Betekenis huurkoop

Wat betekent huurkoop? Hieronder vind je 5 betekenissen van het woord huurkoop. Je kunt ook zelf een definitie van huurkoop toevoegen.

1.

1   0

Huurkoop


Huurkoop is een kredietvorm. De intentie ervan is de eigendomsoverdracht van een goed - de koop - maar vormelijk gaat het om huur. Dat betekent dat de kredietverstrekker een duurzaam goed, voor een bepaalde periode ter beschikking stelt van een kredietnemer, tegen betaling van een periodieke vergoeding, de huur. Die huur wordt berekend op zodanige wijze dat aan het einde van de periode de koop doorgaat. Huurkoop verschilt van lease door het feit dat de eigendomsoverdracht aan het einde van het traject van rechtswege gebeurt en dus niet optioneel is. Huurkoop verschilt van koop op afbetaling door het feit dat de eigendomsoverdracht pas overgaat op de huurkoper aan het einde van de periode. Een variant is een huurkoopcontract waarbij de huurkoper op elk ogenblik in het traject de koopoptie kan uitoefenen tegen vooraf bepaalde voorwaarden (namelijk de verrekening van de betaalde huur als deel van de koopprijs). Het voordeel voor de kredietverstrekker is dat het goed de facto een zakelijke borgstelling blijft vormen voor de uitoefening van het contract. Komt de huurkoper zijn verplichtingen niet na dan kan de huurverkoper zijn eigendomsrecht laten gelden en de koper het verder genot van het goed ontzeggen (wat niet wil zeggen dat er dan eventueel geen schadevergoeding moet betaald worden). Het voordeel voor de huurkoper is dat door het verminderde risico aan de kant van de verkoper, het krediet goedkoper is, en dat bij niet-naleving van de huurkoop-verplichting enkel het voorwerp borg staat. Bij een koop-op-afbetaling kan de verkoper tot beslagleggingen overgaan (in de eerste plaats op de inkomsten, indien nodig ook op goederen). Huurkoop is derhalve een constructie die vooral goederen tot voorwerp heeft met een lange tot zeer lange levensduur.
Bron: nl.wikipedia.org

2.

1   0

Huurkoop


Wettelijk geregelde specifieke vorm van koop en verkoop op afbetaling met rente (BW: boek 7A). Gangbare financieringsvorm voor particulieren.
Bron: terbergleasing.nl

3.

1   1

huurkoop


(overeenkomstenrecht) koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is. Voor de huurkoop van onroerend goed geldt een aparte wettelijke regeling.
Bron: juridischwoordenboek.com

4.

0   0

Huurkoop


Koop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen dat de verkochte zaak niet door enkele overdracht in eigendom aan de koper overgaat. Huurkoop moet bij akte worden aangegaan. In de akte moeten de koopprijs, het afbetalingsplan en bepalingen betreffende de eigendomsovergang staan vermeld. 
Bron: bellevueholidayrentals.com

5.

0   1

huurkoop


Wijze van koop waarbij men, door een bepaalde tijd iets in huur te hebben, eigenaar ervan wordt, omdat in de totale huursom de koopprijs begrepen is, terwijl bij nalatigheid het reeds betaalde als huursom wordt beschouwd.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl


Betekenis van huurkoop toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< huisraad huisrecht >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen