terbergleasing.nl

Website:http://www.terbergleasing.nl
Upvotes ontvangen166
Downvotes ontvangen135
Karma:30 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (198)

1

58   18

Coulance


Vergoeding van de importeur/dealer voor reparaties die buiten de fabrieksgarantie vallen.
Bron: terbergleasing.nl

2

19   7

Fleetowner


Bedrijf met meer dan 9 auto's.
Bron: terbergleasing.nl

3

9   2

Marge


Verschil tussen de contractrente (= verkoop) en de fundingrente (= inkoop). De marge wordt onderverdeeld in rente(winst)- en risicomarge, alsmede de opslagen voor onderhoud en verzekering.
Bron: terbergleasing.nl

4

8   14

SAF


Europees Schade Aangifte Formulier.
Bron: terbergleasing.nl

5

7   2

Storneren


De mogelijkheid tot het terugdraaien van een op basis van incasso machtiging gedane automatische afschrijving binnen de daarvoor gestelde termijn.
Bron: terbergleasing.nl

6

7   0

Expiratie


Moment waarop de overeengekomen duur van een contract is verstreken.
Bron: terbergleasing.nl

7

6   15

Aanhanger


Een aanhanger is een voertuig dat wordt voortbewogen door een trekkende (vracht)wagen, die niet wordt beschouwd als een trekker.
Bron: terbergleasing.nl

8

5   4

Tender


Door prospect of klant uitgeschreven verzoek aan meerdere leasemaatschappijen om een aanbieding te doen voor een offerte aan de hand van door de prospect/klant bepaalde voorwaarden.
Bron: terbergleasing.nl

9

4   3

GVW


Gross Vehicle Weight; geeft het maximum bruto gewicht van een voertuig aan. Dat wil zeggen de som van de massa van het lege voertuig en het maximum toegestaan laadvermogen.
Bron: terbergleasing.nl

10

4   0

Borg


Diegene die zich voor de schuld van een ander jegens diens schuldeiser tot zekerheid verbindt in borgtocht. Zie ook: Garantstelling
Bron: terbergleasing.nl


Login in om alle 198 betekenissen te bekijken