Betekenis aandeelhouder

Wat betekent aandeelhouder? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord aandeelhouder. Je kunt ook zelf een definitie van aandeelhouder toevoegen.

1.

3   0

Aandeelhouder


De aandeelhouder heeft aantoonbaar aandeel in het kapitaal van een onderneming.
Bron: aegon.nl

2.

2   1

aandeelhouder


De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel. aandeel aandeel inderdaad fysiek bij deze aandeelhouder aanwezig is, dit zal zelfs zelden het geval zijn. In het algemeen zal aandeel aandeel gewoon een regel op een effectenrekening zijn. We maken bij aandeelhouders onderscheid in middellijke aandeelhouders en onmiddellijke aandeelhouders Aandeelhouder als boosdoener Aandeelhouders behoren tot de stakeholders van de onderneming, dus tot de betrokkenen bij de onderneming. Door sommigen worden de aandeelhouders wel eens gezien als de bron van alle kwaad als er bij een onderneming iets mis gaat. In de tijd van de kredietcrisis werd door de media veelvuldig gewezen naar "de aandeelhouder" die door zijn hebzucht en roep om snelle korte-termijn winsten de crisis voor een groot deel had veroorzaakt. Mening aandeelhouder Opmerkelijk daarbij is dat de mening van aandeelhouders vaak nauwelijks een gewicht in de schaal legt tenzij het een hele grote en hele machtige aandeelhouder betreft. Particuliere beleggers zullen het in het algemeen kunnen vergeten. Niet alleen hebben zij vaak geen aandelen maar certificaten zonder stemrecht, maar ze zijn domweg te klein, of om het onprettiger te zeggen, niet belangrijk.. Vertegenwoordiging Wat we nog wel eens zien is dat kleinere aandeelhouders zich verenigen en een vertegenwoordiger op de aandeelhoudersvergadering aanstellen. De VEB vinden we regelmatig in deze rol terug. Conflict aandeelhouder en bestuurder Als een bestuurder van een vennootschap faalt is het voor de aandeelhouders lastig om deze aan te pakken. De aandeelhouder kan in een dergelijk geval eigenlijk alleen de vennotschap zelf ter verantwoording roepen en hopen dat deze op haar beurt de bestuurder op de verantwoordelijkheden wijst. In de praktijk betekent dat dat een bestuurder van een vennootschap zichzelf aan moet pakken. Het behoeft geen toelichting dat dit niet snel zal gebeuren. Hierop is nog wel een uitzondering mogelijk namelijk indien de bestuurder een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens die aandeelhouder heeft geschonden. In dat geval kan de bestuurder toch rechtstreeks door die aandeelhouder aangesproken worden. informatievoorziening aandeelhouder Nog een belangrijk punt is de informatievoorziening: In beginsel hebben aandeelhouders geen toegang tot of zomaar recht op alle informatie en documentatie van de vennootschap waarvan zij aandelen bezitten, waardoor er een onbalans in de informatievoorziening kan ontstaan. Indien de vennootschapechter bijvoorbeeld grote beslissingen moet nemen, bijvoorbeeld op het financiele vlak dan hebben de aandeelhouders recht op alle informatie die van belang is om daar een weloverwogen oordeel te kunnen vormen en adequaat te kunnen stemmen in de vergadering van aandeelhouders. werknemer is aandeelhouder Een probleem met verschillende belangen kan ontstaan als een werknemer tegelijkertijd aandeelhouder is. Bijvoorbeeld een bonus of loonsverhoging voor deze werknemer komt ten laste van de winst (het dividend) van de aandeelhouder. Omgekeerd kan het in het belang van de aandeelhouder zijn om een bedrijf op te splitsen maar dat kan wel eens ten koste van de werkgelegenheid gaan. Daarom maakt men in dit soort gevallen nog wel eens gebruik van speciale aandelen. Administratiekantoor als aandeelhouder Bij certificering oefent een administratiekantoor ook de stemrechten uit van niet-aanwezige beleggers in de certificaten. Omdat de opkomst bij aandeelhoudersvergaderingen bijna nooit boven de 50 procent uitkomt, heeft het administratiekantoor daarmee meestal de doorslaggevende stem bij alle beslissingen. Wel actieve aandeelhouders zijn machteloos. Aandeelhouders, die sinds de introductie van de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur, steeds meer zeggenschap hadden gekregen, wordt nu tenminste voor een deel de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de kredietcrisis in de schoenen geschoven door het bestuur van banken. Ook de commissie-Maas had voorjaar 2009 zware kritiek op de rol van de aandeelhouders. Volgens deze commissie zouden aandeelhouders in de afgelopen jarenniet tegen het roekeloze gedrag van bestuurders zijn ingegaan. Nog sterker geformuleerd: met het kortetermijndenken van de aandeelhouders zouden ze bestuurders tot dat verkeerde gedrag hebben aangezet.
Bron: the-web-library.com

3.

1   1

Aandeelhouder


Een deelnemer in een maatschappelijk kapitaal.
Bron: uwwet.nl

4.

2   2

Aandeelhouder


de eigenaren van een BV en NV. Als aandeelhouder krijg je een deel van de winst van een bedrijf.
Bron: scholieren.com

5.

1   1

Aandeelhouder


De eigenaren van een BV en NV (aandeel = een eigendomsbewijs van een bedrijf).
Bron: scholieren.com

6.

0   0

Aandeelhouder


de eigenaren van een BV en NV (aandeel = een eigendomsbewijs van een bedrijf).
Bron: scholieren.com

7.

0   0

aandeelhouder


persoon die een of meerdere aandelen in een vennootschap bezitten. Aandeelhouders zijn mede-eigenaar van die vennootschap.
Bron: kennisconsult.nl

8.

1   1

Aandeelhouder


Iemand die in het bezit is van een of meer aandelen van een naamloze venootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) noemen we een aandeelhouder. Dit kan een persoon zijn maar het kan ook een bedrijf zijn. Het is een misverstand dat een aandeelhouder automatisch eigenaar van een NV of een BV is. Een NV en BV is namelijk een zelfstandig rechtspersoon en kan daardoor niet het eigendom van iemand anders zijn. Aandeelhouders hebben invloed op de gang van zaken binnen een NV of BV via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Deze vergadering vindt minstens één maal per jaar plaats. De AVA heeft de hoogste macht binnen een BV of NV en beslist over zaken zoals de winstverdeling, de benoeming van de directie, de uitgifte van nieuwe aandelen uitgeven of het wijzigen van statuten. Een BV of NV heeft een 'Raad van Bestuur', of te wel een directie. De directie verzorgt de algemene leiding binnen de BV of NV: zij voeren het ondernemingsbeleid uit. Voor belangrijke beslissingen heeft de directie eerst toestemming nodig van de AVA. De directeuren zijn niet altijd zelf ook aandeelhouder, maar in dat geval gewoon een werknemer in dienst van de BV of NV. De AVA kan een directie ontslaan en benoemt ook de Raad van Commissarissen (RvC), het toezicht op en adviespunt van de directie.
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

9.

0   1

aandeelhouder


zelfstandig naamwoord - iemand die aandelen in een bedrijf heeft
Voorbeeld: de overheid is een van de grootste aandeelhouders van de KLM
Bron: www.muiswerk.nl

10.

0   1

aandeelhouder


een houder van één of meer bewijzen van aandeel De aandeelhouders werden erg zenuwachtig over een mogelijk naderende beurskrach.
Bron: nl.wiktionary.org

11.

0   1

Aandeelhouder


Natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het bezit is van een of meer aandelenvan een onderneming.
Bron: fons-vernooij.nl

12.

0   1

aandeelhouder


bezitter of eigenaar van iets
 nawang op 2013-04-20

13.

0   1

Aandeelhouder


Een persoon of groep die eigenaar is van aandelen in een onderneming of beleggingsfonds.
Bron: flexibleplatform.nl


Betekenis van aandeelhouder toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< aandeelbewijs aandeelhouders >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen