Betekenis integriteit

Wat betekent integriteit? Hieronder vind je 33 betekenissen van het woord integriteit. Je kunt ook zelf een definitie van integriteit toevoegen.

1.

10   0

integriteit


Integriteit is een karaktereigenschap. Het slaat op een persoon die eerlijk en betrouwbaar is. Een integer persoon is iemand die bij zijn normen en waarden blijft, ook al probeert men hem of haar om te kopen of te buigen. Je kan vertrouwen op het woord van een integer persoon.
 turelinckx op 2014-04-05

2.

12   5

integriteit


Wanneer je een functie adequaat en zorgvuldig uitoefent en daarbij de verantwoordelijkheden en regels in acht neemt, ben je integer. Integriteit kan ook worden verklaard - maar slechts voor een klein deel - als gebrek aan fraude en corruptie. Wil je integriteit juist heel breed uitleggen, dan kun je waarden noemen als betrouwbaarheid, effectiviteit, klantgerichtheid en fatsoenlijkheid.

Bert gaat goed om met de vertrouwelijke gegevens van zijn werkgever. Hij zal deze gegevens nooit ergens laten slingeren. Bert beschikt over integriteit.
 Loraine op 2011-08-10

3.

4   0

Integriteit


De term integriteit wordt in uiteenlopende contexten toepast, op mensen, dieren en planten. Het is bij uitstek een historisch en cultureel bepaalde ethische notie. In het beroep op integriteit wordt verwezen naar de eigen standaarden die dienen te worden gerespecteerd en die veelal verbonden zijn met de identiteit of levensbeschouwing van bepaalde groepen. Met integriteit worden waarden aangeduid zoals heelheid, gaafheid, natuurlijkheid, eerlijkheid, etc.  
Bron: cogem.net

4.

5   3

Integriteit


Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.
Bron: nl.wikipedia.org

5.

2   0

integriteit


De mate waarin men handelt overeenkomstig daarvoor geldende normen, waarden en gedragscodes in het belang waarvoor men zegt te handelen. Integriteit is te beschouwen als een maat voor betrouwbaarheid, onkreukbaarheid en onomkoopbaarheid.
Bron: kennisconsult.nl

6.

1   0

integriteit


 • onschendbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid Iemands integriteit in twijfel trekken.
 • betrouwbaarheid van gegevens in het kader van informatiebeveiliging
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 7.

  1   0

  Integriteit


  Integriteit is een persoonlijke- of karaktereigenschap van iemand. Diegene is onkreukbaar of in ongeschonden toestand, of houdt vast aan zijn of haar normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. De waarden en begrippen eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtschapenheid en oprechtheid worden doorgaans aan een integer persoon gekoppeld. Diegene is dan integer in zijn of haar functie of in contacten met anderen. Integriteit wordt dan ook gezien als een positieve eigenschap. Iemand die integer handelt is tevens onomkoopbaar. De invulling van het begrip is niet statisch. Wat als integer wordt beschouwd is afhankelijk van de heersende sociale en ethische normen op dat moment of van iemands levensovertuiging: ‘hij leeft integer naar de christelijke waarden’. De onschendbaarheid van het grondgebied van een staat wordt ook integriteit genoemd.
  Bron: ensie.nl

  8.

  2   1

  Integriteit


  Op consistente wijze algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag weet te handhaven, er op aanspreekbaar is en anderen hierop kan aanspreken.
  sandra op 2013-10-22

  9.

  1   0

  integriteit


  Binnen computerbeveiliging is dit de garantie dat de informatie die op een bestemming aankomt, gelijk is aan de informatie die is verstuurd.
  Bron: infolib.lotus.com

  10.

  3   3

  integriteit


  (mensenrechten) "grondrecht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam; ongeschondenheid."
  Bron: juridischwoordenboek.com

  11.

  0   0

  integriteit


  (bestuursrecht) "rechtschapenheid; omstandigheid dat een ambtenaar zijn functie adequaat en zorgvuldig uitoefent in het licht van zijn positie en alle in het geding zijnde verantwoordelijkheden. (bron: Min BZ) Bijv. ~ van bestuurders en ambtenaren vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur."
  Bron: juridischwoordenboek.com

  12.

  0   0

  integriteit


  degelijkheid, oprechtigheid, louterheid
  Bron: home.planet.nl/~dumon002/

  13.

  0   0

  Integriteit


  (Engels: Integrity) ongeschonden toestand
  Bron: gezondheidsplein.nl

  14.

  0   0

  Integriteit


  (Engels: Integrity) ongeschonden toestand
  Bron: ziekenhuis.nl

  15.

  0   0

  Integriteit


  Onschendbaarheid.
  Bron: scholieren.com

  16.

  0   0

  Integriteit


  ongeschonden toestand
  Bron: medisch-woordenboek.nl

  17.

  0   0

  Integriteit


  De mate waarin de gegevens in overeenstemming zijn met het afgebeelde deel van de realiteit, waarbij niets ten onrechte is toegevoegd, verdwenen of achtergehouden.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  18.

  0   0

  Integriteit


  Noodzakelijk kwaliteitsattribuut van archiefdocumenten dat de authenticiteit en betrouwbaarheid waarborgt.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  19.

  0   0

  Integriteit


  Integriteit kan verwijzen naar: Integriteit (persoon), integriteit als persoonlijke karaktereigenschap Territoriale integriteit, het principe dat stelt dat de grenzen van staten niet gewijzigd mogen worden Integriteit (informatiebeveiliging), synoniem voor betrouwbaarheid in de informatiebeveiliging Referentiële integriteit, een begrip verwijzend naar relationele databases Wetenschappelijke integriteit, het zorgvuldig, betrouwbaar controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk verrichten van wetenschappelijk onderzoek, in Nederland vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening
  Bron: nl.wikipedia.org

  20.

  0   0

  Integriteit


  Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.
  Bron: nl.wikipedia.org

  21.

  0   0

  integriteit


   in·te·gri·teit de; v 1 onschendbaarheid 2 eerlijkheid, onkreukbaarheid
  Bron: vandale.nl

  22.

  0   0

  integriteit


  integer bn. ‘onkreukbaar, rechtschapen’ Nnl. integer ‘rechtschapen’ [1873; WNT wijnbouw]. Terugvorming bij ouder integriteit ‘rechtschapenheid’ (zie hieronder), naar de vorm van Latijn integer ‘gaaf, geheel’, ook ‘nuchter, onbevangen’, ontwikkeld uit ouder *intagros, afgeleid met het voorvoegsel → in- 2 ‘niet’ van de stam tag- van het werkwoord tangere ‘aanraken’, zie → tangens. Zie hierbij ook → intact, dat ook letterlijk ‘niet aangeraakt’ betekent. ♦ integriteit zn. ‘rechtschapenheid; onschendbaarheid’. Vnnl. integriteyt ‘rechtschapenheid, deugdzaamheid’ [1553; van den Werve], luyster, aensien ende integriteyt [1652; WNT luister I]; nnl. ‘onschendbaarheid (van een land)’ [1864; WNT]. Via Frans intégrité ‘rechtschapenheid’ [begin 14e eeuw; Rey] ontleend aan Latijn integritās ‘zuiverheid, rechtschapenheid’, afleiding van integer.
  Bron: etymologiebank.nl

  23.

  0   0

  integriteit


  degelijkheid, oprechtigheid, louterheid
  Bron: dumont-andre.nl

  24.

  0   0

  integriteit


  degelijkheid, oprechtigheid, louterheid
  Bron: computergenealogie.org

  25.

  0   0

  integriteit


  degelijkheid, oprechtigheid, louterheid
  Bron: home.planet.nl

  26.

  0   0

  Integriteit


  Ongeschonden toestand, gaafheid.
  Bron: handreikingarcheologie.sikb.nl

  27.

  0   0

  integriteit


  rechtschapendheid; eerlijkheid
  Bron: collegenet.nl

  28.

  0   0

  integriteit


  ongeschonden toestand
  Bron: collegenet.nl

  29.

  1   2

  integriteit


  Integriteit is waarachtigheid of oprechtheid. Iemand met een grote integriteit is opracht in zijn intenties en bedoelingen.
   katrien op 2011-08-31

  30.

  0   1

  integriteit


  in·te·gri·teit (de; v) onschendbaarheid eerlijkheid, onkreukbaarheid
  Bron: vandale.nl

  31.

  0   1

  integriteit


  de waarschuwingsmogelijkheid van het navigatiesysteem om binnen een bepaalde tijd aan te geven dat haar gegevens niet mogen worden gebruikt
  Bron: aquo.nl

  32.

  0   1

  Integriteit


  Eigenschap van een archiefstuk of archiefbestanddeel dat zijn tructuur bij raadpleging gelijk zijn aan de vorm, dat het werd opgemaakt.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  33.

  1   3

  integriteit


  Op weg naar Integriteit

  Ben betrouwbaar in alles wat je doet
  Doe geen concessies aan jezelf
  Wees soepel voor de ander
  Spreek nooit anders dan met je hart, in plaats van met je hoofd
  Overspoel dit alles met jóuw spiritualiteit


  Heb je dit alles gedaan en denk je integer te zijn maar bezit je geen liefde,
  begin dan opnieuw!
  Arthur op 2017-05-13


  Betekenis van integriteit toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << intellectuele dader individueel merk >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen