India
Meaning: fate
Bron: baby-names-and-stuff.com

2.

11   11

karma


De letterlijke betekenis van karma is “handelen”.
Dit betekent dat alles wat we doen een oorzaak vormt, die op een later tijdstip een gevolg heeft.
Als je altijd voor iedereen klaar staat zonder er wat voor terug te vragen dan bouw je 'karma'(credits) op.. Wellicht als je zelf een keer hulp nodig hebt krijg je dat makkelijk omdat je altijd voor iedereen klaar staat.
Iemand die 'goed' leeft heeft dus positieve karma. Iemand die slecht leeft(bijv. een crimineel) bouwt slechte karma op.
Als grapje wordt wel eens gezegd als iemand bijvoorbeeld zijn knie stoot: "ah, bad(slechte) karma!".
Of als iemand heel veel gelukt heeft: "Goede karma!".

Karma op websites:
Op veel internetsites kun je punten ontvangen voor wat je bijdraagt aan een website. Bijvoorbeeld op nederlandse websites zoals Tweakers.net, Fok.nl, Nujij.nl etc. kan de reactie die je achterlaat omhoog en omlaag gestemd worden.
Als een reactie door 5 bezoekers "omhoog" gestemd word worden dit ook wel Karma punten genoemd.
Heb je tientallen reacties achtergelaten, dan is het totaal van al die "+1 karma" punten je totale Karma score.

Tweakers.net was een van de eerste websites in Nederland die deze term voor hun bezoekers introduceerde.
Tim op 2012-05-23

3.

8   8

karma


Karma is een wet in het Hindoeïsme die zegt dat elke handeling, hoe onbetekenend ook, vroeg of laat met dezelfde impact naar de uitvoerder zal terugkeren. Goede daden zullen beantwoord worden met goed, kwade daden met kwaad. Aangezien Hindoes in reïncarnatie geloven, kent karma geen geboorte- of doodsgrenzen. Als jou goed of kwaad overkomt, dan is dat het gevolg van iets dat je in dit of in een vorig leven hebt gedaan. Er wordt soms naar karma verwezen als een "morele wet van oorzaak en gevolg". Karma is zowel een aanmoediging tot het doen van goed en vermijden van kwaad als een verklaring voor al het goede en het kwade dat ons overkomt. Op één niveau dient karma om uit te leggen waarom goede dingen slechte mensen overkomen en slechte dingen goede mensen overkomen. De onrechten in de wereld, de schijnbaar willekeurige verdeling van goed en kwaad, zijn enkel schijn. In werkelijkheid krijgt iedereen wat hij of zij verdient. Zelfs het kind dat door gedrogeerde ouders slecht wordt behandeld verdient de gruwel. De geestesgestoorden, de geestelijk gehandicapten, de homoseksuelen en de miljoenen Joden die door de Nazi's werden gedood, verdienden het voor het kwaad dat ze in het verleden hebben gedaan. De slaaf die halfdood wordt geslagen verdiende dat, als het niet is voor wat hij vandaag deed, dan voor wat hij in een vorig leven heeft gedaan. Idem voor het slachtoffer van een verkrachting. Zij krijgt enkel wat ze verdient. Volgens de karmawat is al het lijden verdiend. Hoewel er geen bewijs is voor een metafysisch geloof in karma, is het begrip karma populair in westerse culturen waar het van z'n Hindoewortels is losgemaakt. De theosofen bijvoorbeeld geloven in karma en reïncarnatie. Dat doet ook James Van Praagh, een van de meest populaire Amerikaanse mediums, die verklaart een paranormaal kanaal te zijn voor de miljarden mensen die de voorbije eeuwen zijn gestorven. Veronderstel dat iemand iemand doodt. . . bij een bankterminal.... Twee dingen zijn mogelijk. Het kan zijn dat de persoon die de misdaad pleegde zijn vrije wil daarvoor gebruikt. Of, en dit kan vreemd klinken, het kan een karmische situatie geweest zijn waarbij de persoon die vermoord werd een vergelding kreeg voor het doden van de andere persoon in een vorige incarnatie. [Amazon.com interview met James Van Praagh] Van Praagh maakt het duidelijk dat hij denkt dat het karma is en niet de vrije wil die mensen ertoe aanzet elkaar te doden. Als Van Praagh gelijk heeft, dan kunnen we evengoed onze ethische en strafrechtelijke rechtssystemen afschaffen. Iedereen doet toch maar wat zijn karma hem oplegt. Niemand is echt goed of kwaad. Niemand is echt verantwoordelijk voor wat hij ook doet. We zijn allemaal karmische pionnen die een dansje uitvoeren met het lot. Waarom zou een amoreel beginsel als karma naar voren moeten worden gebracht alsof het het ultieme recht uitlegt van een onverschillig universum? Omdat, zegt Van Praagh, "we op deze aarde zijn om te leren. Dit is ons klaslokaal. . . .We moeten bepaalde lessen volgen om te groeien". Volgens Van Praagh is het leven op aarde eigenlijk leven in het vagevuur. We lossen hier onze zonden op, ontwikkelen onze zielen, branden wat karma schoon. Dit zijn dezelfde zwakke redenen die gegeven worden voor het bestaan van kwaad in een wereld die zogezegd geschapen werd door een almachtige, algoede God. De karmaversie van Van Praagh wordt waarschijnlijk niet aanvaard door Hindoes of Boeddhisten. Deze zouden immers vinden dat wanneer iemand kwaad doet, hij dat doet uit vrije wil. En wanneer iemand kwaad overkomt, dat gebeurt omwille van kwaad dat in het verleden uit vrije wil is berokkend. Karma zoals Van Praagh het ziet maakt het leven banaal, een loutere uitwerking van een metafysische "wet" die alle mensen herleid tot onmenselijke wezens, verstoken van moraliteit en verantwoordelijkheid, loutere oorzaken en gevolgen in een zinloos systeem. Karma laat niet toe dat het kwaad dat je overkomt onverdiend is. Karma is een wet voor schapen. Het verbaast me niet dat er herders zijn die het verdedigen. Het is een wet voor de passievelingen, voor hen die het status quo niet willen doorbreken, die om het even welk berokkend kwaad aanvaarden als "natuurlijk" en onvermijdelijk. Karma is een wet voor slaven, voor de overwonnenen. Christenen vragen zich af of Adam en Eva navels hadden; Hindoes vragen zich af of de eerste wezens karma hadden. - naar de alfabetische lijst -
Bron: nederlands.skepdic.com

4.

4   4

Karma


Karma (Sanskriet कर्म van de wortel kṛ, Pāli: Kamma) is een begrip uit het hindoeïsme en het boeddhisme, dat letterlijk vertaald wordt als 'handeling', 'actie' of 'daad'. In zowel het hindoeïsme als het boeddhisme omvat karma de fysieke en mentale acties van een individu die gevolgen hebben voor het leven en volgende levens door middel van reïncarnatie. In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we doen, denken of zeggen weer bij ons zelf terugkomt. Karma gaat dan over zowel de daad als over het gevolg dat uit die daad voortkomt. Strikt genomen echter, verwijst karma alleen maar naar het verrichten van daden, niet naar de gevolgen van die daden. Het gevolg van een daad wordt 'vipāka' genoemd. Karma en zijn gevolg worden gezien als een natuurlijk principe, een wet van "actie en reactie". Er is dus geen god aan het werk die straft of beloont. Een goede daad heeft van nature goede gevolgen, slechte daden hebben van nature slechte gevolgen. Eigenlijk staat de wet van Karman (die het karma regelt) boven het onderscheid van goed en slecht: dus zonder oordeel daarover. Een betere duiding is daarom dat daden met een bepaalde karakteristiek gevolgen van dezelfde karakteristiek veroorzaken. In de religies die van reïncarnatie uitgaan (boeddhisme, hindoeïsme, jaïnisme) strekt het begrip karma zich uit over het huidige en alle vroegere en latere levens. Het resultaat van de daden die men nú doet, kan in dít leven óf in een volgend leven terugkomen. Hetgeen ons overkomt is het resultaat van een actie die we in het huidige of een vorig leven uitgevoerd hebben, en we zijn in staat om nieuwe daden te verrichten die het resultaat van oude daden beïnvloedt. Ieder individu is door zijn daden zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven, vreugde en pijn. De gehechtheid aan goede zowel als slechte daden houden de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte in stand (samsara). Wanneer men daden uitvoert zonder de gehechtheid aan het gevolg van die daden, dan zijn die daden daardoor gevolgloos. Het bestaande karma werkt dan uit en er komt geen nieuw karma bij. Door ongehechtheid aan de persoonlijke gevolgen van zijn handelingen in al zijn aspecten zal er daarom geen reïncarnatie ('opnieuw vlees worden') meer plaatsvinden. Volgens het boeddhisme stijgt men zo boven het persoonlijk lijden van het leven uit. Dit noemt men "uitblussing" (nirvana).
Bron: nl.wikipedia.org

5.

2   2

KARMA


Natuurwet volgens welke alle activiteit, of ze nu goed of slecht is, hoe dan ook haar gevolgen heeft.
Bron: scholieren.com

6.

3   3

karma


Sanskriet woord voor het Pali woord 'kamma'. Zie kamma
Bron: sleuteltotinzicht.nl

7.

1   1

Karma


Oosterse aanduiding van de Wet van oorzaak en gevolg. De fundamentele wet die ons bestaan in dit zonnestelsel regeert. Elk van onze gedachten en handelingen zet een oorzaak in gang waarvan de gevolgen ons leven bepalen, ten goede of ten kwade. In Bijbelse termen: “Zoals u zaait, zult u ook oogsten.” In wetenschappelijke termen: “Elke actie heeft een gelijkwaardige, eraan tegengestelde reactie.”
Bron: ngwd.nl

8.

1   1

Karma


Sanskriet voor 'actie'. In de wijdere zin wordt hiermee verwezen naar een natuurwet die verklaart dat negatieve acties tegenover andere voelende wezens
Bron: maitreya.nl

9.

1   1

Karma


de optelsom van alles wat iemand in vorige levens heeft gedaan, verondersteld het huidige leven te bepalen
Bron: judithmoore.nl

10.

1   1

Karma


Het principe dat het resultaat van acties terugkomt bij de persoon die ze uitvoert. Iets (goed of slecht) wat voorbestemt is voor een persoon.
Bron: sikhs.nl

11.

3   4

Karma


Origin: Indian (Sanskrit)
Gender: Female
Meaning: Fate
Bron: babynames.com

12.

3   4

Karma


Levensdoel. Gebeurtenissen die men overkomt omdat men hieruit lering moet trekken en/of omdat men in een vorig leven iets gedaan heeft wat in het huidige leven ui9t moet werken.
Bron: alleshelder.nl

13.

2   3

Karma


Karma (Sanskriet कर्म van de wortel kṛ, Pāli: Kamma) is een begrip uit het hindoeïsme en het boeddhisme, dat letterlijk vertaald wordt als 'handeling', 'actie' of 'daad'. In zowel het hindoeïsme als het boeddhisme omvat karma de fysieke en mentale acties van een individu die gevolgen hebben voor het leven en volgende levens door middel van reïncarnatie. In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we doen, denken of zeggen weer bij ons zelf terugkomt. Karma gaat dan over zowel de daad als over het gevolg dat uit die daad voortkomt. Strikt genomen echter, verwijst karma alleen maar naar het verrichten van daden, niet naar de gevolgen van die daden. Het gevolg van een daad wordt 'vipāka' genoemd. Karma en zijn gevolg worden gezien als een natuurlijk principe, een wet van "actie en reactie". Er is dus geen god aan het werk die straft of beloont. Een goede daad heeft van nature goede gevolgen, slechte daden hebben van nature slechte gevolgen. Eigenlijk staat de wet van Karman (die het karma regelt) boven het onderscheid van goed en slecht: dus zonder oordeel daarover. Een betere duiding is daarom dat daden met een bepaalde karakteristiek gevolgen van dezelfde karakteristiek veroorzaken. In de religies die van reïncarnatie uitgaan (boeddhisme, hindoeïsme, jaïnisme) strekt het begrip karma zich uit over het huidige en alle vroegere en latere levens. Het resultaat van de daden die men nú doet, kan in dít leven óf in een volgend leven terugkomen. Hetgeen ons overkomt is het resultaat van een actie die we in het huidige of een vorig leven uitgevoerd hebben, en we zijn in staat om nieuwe daden te verrichten die het resultaat van oude daden beïnvloedt. Ieder individu is door zijn daden zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven, vreugde en pijn. De gehechtheid aan goede zowel als slechte daden houden de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte in stand (samsara). Wanneer men daden uitvoert zonder de gehechtheid aan het gevolg van die daden, dan zijn die daden daardoor gevolgloos. Het bestaande karma werkt dan uit en er komt geen nieuw karma bij. Door ongehechtheid aan de persoonlijke gevolgen van zijn handelingen in al zijn aspecten zal er daarom geen reïncarnatie ('opnieuw vlees worden') meer plaatsvinden. Volgens het boeddhisme stijgt men zo boven het persoonlijk lijden van het leven uit. Dit noemt men "uitblussing" (nirvana).
Bron: nl.wikipedia.org

14.

2   3

Karma


"Karma" is een nummer van de Amerikaanse R&B-zangeres Alicia Keys, dat als single werd uitgebracht voor haar tweede studioalbum "The Diary of Alicia Keys" uit 2003. Het nummer kwam in oktober 2004 uit en was de vierde en laatste single voor het album. In Nederland haalde het nummer plaats 27 in de Nederlandse Top 40.
Bron: nl.wikipedia.org

15.

1   2

karma


karma zn. ‘som van daden en gedachten tijdens het aardse bestaan’ Nnl. karma [1893; WNT Aanv.]. Ontleend aan Sanskrit karma- ‘het geheel van goede en slechte daden en gedachten tijdens het aardse leven, dat iemands latere existenties bepaalt’, letterlijk ‘daad, uitwerking’, wellicht via een andere West-Europese taal, waarin dit woord eveneens in de 19e eeuw door de wetenschappelijke interesse in het boeddhisme en hindoeïsme werd ontleend: Duits, Engels, Frans karma of karman.
Bron: etymologiebank.nl

16.

1   2

karma


Lady gaga schreef in de jongerengids
pest verdor*e niemand want karma kent het adres van iedereen
en heeft altijd een postzegel bij de hand
wat betekent het dan im die context ?
anomiem  op 2013-03-28

17.

2   3

karma


karma, als je iets goeds doet krijg je iets goeds terug. Doe je iets slechts dan krijg je iets slechts terug.

Je valt en de andere zegt: Hahahaha je valt.
Vervolgens valt de ander ook.
Dan kun je zeggen KARMAAAA!
 Karma op 2013-04-17

18.

1   2

Karma


Karma is de som van alle persoonlijke, goede en slechte daden en gedachten tijdens het aards bestaan. Het is een woord dat zijn oorsprong heeft in het Sanskriet en betekent daad of werking. In verband met het dogma van de reïncarnatie bij de Hindoes bepaalt het karma in welke staat de mens herboren zal worden. Wie het goed gedaan heeft in het leven zal herboren worden in zalige oorden in een goede of hogere positie. Wie slecht heeft gehandeld in het leven kan na een straftijd bijvoorbeeld als dier of verworpene gereïncarneerd worden. Men is ervan overtuigd dat geluk en ongeluk, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte uitsluitend afhangen van het karma van een vroegere existentie. Dit is de grondpijler van de levens- en wereldbeschouwing van de Hindoes waarvan de eerste kiemen reeds in de Upanishads zijn aan te wijzen.
Bron: ensie.nl

19.

2   3

karma


de wet van oorzaak en gevolg
Bron: leela-yoga.be

20.

2   3

Karma


Wet van oorzaak en gevolg: “Zoals gij zaait, zult gij oogsten.”
Bron: info.sharenl.org

21.

2   4

karma


Je karmawaarde is een indicatie voor de kwaliteit van de reacties die je op Tweakers.net hebt gepost. Karma wordt berekend aan de hand van de scores waarmee de moderators jouw reacties hebben beoordeeld. Wanneer je relatief veel reacties met een hoge score hebt gepost krijgt je karma een extra bonus. Karma heeft geen relatie met de tijd en composteert dus niet weg naar verloop van een bepaalde periode. Je huidige karma waarde kun je terugvinden in je profile.
Tim op 2012-05-23

22.

1   3

karma


lot
Bron: blaucapel.nl

23.

2   4

karma


karma of karman betekent in het Sanskrit 'daad, werking' en is een centraal begrip in het brahmanisme, boeddhisme en jainisme, dat past in de leer van de zielsverhuizing en slaat op de som van alle goede en slechte daden en gedachten tijdens het aardse bestaan. Naargelang daarvan zal men automatisch, na een verblijf in hemel of Hel, op aarde in een hogere of lagere stand, of als hoger of lager dier worden herboren.
Bron: histoportal.nl

24.

1   3

Karma


"Karma" is de derde single van The Hunger for More, het debuutalbum van Lloyd Banks. Het refrein wordt gezongen door Avant en de track is geproduceerd door 'Ginx'. Het nummer bereikte de 17e positie in de Billboard Hot 100 en werd daarmee Banks' op een na grootste hit, na "On Fire".
Bron: nl.wikipedia.org

25.

2   4

Karma


Karma is het vijfde muziekalbum van de Turkse zanger Tarkan. Dit album ging meer dan twee miljoen keer over de toonbank en werd daarmee de zesde best verkochte cd ooit in Turkije. Zeven van de twaalf nummers op Karma zijn door Tarkan zelf geschreven. Van twee nummers, Kuzu Kuzu en Hüp, bracht de Turkse popzanger singles uit. Van drie nummers, Kuzu Kuzu, Hüp en Verme, werden (van elk nummer twee verschillende) videoclips opgenomen. Karma heeft in het Turks twee betekenissen. Ten eerste staat het voor karma, een begrip uit het hindoeïsme en boeddhisme, en daarnaast betekent het woord mix of mengeling. Met Karma heeft Tarkan een cd uitgebracht die verschillende muziekstijlen mengt en met elkaar verbindt.
Bron: nl.wikipedia.org

26.

2   4

Karma


Karma is een Nepalees filmdrama in het Tibetaans van filmregisseur Tsering Rhitar Sherpa uit 2006. Er zijn meer films uitgebracht onder de titel Karma.
Bron: nl.wikipedia.org

27.

0   2

karma


Goed of slecht,de gevolgen staan voor een ieder,maar liever doe je goed zodat het met lievde terug ontvangen wordt.
jerry op 2013-03-31

28.

2   4

karma


Karma is iets als je iemand verdriet aandoet dan wordt het weer terug geworpen op je zelf.
Net een boemerang je gooit het weg maar het kom weer terug bij je zelf
 Helene  op 2013-05-13

29.

0   2

karma


(Skt.) (kamma, Pali) ‘Handeling’ of ‘actie’. In het boeddhisme heeft het nooit de betekenis van gevolg of resultaat van een handeling.
Bron: bcatriratna.nl

30.

3   6

Karma


Hindoestaanse meisjesnaam. Betekenis: Vertrouwen
Bron: allebabynamen.nl

31.

1   4

Karma


Karma is een Hindoestaanse meisjesnaam en betekent "Actie;".
Bron: betekenis-babynamen.nl

32.

1   4

karma


Iets slechts trug krijgen
kanker op 2013-07-13


Betekenis van karma toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< kami's kastenstelsel >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen